Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Bobenič (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

:

Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=_BATvu8A1mY&feature=youtu.be

 

E-mailové adresy a telefónne kontakty všetkých učiteľov

škola

itisel

2 %


2 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Podrobný pomocník pri vyplňovaní

Vyhlásenie platné pre rok 2023

Protokol

Ak ste pripravený túto príležitosť využiť v prospeh detí a poskytnete 2 % z dane našej Základnej škole na zabezpečenie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického vybavenia Základnej školy, v mene detí vám ďakujeme!

Poznávacia exkurzia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove


Začiatok skráteného pracovného týždňa sme mali tú česť nahliadnuť do útrob fakulty, kde sa učia a vlastne na akých projektoch pracujú vysokoškolskí pedagógovia na katedrách geografie a biológie. Žiaci spoznávali postup pri tvorbe máp pomocou lietajúceho drona. Postup akým sa ďalej pokračuje pri tvorbe máp a samotnú prácu s mapou. Biológovia nám priblížili zisťovanie pôvodu kostí nájdených v teréne, naučili nás pracovať s kontrastnými látkami, ukázali nám ako sa pracuje s identifikáciou otlačkov prstov na našich rukách a samozrejme sme mohli nahliadnuť aj do mikroskopu. Na pamiatku každý žiak dostal aj spomienkové darčeky. Úspešný deň s obohacujúcimi informáciami. Ďakujeme.

exkurzia

69. Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach


Sviatok umeleckého prednesu tento rok pripadol na dátum 3. mája, kedy sa konala krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy. 69. Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach reprezentovali víťazi z 11 okresov. Náš okres a aj našu školu reprezentovala Tamara Jakubišinová. Cesta bola časovo náročná, ale Tamarka napriek tomu pôsobila na porotu prirodzene a bez stresu. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme nech ti to dlho vydrží. Lebo láska k prednesu je láska navždy.

hv

 

Škola v prírode 1.5.-5.5.2023


škola v prírode

Výtvarná Gelnica - téma FÉNIX


Dňa 27.4. 2023 sa konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili prostredníctvom ZUŠ Gelnica, aj žiačky našej školy Tamara a Nataša Jakubišinové, Ivana Gregová a Tamara Bobriková. Dievčatá si "vymaľovali " umiestnenia v zlatom a bronzovom pásme. Blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie maliarske úspechy.

fenix

Malý futbal V. Folkmar


Turnaj majstrov sveta vo futbale sa konal na našej pôde.

futbal

Vybíjaná Helcmanovce


vybijana

Deň Zeme 2023


zemeV piatok 21.4.2023 naša škola oslávila Deň Zeme. Niekedy je náročné uvedomiť si skutočnosť, že my všetci sme súčasťou prírody a niekedy bezhlavo nakupujeme a produkujeme odpad. Pri tejto príležitosti sme v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia. Ako každý rok naši žiaci vyzbierali mnoho odpadkov po nevychovaných spoluobčanoch, skrášlili a vyčistili okolie školy, kreatívne využili odpadový materiál na výrobu zaujímavých výrobkov a následne použili odpadky na športové a pohybové aktivity.

Cezpoľný beh Úhorná


Okresné kolo v cezpoľnom behu sa tento rok prvýkrát konalo v krásnom prostredí pri jazere Úhorná.

uhorna

Slávik Slovenska – školské kolo, 13. 4. 2023


Vo štvrtok po veľkonočných prázdninách sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže – Slávik Slovenska. Účasť bola naozaj hojná. Vo všetkých troch kategóriách sa nám predstavilo a ľudovú pieseň podľa vlastného výberu zaspievalo 16 súťažiacich. Pieseň bez hudobného sprievodu nedokáže dobre zaspievať hocikto, ale naši aj najmenší speváci to zvládli výborne. Spríjemnili a ozvláštnili nám tak zvyčajné školské dopoludnie. Trojčlenná porota sa nakoniec dohodla na takýchto výsledkoch.
1. kategória: 1. Ema Bobriková
2. Monika Kuchtová
3. Maroš Mráz
2. kategória: 1. Adela Bérešová
slavik2. Ondrej Fabrici
3. Bibiana Bikárová
3. kategória: 1. Antónia Bérešová
2. Juraj Mráz
3. Elenka Lörincová
Umiestneným spevákom srdečne blahoželáme, úplným víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa šťastia na okresnom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Zápis do 1.ročníka ZŠ 2023


zapisV stredu 5.4. sa na našej škole konal zápis prvákov. Budúci školáci si preverili svoje znalosti z oblasti geometrie, matematiky, písania. Spoločne sme si aj zaspievali a trošku sa spoznali. Už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prváčikov.

