Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Bobenič (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

:

Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=_BATvu8A1mY&feature=youtu.be

 

E-mailové adresy a telefónne kontakty všetkých učiteľov

škola

Škola v prírode 16. 5. – 20. 5. 2022, Nálepkovo


Do školy v prírode sa žiaci veľmi tešili a tak sme sa v pondelok ráno stretli pred školou s plnými kuframi a plní očakávania, čo to bude. Pre niektorých žiakov to bolo prvé odlúčenie od rodičov. Zo školy sme vyrazili objednaným autobusom najprv do obce Hnilčík, kde sme navštívili Banícky skanzen a „sfárali sme“ aj do banskej štôlne Ľudmila. Pán Černík nás vybavil prilbami a svetielkami. Odtiaľ sme už pokračovali na ubytovňu do Nálepkova. Po chutnom obede sme sa vybrali na prieskum okolia. Navštívili sme miesto nazývané Čierna Hora, kde sa v minulosti nachádzali klimatické kúpele. V utorok sme sa vybrali vlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deťom sa jaskyňa veľmi páčila a prešli sme aj 3 náučné chodníky: Mokrade Hnilca, Dobšinký chotár a Stratenský kaňon. Nezabránilo nám v tom ani počasie. Vytiahli sme dáždniky a pršiplášte. Ani popoludní sa počasie nezlepšilo, tak sme sa po odpočinku vybrali spoznávať významné historické pamiatky obce Nálepkovo. V stredu sme si urobili výlet do Jasova, kde sme navštívili ďalšiu jaskyňu zapísanú v zozname UNESCO a Jasovské opátstvo. Pri neďalekom rybníčku sme sa posilnili a vydali sme sa na cestu domov do Nálepkova. Aby nám v autobuse nebolo zle, tak sme časť cesty absolvovali peši. Prešli sme sa dole kopcom zo Štóskeho sedla do Smolníka. Vo štvrtok nás slniečko opäť vylákalo von, tak sme sa po rozcvičke a raňajkách nechali odviezť vlakom do Stratenej. Pri miestnom kostole sme navštívili pamätnú izbu s názvom Stará hyža a potom už rovno do prírody. Pri neďalekej jaskyni sa nám podarilo nájsť aj kešku, a vyskúšali sme si aj lezenie po skalách. Počasie nám naozaj prialo, tak sme si po dlhšom pochode omočili naše smradľavé nôžky v Palcmanskej Maši. Popoludní po odpočinku nás prišla navštíviť p. riaditeľka. Večer sme si opiekli klobásky a slaninku. V piatok, sme po rozcvičke a raňajkách začali upratovať izby a baliť. Pocity boli zmiešané aj nám bolo ľúto, že sa škola v prírode končí, aj sme sa už tešili domov. V každom prípade to bolo super a ďakujem p. Hajdučkovej a kuchárkam aj ostatným pracovníkom ubytovne v Nálepkove, že sa o nás celý týždeň tak výborne starali.

Súťaž s TASR


"Zdravie musí byť prioritou EÚ" - diskusná relácia z Konferencie o budúcnosti Európy.

(Súťaž s TASR)

 

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x86zhu8tasrfoe-03/19857/

 

 

Deň matiek 2022


Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 15.mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a  vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  

Na tento sviatok sme nezabudli ani my,  deti z našej školy. Pre svoje  mamičky pripravili veselý a zábavný kultúrny program, vytvorili malé darčeky a obdarovali mamičky ružičkou.

den matiek

Okresné kolo v malom futbale - Veľký Folkmar


Piatkový (13.05.2022) domáci turnaj v malom futbale prilákal mnoho fanúšikov z blízkeho okolia. Veľmi ťažký žreb nám do skupiny pridelil víťazov Gelnicu, aj celkovo druhý Švedlár. Turnaj sa organizoval na dvoch našich multifunkčných ihriskách. Z desiatich škôl sme skončili napokon na peknom piatom mieste. Niekedy stačí kúsok k úspechu, ktorý nevyšiel. Všetci však prisľúbili účasť aj na budúci rok a chlapci Samko, Domin, Maťo, Maxo, Juraj, René, Timčo viac tréningu. Aj počko vyšlo napriek katastrofickým prognózam. Stačí o Otčenáš naviac a všetko ide.

maly futbal

 

Okresné kolo vo vybíjanej


V stredu 11.05.2022 sme súperili na ihriskách v Helcmanovciach vo vybíjanej.

Dievčatá bojovali ako vedeli proti slnku, protihráčkam a hlavne čelili svojej neodvahe.

Ak by turnaj pokračoval aj na druhý deň výsledok by bol určite lepší ako štvrté miesto.

Paráda aj tak.

vybijana

Slávik Slovenska – okresné kolo


Po dvoch roslavikkoch sa dnes 10. 5. 2022 opäť rozozvučali akerdeóny a spev žiakov základných škôl na okresnej súťaži v speve ľudových piesní v Gelnici. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. V kategórii A reprezentovala našu školu Simonka Petkáčová z 3. triedy, v kategórii B Adelka Bérešová z 5. triedy a v kategórii C Antónia Bérešová zo 7. triedy. Simonka s Adelkou mali v tejto súťaži premiéru. Aj napriek tomu, že v silnej konkurencii neuspeli, nazbierali cenné skúsenosti do ďalších rokov. Najstaršia účastníčka zastupujúca našu školu Antónia sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme.

