Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

:

Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=_BATvu8A1mY&feature=youtu.be

 

E-mailové adresy a telefónne kontakty všetkých učiteľov

škola


Martin Krausz - bývalý účastník Superstar nás pri príležitosti MDD potešil svojou návštevou.

Jeho pesničky nám urobili dobrú náladu, vyčarili úsmev na perách a vytvorili príjemnú atmosféru. V programe nezabudol dať priestor aj našim žiakom. Dokonca si s ním mohli aj spoločne zaspievať. Tí odvážnejší žiaci si mohli vyskúšať zumbu spolu s profesionálnou cvičiteľkou.

Veselý smiech, radosť z pohybu boli zlatým klincom tohto milého podujatia.

Krauzs

OZNAM - prezenčná výučba


OZNAM

Prezenčná výučba – v 1. – 9. ročníku ZŠ od 10.5.2021 podľa platného rozvrhu zo septembra 2020 s plným počtom vyučovacích hodín, ktorý bol doručený prostredníctvom EduPage každému žiakovi školy.

Školská jedáleň – v riadnej prevádzke.

Pri vstupe do základnej školy sa nevyžaduje negatívny test žiaka ani zákonného zástupcu žiaka.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  je potrebné v prípade, ak žiak preruší dochádzku do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Tlačivo o bezinfekčnosti je možné zaslať elektronicky prostredníctvom EduPage. 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - nové: Vyhlasenie_bezinfekcnost

Pytagoriáda

pytagoriádaÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV - 13.apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády - veľmi obľúbenej matematickej súťaže žiakov celého Slovenska. Tešíme sa z výborných výsledkov našich žiakov a veríme, že každý, kto tento rok absolvoval Pytagoriádu online má dobrý pocit zo zvládnutia a získania vedomostí z matematiky aj takouto formou.
Umiestnenie na prvých miestach získali:
Samko Hruška zo 4. A - 2. miesto v kategórii P4
Tamarka Jakubišinová zo 4.A - 3. miesto v kategórii P4
Martinko Leško zo 4.A - 4. miesto v kategórii P4
Matej Gallik z 5. A - 4. miesto v kategórii P5
Ďalší úspešní riešitelia sú: Ondrejko Fabrici a Lenka Tomašková.

 

Deň Zeme


DEŇ ZEME

Ani malým žiakom nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia.

Dnešný deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi aktivitami.

den zeme

KOMIKS


KOMIKS - V škole sa nenudíme, bavíme sa na komiksoch, ktoré sme vymysleli a vyrobili.

komiks

 

Informácie platné od 3.5.2021


Vážení rodičia, žiaci,

od 3. mája 2021 sa nevyžaduje pri vstupe do školy negatívny test žiaka ani zákonného zástupcu!

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  je potrebné.

Tlačivo o bezinfekčnosti je možné zaslať elektronicky prostredníctvom EduPage.

 

Mgr. Jana Guľová

riaditeľka školy

Návrat do školy od 26.04.2021


Návrat do školy od 26.04.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka  26. apríla 2021 obnovujeme prezenčnú formu výučby pre celý druhý stupeň ZŠ (teda aj pre žiakov 5. – 7. ročníka).

Podmienky pre účasť žiaka na prezenčnom vyučovaní sú nasledovné:

Podmienkou nástupu žiaka druhého stupňa je negatívny test žiaka a jedného rodiča nie staršieho ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace + vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V prípade, že žiak alebo zákonný zástupca žiaka sa nepreukáže negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, žiak nemôže nastúpiť na prezenčnú formu výučby. V takom prípade je povinnosť rodičov informovať školu o tejto skutočnosti do piatich dní, inak neprítomnosť žiaka bude následne považovaná a riešená ako nedbalá školská dochádzka. Škola v takomto prípade žiakovi poskytne len informácie a materiály potrebné pre jeho ďalšiu výučbu.

Žiaci 2. stupňa  nemusia mať v interiéri školy respirátor FFP2! Stačí iba rúško.

Prvé dva týždne  po nástupe bude v škole prebiehať adaptačný proces žiakov pri návrate do školy, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k prezenčnému vyučovaniu.  

Žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania za rovnakých podmienok ako doteraz.

Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (word , pdf )

Piatkové poobedie


PIATKOVÉ  POOBEDIE

 

V piatok 19.02.2021 sme sa spoločne lúčili tancom, smiechom, mašktrovaním, metlovými a švihadlovými zábavkami.