Noc s Andersenom 2023


Piatkový podvečer sa niesol v znamení krásneho podujatia pod názvom Noc s Andersenom, ktorého sa zúčastnilo 30 detí našej školy. Deti spoznali pána rozprávkára H. Ch. Andersena a vypočuli si niekoľko jeho rozprávok. Čakali ich aj rôzne aktivity, ako rozlúštenie rozprávkovej mapy, skladanie rozprávkových puzzle alebo popletené rozprávky. Všetko sme nakoniec zavŕšili kresbou krásnych umeleckých diel, a veru predstavivosť deti neobchádza. Veď ako povedal Alan Bennett:
"Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.”
noc
 

Deň vody


deň vodySlávnostný deň vody sme spoločne strávili zmysluplne v prírode s menším upratovaním. Koníky nám porozprávali svoje príbehy, voda zahučala na cestu a funenie mohlo začať. V krásnom počasí sme prežili slnečný deň a pomohli prírode.

Biblická olympiáda


Dňa 28. marca 2023 sa žiačky našej školy Elenka Lörincová, Terézka Mišendová, Tamarka Jakubišinová zúčastnili v Krompachoch dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli 4 knihy zo Svätého písma - Kniha Ester, Judita, Nehemiáš a 1 list Petrov. V silnej konkurencii 11 trojčlenných družstiev (škôl) obsadili veľmi pekné 3.miesto. Získali 40 bodov, na druhé miesto im chýbala jedná správna odpoveď a na víťaza stratili iba 4 body. V inom dekanáte (okrese), by im to v polhodinke stačilo na víťazstvo. Zároveň sa stali aj úspešnými riešiteľkami olympiády. Dievčatám blahoželáme, veríme, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Ďakujeme aj rodičom (mamkám) za pomoc v príprave na súťaž.

biblicka olympiáda

Krajské kolo – OLYMPÍJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI


Utorok bol venovaný nádejným olympionikom. V krajskom meste sme zdolávali prekážky a bojovali s nástrahami pripravenej trate. Osemčlenné družstvá (Šimon, Tonka, Adel, Maxo, Juraj, Viki, Samko, Tinka) od Tatier k Šírave medzi sebou nie len súťažili, ale mali aj tú česť stretnúť sa s legendami slovenskej atletiky – sestrami Velďákovými. Parádny deň s dobrou partiou.

všestrannosť

Pytagoriáda


20. a 21. marca sa v Prakovciach a Gelnici konali okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu išli s radosťou reprezentovať siedmi žiaci, ktorí úspešne zdolali školské kolo. Logiku a skúsenosti, ktoré získali v škole, pretavili do riešenia 15 úloh s časovým limitom 60 minút. Hoci im niektoré úlohy dali zabrať a stres urobil svoje, žiaci sa so zadaním popasovali a vylúskali aj tie najťažšie úlohy.
S počtom bodov 18 sa na 3.mieste vo svojej kategórii umiestnila tretiačka Kristínka Lešková.
V kategórii P4 získal Šimon Kandra 13 bodov a stal sa úspešným riešiteľom.
A šťastnú trojicu uzatvára šiestak Martin Leško s počtom bodov 11 a krásnym 4.miestom.
Žiaci, ktorí si okúsili úlohy okresného kola a získali cenné skúsenosti do budúcich rokov sú: S. Hruška (6.tr), L. Tomašková (6.tr.), T. Jakubišinová (6.tr.) a T.Verba (3.tr.).
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.
pytagoriáda

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo v Gelnici


Hviezdoslavov Kubín v GelniciDňa 15.3.2023 sa v CVČ v Gelnici konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zo školského kola postúpili Tamarka Jakubišinová, Timea Lörincová, Martin Tirpák, Tobias Verba a Elenka Lörincová. Timea Lörincová obsadila v svojej kategórii krásne 3.miesto. Tamarka Jakubišinová v svojej kategórii vyhrala 1.miesto a postúpila na krajské kolo Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa bude konať v Michalovciach. Dievčatám srdečne blahoželáme. Naši žiaci si zaslúžia veľký obdiv za svoju odvahu a záujem o prednes poézie a prózy. Veríme, že nové skúsenosti, zážitky budú pre nich povzbudením a motiváciou zapájať sa aj do ďalších školských súťaží.

