Obsah

Matematický úspech


pytagoriáda13.apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.
Umiestnenie na prvých miestach získali:
Samko Hruška zo 4. A - 2. miesto v kategórii P4
Tamarka Jakubišinová zo 4.A - 3. miesto v kategórii P4
Martinko Leško zo 4.A - 4. miesto v kategórii P4
Matej Gallik z 5. A - 4. miesto v kategórii P5
Ďalší úspešní riešitelia sú: Ondrejko Fabrici a Lenka Tomašková.