Obsah

Vitajte na stránke Obecných lesov.

folkmar

Obecné lesy Veľký Folkmar 

Obchodné meno:       Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.lesy

Adresa:                        Veľký Folkmar č.334; 055 51

IČO:                              36 716 880

IČ DPH:                        SK20 222 92 030

Právna forma:            Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zriaďovateľ:               Obec Veľký Folkmar – 100% vlastník

Web:                            obec-2/obecne-lesy-sro/

 

VÝZNAM LESOV

Príroda sa bez človeka zaobíde, no človek bez prírody neprežije! 

Lesy sú nenahraditeľným prírodným bohatstvom, ktoré nemožno ničím iným nahradiť alebo umelo vytvoriť. Produkujú kyslík, pitnú vodu, vytvárajú zdravé životné prostredie, zachytávajú oxid uhličitý, poskytujú najekologickejší materiál -drevo a ostatné lesné produkty.

 Na Slovensku je celkom 2927 obcí. Obec Veľký Folkmar ako jedna z mála obcí (31) v rámci Slovenska vlastní a obhospodaruje svoje lesy. Z týchto svojich lesov dokáže plnohodnotne zásobovať všetkých obyvateľov pitnou vodou, palivovým drevom a v neposlednom rade prosperovať z hospodárskej činnosti.