Obsah

Vitajte na stránke obce Veľký Folkmar !

 

Samosprávny kraj

Košický
Okres Gelnica
Región Spiš
Počet obyvateľov 905
Rozloha 2310 ha
Prvá písomná zmienka 1336

VF

OBEC  VEĽKÝ  FOLKMAR

V.Folkmar

Obec Veľký Folkmar leží na severovýchode Slovenského rudohoria, v oblasti Volovských vrchov v doline, ktorou preteká Kojšovský potok. Nachádza sa v nadmorskej výške 370 m n. m. Za svoje rozmanité prírodné podmienky a krásy vďačí hlavne polohe a podnebiu, v ktorom sa nachádza. Územie, kde sa rozprestiera Veľký Folkmar, z hľadiska geomorfologického, patrí do oblasti Slovenského rudohoria, celku Volovské vrchy a podcelku Kojšovská hoľa.

Oznam


oznam

Oznam


Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice oznamuje občanom, že 13. júla 2020 od 12:10 h do 15:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Obce Veľký Folkmar: č.d. 483 - 485. Oznam k stiahnutiu tu.

Informačná tabuľa


tabuľa

Oznámenie pre rodičov školákov


Zriaďovateľ ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 v spolupráci s riaditeľkou ZŠ rozhodol o otvorení prvého až piateho ročíka ZŠ od 1.6.2020. Bližšie informácie nájdete v:

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ s MŠ Veľký Folkmar do konca šk.r. 2019/2020

Vyhlásenie

 

Materská škola vo Veľkom Folkmari bude znovu otvorená len pre prihlásené deti od 1.6.2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami. Podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministerstva.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk.roka 2019/2020

Oznámenie o strategickom dokumente


Oznámenie o strategickom dokumente - „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 – 2027"

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o  strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 27.05.2020.

Oznámenie


Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Poverenie

INFO


eurobus

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi ODVOLÁVA ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU  na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, dňom 15.05.2020 od 07:00 hod. K stiahnutiu tu.

Máte doma piataka?


plagat

Oznam


oznam

Zmena úradných hodín na ÚPSVR - aj na pracovisku v Gelnici


Vzhľadom k súčasnej krízovej situácií dochádza od 1. apríla 2020 k zmene úradných hodín na ÚPSVR - aj na pracovisku v Gelnici.

Bližšie informácie a interný pokyn k stiahnutiu tu.

Karanténne opatrenia


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Oznámenie Spoločného stavebného úradu, pracovisko Gelnica


Oznámenie o opatreniach proti šíreniu koronavírusu počas núdzového stavu vyhláseného Vládou SR, ktoré sa týkajú činnosti Spoločného obecného úradu - pracovisko Gelnica, Hlavná 1

K stiahnutiu tu.

Mimoriadne informácie Covid-19


Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikuje aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

Momentálne nájdete na stránke Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí, Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí, preventívne opatrenia ústredného krízového štábu, usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, informácie z prostredia Sociálnej poisťovne a ďalšie informácie úradu verejného zdravotníctva.

Špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku:

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

UPOZORNENIE


upozornenie

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Ružínska priehrada volá o pomoc


ružin

Pre zobrazenie kliknite tu.

 

Zaujímavosť


Úhrn zrážok za rok 2019 v Obci Veľký Folkmar

Január 15,4 mm
Február 8,3 mm
Marec 9,0 mm
Apríl 58,5 mm
Máj 148,9 mm
Jún 91,7 mm
Júl 77,0 mm
August 158,2 mm
September 70,2 mm
Október 45,5 mm
November 138,5 mm
December 67,2 mm
CELKOM 888,4 mm

dážd

 

 

Napr.: V mesiaci august 2019 napadlo 158,2 litrov/m2.

Uvedené hodnoty nameral náš občan Milan Grega, Veľký Folkmar 76 (Dolina), ktorý tieto merania robí pre Slovenský hydrometeorologický ústav.

Oceňovanie darcov krvi


Dňa 11. decembra 2019 sa v zasadačke OcÚ uskutočnilo OCEŇOVANIE  DARCOV  KRVI.
Občanovi našej obce p.Tomaškovi Imrichovi, V.Folkmar 149, bolo udelené najvyššie ocenenie darcu krvi a to Kňazovického medaila.

darcovia krvi

OZNAM


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dáva do pozornosti nasledujúce informačné letáky v súvislosti s Africkým morom ošípaných.