Ypsilon - Slovina je hra


slovina je hraŽiaci našej školy sa v tomto školskom roku zúčastnili zábavnej sútaže Ypsilon - Slovina je hra. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Sútaže sa tento rok zúčastnilo 9810 žiakov z celého Slovenska. Všetci naši žiaci získali v testoch úspešnosť viac ako 75%, piati žiaci získali diplom so zlatou medailou, pretože v testoch mali úspešnosť 100%. Ďakujeme Marcovi, Kristínke, Stelke, Monike, Tamarke, Jakubkovi, Talule, Terezke, Nataške, Jožkovi, Timke, Sárke, Elke a Karolínke, že mali záujem a chuť zapojiť sa do súťaže.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

Kefka nepatrí do koša!!!


Hádžete zubné kefky správne do kontajnerov na plast? Realita je taká, že aj tak končia na skládke či v spaľovni. Sú totiž vyrobené z rôznych druhov plastov, ktoré nikto od seba neoddeľuje.
Naša škola sa inšpirovala firmou CURAPROX a použité kefky sme začali zbierať. Prečo? Aby sme ich poctivo zrecyklovali.
Z nazbieraných kefiek v našej škole, firma CURAPROX vyrobí koše na triedenie odpadu následne nám ich podaruje. Zbierame nielen kefky CURAPROX, ale aj kefky iných značiek.
Preto neváhajte a doneste použité kefky do školy do zbernej nádoby, ktorá bude na našej chodbe umiestnená už budúcu stredu. Nájdeš ju ľahko, bude pekne označená.
Našim prvým cieľom je nazbierať 200 ks akýchkoľvek kefiek. Za ne nám firma CURAPROX podaruje 2 koše na triedený odpad. Tak čo? Splníme si náš prvý cieľ?

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2022/2023


všestrannosťV aktuálnom školskom roku sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje Slovenským olympijským výbor. Po absolvovaní disciplín žiaci získali certifikát s prehľadom o svojej aktuálnej fyzickej zdatnosti. Štyrom najlepším z našej školy sa podarilo získať bronzové odznaky (Tinka, Kajka, Šimon, Viki) a Tonke dokonca strieborný. Čakáme na odpoveď z kraja.


 

Zápis do 1. ročníka

zápisleták zápis

Elektronickú prihlášku nájdete tu.

KARNEVAL 2023


Dňa 17.2.2023 sa uskutočnil na naše škole karneval, na ktorom sme oslávili tohoročný fašiangový čas.
Žiaci, niektorí aj s rodičmi, pripravili veľmi zaujímavé, veselé a pútavé masky. Po prezentácii jednotlivých masiek nasledovalo hodnotenie rodičmi. Rodičia mali veľmi ťažké určiť najkrajšiu masku, pretože všetky boli krásne a veľa. Počas prestávky deti dostali z našej školskej jedálne výborné sladké občerstvenie. Žiaci sa zabávali, tancovali pri modernej hudbe, ktorú pripravili naši deviataci. Na konci karnevalu deti ani nechceli ísť domov.
Veľká vďaka učiteľom, rodičom a ďalším, ktorí pripravovali túto veselú akciu.
karneval

Lyžiarsky výcvik 2023


Vianočná burza 2022

burza

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokTento projekt sa stáva milou vianočnou tradíciou. Aj naša škola sa rozhodla potešiť neznámych seniorov žijúcich v zariadeniach pre seniorov. Veľká väčšina seniorov žijúcich v takýchto zariadeniach nemajú príbuzných, preto práve takýto darček môže byť ich jediným. Čo všetko zabalíme do takejto krabičky? Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo ❤️. Podrobnejšie informácie nájdete v obrázkoch pod týmto príspevkom, alebo u svojho triedneho učiteľa. Môžeš si krabičku vyskladať sám, alebo sa môžeš spojiť s kamarátom, spolužiakmi. Dones ju do školy do 30.11.2022. Verím, že sa nám podarí vyskladať 18 krabičiek plných lásky, aby sme ich mohli 2.12.2022 odovzdať osamelým seniorom. Tešíme sa, že spoločne dokážeme potešiť osamelé srdcia. Vopred všetkým ďakujem.

