Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľký Folkmar 2022 - 2027 - schválený

 

KPSS obce Veľký Folkmar 2022 - 2027 (2.21 MB)

Vyvesené: 3.6.2022

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľký Folkmar 2022 - 2027

 

KPSS obce Veľký Folkmar 2022 - 2027 (2.18 MB)

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľký Folkmar je zverejňovaný na 15 dní na pripomienkovanie.

Vyvesené: 9.4.2022