Obsah

Jazykový WocaBee šampionát


WOCABEE

5.ročník inovatívnej súťaže s názvom Jazykový WocaBee šampionát.

6. miesto - trieda 4.A. - krajské kolo

1. miesto - trieda 4.A. - okresné kolo v Gelnici - postup do krajského kola

 

Okrem 4.A triedy sa súťaže zúčastnili aj žiaci 5.A a 6.A triedy.

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších anglických súťažiach.

jazyková súťaž

Výtvarný úspech


8. ročník súťaže - Gelnická dúha 2023 - téma Slovenské povesti

3. kategória - ZŠ 2. stupeň:

1. miesto - Antónia Bérešová (9. ročník)

2. miesto - Adela Bérešová (7. ročník)

 

Kristína Lešková (4. ročník) - cena organizátora súťaže

diplomdiplom

 

 

 

 

 

 

 

 

diplom

Športový úspech


10.11.2023 - Mc Donald´s cup - Tobias, Jožko, Dávidko, Jakub a Jakub, Adam a Adam - 1. miesto - postup na krajské kolo do Košíc

Mc donald cup

Literárny úspech


29.09.2023 - Dobšinského Košice

 

Ivanka Gregová (2. trieda) - čestné uznanie za prejav a prednes

Tamarka Jakubišinová (7. trieda) - 3. miesto

košice