Čo by mala obsahovať krabička (74.93 kB)

Čo by nemala obsahovať krabička (123.51 kB)

 

Florbal – dievčatá


Želiezka v ohni sme mali v Prakovciach, kde nastúpili po minuloročnom treťom mieste naše dievčatá na svoj florbalový turnaj. Bojovné výkony boli ocenené postupom do finálovej štvorky. Tam však v najkvalitnejšom zápase celého turnaja sme nedokázali streliť Gelnici viac ako gól a nepomohol ani tlak či bombardovanie súperovej brány. V boji o tretie miesto už nebolo síl psychických/fyzických a najmä ligová brankárka Mníška nám nedopriala skórovať.

Dobrý turnaj, dobré štvrté miesto, dobré všetko.

florbal dievčatá

Florbal – chlapci


Chlapci si zmerali sily vo svojich florbalových schopnostiach s rovesníkmi v Kluknave. Zistili však, že pred zápasom je jednoduchšie ako po. V ťažkej skupine sme odohrali dva ozaj kvalitné stretnutia. S jednou výhrou sme však nepostúpili do finálovej skupiny. Vraj o rok uvidíme.

florbal

 

2.ročník lampiónového sprievodu svätého Martina

lampionovy sprievod


Dňa 11.11.2022 sa konal 2.ročník lampiónového sprievodu svätého Martina. Tradícia, ktorá nám má pripomenúť aká dôležitá je v našich životoch láska, pomoc a ako Boh mení životy ľudí k lepšiemu. Žiaci druhého a štvrtého ročníka nám túto legendu o svätom Martinovi predstavili formou divadielka. Svätý Martin sa potom so všetkými rodičmi, deťmi, starými rodičmi prešiel v lampiónovom sprievode po našej obci. Ukončenie sprievodu bolo v Základnej škole, kde bolo pre všetkých pripravené malé pohostenie. Nech svetielko nádeje a lásky , ktoré rozžiarili Vaše lampióny, vo Vás a Vašich činoch svieti celý rok.

Stolný tenis


Okresné kolo v stolnom tenise prinieslo pre naše dievčatá úspech v podobe postupu na krajské kolo. Súperky nevedeli nájsť recept na koncentrovanú hru folkmarských raketových umelkýň. Slečny Juskové a Laura zaslúžene získali prvé miesto. 1.12. im držte palce na krajskom kole v Margecanoch. Chlapcom sa darilo menej, ale pozitívom bola stúpajúca výkonnosť každým zápasom. Šimon, Dominik a Mišo aspoň potrápili súperov.

stolný tenis

MC Donald cup


Vytúžený turnaj MC Donald cup v Kluknave znova privítal najlepších malých/veľkých futbalistov okresu. Naši chlapci a dievčatá postúpili zo skupiny poľahky, ale v boji o finále sme nevedeli streliť gól Gelnici a prehrali 1:0. V zápase o všetko (o tretie miesto) s domácimi rozhodol až penaltový rozstrel, kde viac šťastia mala Kluknava (5:4). Šimon, Tobias s Tobiasom, Jakub, Dominik a naše dievčatá Lili s Biankou kopali čo to dalo. Konečné štvrté miesto je aj tak krásne.

