Obsah

Účelové cvičenie


V piatok 7.9.2018 absolvovala účelové cvičenie aj naša ôsma trieda v Gelnici. Spoločne sme zdolali vyhliadkovú vežu a pri pokuse o zdolanie druhej náš úmysel zmenil ujo včelár Jožko. Jeho pútavé rozprávanie o včelách bolo nie len poučné, ale aj natoľko zaujímavé, že téma o našich medonosičkách rezonuje v rozhovoroch ešte stále. Ďakujeme.

uc

Športový deň - 7.9.2018


sportovy den sportovy den 

Od stromu k zošitu


Naša škola sa zúčastnila projektu Štátnych lesov ,,Od stromu k zošitu".

Výtvarne navrhli dizajn zošitov, ktoré sme poslali do Banskej Bystrici.

Za odmenu dostal každý žiak zošit so zaujímavým motívom.

zošity

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019


šk. rok

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude dňa 3.9.2018 o 09.00 hod. na školskom ihrisku.

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 4.9.2017                                                     Mgr. Jana Guľová

                                                                                                              riaditeľ školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.


mš nový šk. rok

Jedálniček


Nižšie uvádzame aktuálny jedálny lístok !

24.09.2018 - 28.09.2018

Jedálny lístok

Jedálniček


Nižšie uvádzame aktuálny jedálny lístok !

17.09.2018 - 21.09.2018

Jedálny lístok


Nižšie uvádzame aktuálny jedálny lístok !

10.09.2018 - 14.09.2018

Jedálny lístok

Jedálniček


Nižšie uvádzame aktuálny jedálny lístok !

03.09.2018 - 07.09.2018

Jedálny lístok


Školský rok 2018/2019