Čo našim lesom ubližuje najviac?


V týždenníku Život varuje lesný inžinier Michal Tomčík pred podceňovaním rizík takzvaného štandardného, klasického spôsobu hospodárenia v lesoch.

tomčik

Celý článok nájdete tu.

OZNAM


oznam

Tak si tu žijeme


Reportéri časopisu ŽIVOT zavítali do našej dediny, aby aj ostatní občania Slovenska spoznali krásu, tradície a obyčaje Veľkého Folkmara.

(Pre zobrazenie celého obsahu kliknite tu)

život

 

OZNAM


Oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 1. septembra 2019 bude na Pošte Veľký Folkmar realizovaná zmena hodín pre verejnosť. 

 

Hodiny pre verejnosť po zmene:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 07:30 - 11:00, 12:30 - 14:45 hod.

Streda: 07:30 - 11:00, 14:30 - 17:00 hod.

Sobota, nedeľa:  zatvorené


 

Africký mor ošípaných - predchádzanie zavlečenia, šírenia nákazy


Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves dáva do pozornosti nasledujúce informačné letáky v súvislosti s Africkým morom ošípaných.

 

Výzva na podávanie žiadostí eKasa


eKasa

Vzhľadom na povinnosť daňových subjektov online napojenia všetkých pokladníc na finančnú správu od 01.07.2019 uvádzame tento plagátvýzvou na podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa.

Kniha o obci


knihaVážení občania,

pozrite si online celú knihu o obci -

Veľký Folkmar - história a súčasnosť; rok vydania 2014. 

(V ľavom stĺpci web stránky)

Spolu s nami si tak zaspomínate na historické okamihy našej obce, na jej vývoj až po súčasnosť.

Registrácia chovu ošípaných


Štátna veterinárna a potravinová správa SR usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Postup a tlačivá registrácie na stiahnutie tu.

Oznámenie o zmene úradných hodín obecného úradu


Pondelok: 7:00–12:00    12:30–15:30 hod.

Utorok:      nestránkový deň

Streda:      7:00–12:00    12:30–17:00 hod.

Štvrtok:     7:00–12:00 hod.

Piatok:       7:00–12:00    12:30–15:30 hod.

 

ČLÁNOK

Dňa 3. decembra 2018 bol uverejnený článok v denníku Pravda aj o našich obecných lesoch.

Celý obsah článku nájdete na stiahnutie tu.

 

CVIČENIE


cvičenie

O Z N A M


oznamobrazok telocvicna obrazok telocvicna 

Informácie e-mailom


oznam

Majstrovstvá Slovenska furmanov - 1.9.2012


Majstrovstvá Slovenska furmanov - 1.9.2012

(Veľký Folkmar pri Kríži)

Prvý septembrový deň v roku 2012 patril vo Veľkom Folkmari furmanom. Zaspomínajte si spolu s nami na túto akciu formou videa a fotografií na uvedenom linku:

aktuality/fotogaleria/majstrovstva-slovenska-furmanov-192012-74sk.html

 

Lesy


Publikácia o hospodárení lesov na príkladoch Smolníckej osady a Veľkého Folkmara:

(Pre zobrazenie publikácie kliknite na obrázok)

hospodárenie

Veľký Folkmar - CD


Milí občania,

pozrite si prvý filmový dokument o obci Veľký Folkmar (r. 2009), ktorý ponúka obraz o obci, zobrazuje ľudí ako žili, ako sa zabávali a ako trávili svoj voľný čas.

 

Námet, scenár, produkcia: Ing. Štefan Mráz

Komentár: Mgr. Art Jozef Úrbaník

Archívne materiály foto a video: Peter Gaľo, Ľubomír Fabriczy

Hudba a spev: Folklórna skupina Folkmarčanka, Zornička a Folklórny súbor Železiar

Asistent réžie, foto: Ján Zahornacký

Kamera, zvuk, strih: Marián Takáč

Réžia: Ing. Štefan Mráz

Novinky

24.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail Aktuality