Mc

 

Gelnícka dúha 2022


Naši žiaci sú talentovaní v rôznych oblastiach, nevynímajúc ani výtvarné umenie. Zapojili sa do výtvarnej súťaže Gelnická dúha, ktorú už niekoľko rokov organizuje mesto Gelnica a ZUŠ Gelnica. Témou tohto roku boli Perly nášho regiónu. Do súťaže sme zaslali 18 súťažných prác. V silnej konkurencii sa môžeme pochváliť úžasným výsledkom. V 3. kategórii (2. stupeň ZŠ) sa na 1. mieste umiestnila žiačka 8. ročníka Antónia Bérešová a 2. miesto si delia žiačka 9. ročníka Laura Lörincová a žiačka 6. ročníka Adela Bérešová. Máme aj šikovných chlapcov. Jednu z cien organizátora súťaže získal žiak 6. ročníka Martin Klein.
Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
duha

Jablkový týždeň


Jablkový týždeň v 2.ročníku. Keďže 21.10 je Deň jablka, tak sme v našej triede mali aktivity a výučbu počas celého minulého týždňa zameranú na tému jablko. Žiaci riešili príklady s jablkami, čítali sme si o jablku, naučili sme sa aké produkty si môžeme vyrobiť alebo kúpiť z jablka. Žiaci už vedia aké benefity má jablko a aj z čoho sa skladá. Okrem ochutnávok jablkových produktov patril piatok šikovným pekárkam, ktoré nám upiekli výborné jablkové koláčiky. Pekárky sme odmenili drevenými vareškami. Už teraz sa tešíme na nový tématický týždeň v našej triede.

jablko

Súťaž v prednese slovenskej rozprávky


suťažDňa 20.10.2022 naše recitátorky Simonka a Tamarka reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky. Súťaž s názvom ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS sa konala v obci Drienčany, kde dlhé roky pôsobil Pavel Emanuel Dobšinský ako evanjelický farár a kde je aj pochovaný. Súčasťou prezentácie boli aj sprievodné podujatia ako prehliadka Pamätnej fary Pavla Dobšinského - Múzeum slovenskej rozprávky a beseda so spisovateľkou K. Gillerovou.

K dosiahnutým výsledkom dievčatám srdečne blahoželáme.

 

Kolesománia 2022


 

Kynológovia a ich psíky


Na futbalovom ihrisku nám naši kynologickí priatelia školy prezentovali prácu so svojimi psíkmi. Spacifikovanie nespratníka, hľadanie, útok, bezpečný dohľad, hlásenie, aportovanie, poslušnosť atď. Všetko hravo ľavou zadnou zvládli naši štvornohí hrdinovia. Veľká vďaka patrí Jankovi a Marekovi s ich vernými priateľmi. Samozrejme aj Marošovi. Ďakujeme.

psy

Cvičenia v prírode


Ružínske dobrodružstvo s priateľmi pod dohľadom pani učiteľky.
Aj takto by sme mohli zhodnotiť utorňajšie doobedie strávené v okolí Roľovej Huty.
Tajomný tunel, magický červený most, piesočná pláž či chodník s rozprávkovými postavičkami.
To všetko a aj viac sme zažili/prežili.
cvičenia v prírode

Vychádzka s lesníkmi


Otočíš kohútikom a z vodovodu tečie čistá, chutná voda. Kde sa vzala? Prečo bukom rastú konáre dohora? Prečo si kukučka nepostaví vlastné hniezdo, ale roznáša svoje vajíčka do hniezd iných vtáčikov?

Odpovede na tieto a veľa iných otázok nám dali Ing. Peter Gaľo a Ing. Michal Mišenda z Obecných lesov vo Veľkom Folkmare. Títo ujovia nás totiž 1. júna sprevádzali na našej vychádzke do prírody. Vysvetlili nám, ako stromy a kríky dokážu hospodáriť s vodou, ktorá spadne vo forme dažďových zrážok. Ukázali nám, ako s vodou hospodári človek, kde a ako ju zachytáva, aby bola v rezerve aj vtedy, keď prídu letné suchá. Upozornili nás na to, že voda je čoraz vzácnejšia a že ňou naozaj nesmieme plytvať (hovorili o kvapkajúcich vodovodných kohútikoch a umývaní riadu pod tečúcou vodou). Zaviedli nás aj na zberný dvor a tam sme videli, čo všetko my ľudia najprv hromadíme a potom vyhadzujeme ako nepotrebné. A že ten odpad sa musíme naučiť aspoň správne triediť.