S bublinkami vo vzduchu po triede pobehovali samé rozprávkové bytosti.

Všetky fotografie nájdete tu.

 

Hodnotenie žiakov


Hodnotenie žiakov v 1. polroku šk. roka 2020/2021

V zmysle "Usmernenia MŠVVaŠ SR" pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 25.01.2021 rozhodla o klasifikácii a  hodnotení žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 nasledovne:

Žiaci prvého ročníka budú  hodnotení slovným hodnotením. Slovom „absolvoval/absolvovala“ budú hodnotení v predmetoch telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a náboženská výchova.

Žiaci 2. – 9.  ročníka školy budú vo všetkých predmetoch hodnotení známkou. Slovom „absolvoval/absolvovala“ budú hodnotení v predmetoch telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technika a náboženská výchova.

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 bude rodičom zaslaný prostredníctvom správy v EduPage

Vysvedčenie za 1. polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

muzikál CATS


Konečne zavítal svetoznámy muzikál CATS aj k nám. V hlavných úlohách sa predstavila mačička Tamarka a kocúr Samko. Nezabudnuteľnú spevácku rolu obsadil Filipko a tanečné kreácie predvádzali všetci žiaci štvrtej triedy. Divadlo zožalo veľký úspech... Som na vás veľmi hrdá.. Tr. učiteľka

 

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Milí žiaci, rodičia a priatelia školy! Dnes sa na našej škole skončila zbierka s názvom Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok. Z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili: žiakom, rodičom, priateľom, učiteľom, susedom... Ďakujem za každú jednu krabičku, či krabicu, za každú jednu vec, ktorú ste s láskou vložili do krabíc, za pomoc pri balení, za nádherné vianočné pozdravy, za milé slová, ktoré ste napísali, aby sa aj starší ľudia na Vianoce necítili opustení. Dúfam, že sa vaše srdcia naplnili vianočnou radosťou a všetkým prajem nádherný deň.

S vašou pomocou sa nám podarilo naplniť 18 krabíc !!!

kolkko lasky

 

60. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Folkmari


plagat

Tričká


Od dnešného dňa si môžete kúpiť tričko s logom našej školy.

K dispozícii máme veľkosti S, M, L, XL v pánskom, dámskom aj detskom prevedení.

Potešte seba alebo niekoho zo svojho okolia a podporte tak našu školu.

Ďakujeme!

Objednávky na t. č. 0903775899

Viac info tu.

Vzhľad trička si pozrite tu.

 

Draví vtáci

 


V piatok k nám doleteli dravé vtáky, aby nám predviedli svoje majstrovstvo. Výr, myšiak, kuvik, sokol či krkavec vzorne poslúchali svojho trénera. Leteli vysoko aj nízko ponad hlavy všetkých, takže sme museli byť vždy v strehu. Žiaci ich odmenili zaslúženým potleskom a vybraní si dokonca skúsili, aké je to byť profesionálnym sokoliarom.

sokoly

OZNAM


Vážení rodičia,

17. 9. 2020

ak Vaše dieťa chýbalo v škole viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), ako zákonní zástupcovia dieťaťa ste povinní doložiť škole nové Vyhlásenie zákonného zástupcu.

Prílohu si môžete stiahnuť tu.


 

POĎAKOVANIE


Poďakovanie rodičom a priateľom školy


Touto cestou ďakujem všetkým rodičom a priateľom školy,  ktorí nám akýmkoľvek  spôsobom pomohli pri rekonštrukcii školskej triedy -  Marekovi Gregovi, Ing.Jurajovi Kandrovi, Rasťovi Jakubišinovi, Paťovi Cmorovi, Bc.Petrovi Kandrovi, Ondrejovi Fabricimu, Pavlovi Jalčovi, Jánovi Jakubišinovi, Marošovi Chovanovi, Rudolfovi Leškovi a  učiteľom Jánovi Vargovi a Štefanovi Slatkovskému.


Ďakujem aj pani upratovačkám a pánovi školníkovi za ich všestrannú podporu a pomoc.
Ing. Ivanovi Gregovi ďakujem za pomoc pri zabezpečovaní zdravotníckych dezinfekčných prostriedkov.
Pre našu školu je táto pomoc nezastupiteľná a teším sa, že aj napriek dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe si niektorí z nás našli čas a pomohli našej  škole. Cením si pomoc Vás všetkých. 