Počasie nám vyšlo, nezmokli sme, zabavili sme sa, naučili sme sa veľa nového, bolo nám fajn. Ďakujeme.

llesníci

"200 ton z lesa von"


V rámci ozdravného projektu lesov sa aj naša škola zapojila aktívne do čistenia prírody. Piatkové dopoludnie sme strávili s nasadenými rukavicami a vrecami plnými odpadkov pri rybníku. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať vyše sto kíl (112 kg). Snáď táto skúsenosť detí naučila kam odpadky patria.

200 ton

Škola v prírode 16. 5. – 20. 5. 2022, Nálepkovo


Do školy v prírode sa žiaci veľmi tešili a tak sme sa v pondelok ráno stretli pred školou s plnými kuframi a plní očakávania, čo to bude. Pre niektorých žiakov to bolo prvé odlúčenie od rodičov. Zo školy sme vyrazili objednaným autobusom najprv do obce Hnilčík, kde sme navštívili Banícky skanzen a „sfárali sme“ aj do banskej štôlne Ľudmila. Pán Černík nás vybavil prilbami a svetielkami. Odtiaľ sme už pokračovali na ubytovňu do Nálepkova. Po chutnom obede sme sa vybrali na prieskum okolia. Navštívili sme miesto nazývané Čierna Hora, kde sa v minulosti nachádzali klimatické kúpele. V utorok sme sa vybrali vlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deťom sa jaskyňa veľmi páčila a prešli sme aj 3 náučné chodníky: Mokrade Hnilca, Dobšinký chotár a Stratenský kaňon. Nezabránilo nám v tom ani počasie. Vytiahli sme dáždniky a pršiplášte. Ani popoludní sa počasie nezlepšilo, tak sme sa po odpočinku vybrali spoznávať významné historické pamiatky obce Nálepkovo. V stredu sme si urobili výlet do Jasova, kde sme navštívili ďalšiu jaskyňu zapísanú v zozname UNESCO a Jasovské opátstvo. Pri neďalekom rybníčku sme sa posilnili a vydali sme sa na cestu domov do Nálepkova. Aby nám v autobuse nebolo zle, tak sme časť cesty absolvovali peši. Prešli sme sa dole kopcom zo Štóskeho sedla do Smolníka. Vo štvrtok nás slniečko opäť vylákalo von, tak sme sa po rozcvičke a raňajkách nechali odviezť vlakom do Stratenej. Pri miestnom kostole sme navštívili pamätnú izbu s názvom Stará hyža a potom už rovno do prírody. Pri neďalekej jaskyni sa nám podarilo nájsť aj kešku, a vyskúšali sme si aj lezenie po skalách. Počasie nám naozaj prialo, tak sme si po dlhšom pochode omočili naše smradľavé nôžky v Palcmanskej Maši. Popoludní po odpočinku nás prišla navštíviť p. riaditeľka. Večer sme si opiekli klobásky a slaninku. V piatok, sme po rozcvičke a raňajkách začali upratovať izby a baliť. Pocity boli zmiešané aj nám bolo ľúto, že sa škola v prírode končí, aj sme sa už tešili domov. V každom prípade to bolo super a ďakujem p. Hajdučkovej a kuchárkam aj ostatným pracovníkom ubytovne v Nálepkove, že sa o nás celý týždeň tak výborne starali.

Súťaž s TASR


"Zdravie musí byť prioritou EÚ" - diskusná relácia z Konferencie o budúcnosti Európy.

(Súťaž s TASR)

 

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x86zhu8tasrfoe-03/19857/

 

 

Deň matiek 2022


Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 15.mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a  vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  

Na tento sviatok sme nezabudli ani my,  deti z našej školy. Pre svoje  mamičky pripravili veselý a zábavný kultúrny program, vytvorili malé darčeky a obdarovali mamičky ružičkou.

den matiek

Okresné kolo v malom futbale - Veľký Folkmar


Piatkový (13.05.2022) domáci turnaj v malom futbale prilákal mnoho fanúšikov z blízkeho okolia. Veľmi ťažký žreb nám do skupiny pridelil víťazov Gelnicu, aj celkovo druhý Švedlár. Turnaj sa organizoval na dvoch našich multifunkčných ihriskách. Z desiatich škôl sme skončili napokon na peknom piatom mieste. Niekedy stačí kúsok k úspechu, ktorý nevyšiel. Všetci však prisľúbili účasť aj na budúci rok a chlapci Samko, Domin, Maťo, Maxo, Juraj, René, Timčo viac tréningu. Aj počko vyšlo napriek katastrofickým prognózam. Stačí o Otčenáš naviac a všetko ide.

maly futbal

 

Okresné kolo vo vybíjanej


V stredu 11.05.2022 sme súperili na ihriskách v Helcmanovciach vo vybíjanej.

Dievčatá bojovali ako vedeli proti slnku, protihráčkam a hlavne čelili svojej neodvahe.

Ak by turnaj pokračoval aj na druhý deň výsledok by bol určite lepší ako štvrté miesto.

Paráda aj tak.

vybijana

Karneval 2022


Lyžiarsky výcvik 2022


 

60. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Folkmari


plagat

Tričká


Od dnešného dňa si môžete kúpiť tričko s logom našej školy.

K dispozícii máme veľkosti S, M, L, XL v pánskom, dámskom aj detskom prevedení.

Potešte seba alebo niekoho zo svojho okolia a podporte tak našu školu.

Ďakujeme!

Objednávky na t. č. 0903775899

Viac info tu.

Vzhľad trička si pozrite tu.

 

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Bobenič (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 2.9.2022                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Karneval 2023


Hudba, smiech a zábava, zo škôlky sa ozýva. Karneval si užívame, všetci rôzne masky máme. Zabával sa každý z nás, kým neskončil tento špás.

16.02.2023 bol ten dlho očakávaný deň, keď sa naša škôlka premenila na rozprávkový svet.🐞🦋Prišli nás pozrieť Červená čiapočka,čarodejnica, pirátka, lienka, motýľ a veľa veľa krásnych rozprávkových postavičiek. Celou škôlkou sa ozýval smiech , hudba a dobrá zábava. Každá maska si zaslúžila diplom, sladkú odmenu a malý darček. Uz teraz sa tešíme, že o rok si to zopakujeme❤

Vianoce 2022


Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK : deti a kolektív MŠ Veľký Folkmar

Mikuláš 2022


Milý Mikuláš, neobíď že nás!
Čakáme ťa s túžbou všetci,
dones dary vo svojom vreci.
Pekné, sladké, zafarbené,
radšej viacej ako menej.
A keby si neuniesol toľké dobroty,
My ti prídem s košom oproti. Aj do našej MŠ dnes zavítal Mikuláš spolu s čertom a anjelikom .Mikuláš priniesol deťom balíček sladkosti🍫🍭🍬Čertík ich obdaroval paličkou a malým čertovským balíčkom.. Deti Mikuláša potešili básničkami aj pesničkami🧑‍🎄🤶🎅👼👹 už teraz sa tešíme, že o rok k nám zavíta zas❤

Karneval 2021


Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,

fašiangový karneval prišiel medzi nás.

 

Trošku sme si spríjemnili dnešný deň spevom, tancom, chutným koláčom.

Masky boli odmenené medailou a sladkosťou.

karneval

VESELÉ VIANOCE


V tomto pandemickom období vám chceme popriať fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.

 

Ježiškove ručičky nech vás žehnajú,

Ježiškova Matička nech vám pomáha.

Anjeli z neba nech vám spievajú

a požehnané Vianoce a

šťastlivý novýrok želajú....

 

deti a kolektív

MŠ Veľký Folkmar

Zdobenie medovníkov


zdobenie

Na Luciu...


Aj my sme vymetali všetky kúty.....

lucia

Malí čarodejníci


čarodejníci

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Najkrajšie darčeky, tie niesu v krabičkách, sú ukryte tam, niekde v hĺbke v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád. Aj my sme spolu zabalili trošku lásky do krabice od topánok.

Veríme, že potešia nie jedno opustené srdiečko pod vianočným stromčekom.

Krásne Vianoce.

koľko

 

 

Školský rok 2022/2023

Jedálniček


29.05.2023 - 02.06.2023

Aktuálny jedálny lístok nájdete

na stiahnutie tu .