Ďakujem. 
Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

trieda trieda
trieda

OZNAM


Oznam o začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 oznamuje žiakom a rodičom našej ZŠ, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu dňa 2. 9. 2020 o 8:45 v budove ZŠ.

Zákonní zástupcovia do budovy školy nevstupujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca.

Budova školy sa otvorí o 8:35. O všetkých potrebných informáciách ohľadom organizácie vyučovania, učebných pomôcok budú žiaci informovaní triednymi učiteľmi v prvý školský deň.

Žiaci budú 2. 9. 2020 v triedach so svojimi triednymi učiteľmi do 9:45 hod. Žiak si nesmie zabudnúť priniesť podpísaný zdravotný dotazník, prezuvky, rúško a písacie potreby.  Tlačivo je možné stiahnuť si v prílohe.

Školský klub detí bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prevádzke až od 21.9.2020.

Školská jedáleň bude v prevádzke od 3.9.2020.

 

Tešíme sa na Vás!

Mgr. Jana Guľová,

riaditeľka školy

 

Dotazník zákonného zástupcu

 


Základné prevádzkové podmienky Základnej školy s materskou školou, Veľký Folkmar 328 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za.../ berie na vedomie    r.2020

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (Dotazník zákonného zástupcu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

KONTAKTY UČITEĽOV


Mgr. Eva Miženková

0917 796 730

evamizenkova@gmail.com

Mgr. Mária Czielová

0911 307 204

czielova@gmail.com

Ing. Janka Mrázová

0918 536 091

janamrazova642@gmail.com

PaedDr. Dalibor Leško

0908 492 789

daliborlesko@gmail.com

Mgr. Ján Varga

0915 234 383 

jan.varga9@gmail.com

Štefan Slatkovský

0949 271 100 

stefans@azet.sk 

Mgr. Martina Kandrová

0903 399 533

ucitelkakandrova@gmail.com

Mgr. Gabriela Kastelovičová

0915 064 370

kastelovicovagabi@gmail.com

Mgr. Lucia Janovová

0902 173 994

lucia1510@gmail.com

Mgr. Lucia Gregová, PhD.

0915 328 804

lucigregi@gmail.com

 

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 2.9.2020                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

O Z N A M !


Prerušenie prevádzky ZŠ a MŠ od 22.3.2021

V zmysle ZMENY ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:3-A1810 a na základe jednoznačného odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi zriaďovateľ školy po dohode s riaditeľkou školy rozhodol o prerušení prevádzky základnej školy a materskej školy na obdobie od 22.3.2021  do 6.4.2021.

Rozhodnutie_zriaďovateľ

Od pondelka 22.3.2021 do 6.4.2021 bude materská škola zatvorená.

Od pondelka 22.3.2021 do 6.4.2021 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ budú vzdelávať online dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Google Meet.

O všetkých aktuálnych zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom oznamov na webovom sídle školy.

Karneval 2021


Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,

fašiangový karneval prišiel medzi nás.

 

Trošku sme si spríjemnili dnešný deň spevom, tancom, chutným koláčom.

Masky boli odmenené medailou a sladkosťou.

karneval

VESELÉ VIANOCE


V tomto pandemickom období vám chceme popriať fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.

 

Ježiškove ručičky nech vás žehnajú,

Ježiškova Matička nech vám pomáha.

Anjeli z neba nech vám spievajú

a požehnané Vianoce a

šťastlivý novýrok želajú....

 

deti a kolektív

MŠ Veľký Folkmar

Zdobenie medovníkov


zdobenie

Na Luciu...


Aj my sme vymetali všetky kúty.....

lucia

Malí čarodejníci


čarodejníci

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Najkrajšie darčeky, tie niesu v krabičkách, sú ukryte tam, niekde v hĺbke v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád. Aj my sme spolu zabalili trošku lásky do krabice od topánok.

Veríme, že potešia nie jedno opustené srdiečko pod vianočným stromčekom.

Krásne Vianoce.

koľko

 

 

Mikuláš 2020


Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,

zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku.

mikuláš

Deň jablka


21.10.2020 - Deň jablka

Dnešný deň sa nám vydaril. Deň Jablka sme oslávili chutným jablkovým koláčom, jablkovou výživou s piškótami a jablkovým džúsom.

jablko jablko

Školský rok 2020/2021


21.06.2021 - 25.06.2021

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.


14.06.2021 - 18.06.2021

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.