Krajské kolo HK - Michalovce

HK


Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou na Slovensku v umeleckom prednese poézie a prózy. Každoročne sa na tomto festivale umeleckého prednesu stretnú veľmi kvalitní recitátori. Žiačka našej 5. triedy Tamarka Jakubišinová náš okres ako víťazka v II. kategórii prednesu prózy so cťou reprezentovala na Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach. Stretli sa tu víťazí okresných kôl z celého východného Slovenska. Naša Tamarka vo veľmi silnej konkurencii reprezentovala našu školu a obsadila veľmi pekné 3. miesto. Blahoželáme, prajeme, nech Ťa obetavosť a úcta k umeleckému slovu neopúšťa.

 

Pytagoriáda


Každý kto počíta rýchlo a správne, si môže zmerať svoje zručnosti v riešení úloh so svojimi spolužiakmi v matematickej súťaži Pytagoriáda. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočítajú príklady.

Naši žiaci absolvovali školské kolo Pytagoriády a 10 najúspešnejších postúpilo do okresného kola. Súťaž prebiehala v online priestore na našej škole 29.3. a 30.3.2022. Aj tento školský rok sa niektorým žiakom darilo veľmi dobre.

V kategórii P4 sme mali dvoch úspešných riešiteľov a to Martina Tirpáka a Ondreja Fabriciho z IV.A triedy.

V kategórii P5 sa Martin Leško z V.A triedy umiestnil na krásnom 1. mieste a Lenka Tomašková na 6.mieste.

V kategórii P6 sa Stelka Chovanová z VI.A triedy umiestnila na výbornom 1. mieste.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy vo svete čísel, logiky a matematických predstáv.

pytagoriáda

Krajské kolo - Šaliansky Maťko v Košiciach


Dňa 29.4.2022 maťkosa naša žiačka Bianka Hrušková z 3.ročníka zúčastnila krajského kola Šalianskeho Maťka v Košiciach.

V 1.kategórii súťažilo 11 recitátorov z Košického kraja. Bianka sa neumiestnila na prvých troch miestach, no aj tak jej patrí veľké uznanie a obdiv za svoj talent, odvahu a chuť prezentovať seba a našu školu.

 

Okresné kolo vo florbale dievčat


Po nekonečných dvoch rokoch odmlky sme sa konečne stretli na florbalovom turnaji v našom okresnom meste. Od nedôvery vo vlastné schopnosti až po eufóriu v napínavých zápasoch nám dievky športovo rástli celým turnajom. Maťka, Zuzka, Tinka, Kajka, Kika, Laura, Tonka a Maňka (Viki) nakoniec obsadili krásne tretie miesto.

Verím, že si tak aspoň trošku vytvorili bližší vzťah ku športu zvaný florbal.

florbal

Hviezdoslavov Kubín


Dňahk 13.4.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v CVČ v Gelnici. Simonka Petkáčová súťažila v 1.kategórii v prednese poézie. Porotu veľmi zaujala. Aj keď sa teraz neumiestnila na prvých 3.miestach, tak má veľký potenciál a je veľmi talentovanou recitátorkou. Timka Lörincová súťažila v 1.kategórii v prednese prózy, kde obsadila krásne 3.miesto. Tamarka Jakubišinová súťažila v 2.kategórii v prednese prózy a obsadila krásne 1.miesto. Tamarka bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Našim žiačkam veľmi srdečne blahoželáme.

Zároveň všetkým dievčatkám patrí veľký obdiv a uznanie za ich šikovnosť, odvahu a rozvíjanie svojho talentu.

Mgr. Lucia Gregová, PhD.

Zápis do 1. ročníka


zapis5. apríla 2022 sme svoje brány otvorili budúcim prváčikom. Všetci sa na ich príchod veľmi tešili.

Budúci prváci predviedli svoju šikovnosť a znalosti: počítali, vyfarbovali, priraďovali, predstavili nám všetko to, čo má budúci prvák vedieť.

Preto sa už odteraz tešíme, keď si zasadnú do školských lavíc a spoločne sa naučíme písmenká a číslice.

Opekačka


„Slaninka a klobásky to sú naše životné lásky“. ´V tomto duchu sa niesol celý stredajší deň.

Vychádzka do prírody spojená s opekaním, fučaním a dobrou náladou - tak aj takto vyzeral náš spoločný výletík k Vagónu.

opekačka

Šaliansky Maťko


smDňa 15.3.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola prednesu povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského v Gelnici.

Našu školu reprezentovali žiačky v 1. a 2. kategórii.

V 1. kategórii nás veľmi úspešne reprezentovala Bianka Hrušková z 3. triedy, ktorá získala 1.miesto.

Bianka postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach.

V 2.kategórii nás reprezentovala Tamarka Jakubišinová z 5. triedy, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 2.mieste.

 

Obom dievčatám srdečne gratulujeme!

2 %


2 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Podrobný pomocník pri vyplňovaní

Vyhlásenie platné pre rok 2022

Protokol

Ak ste pripravený túto príležitosť využiť v prospeh detí a poskytnete 2 % z dane našej Základnej škole na zabezpečenie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického vybavenia Základnej školy, v mene detí vám ďakujeme!

Karneval 2022


Lyžiarsky výcvik 2022


 

Hviezdoslavov Kubín


Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy. Porota v zložení p.riaditeľky a p.učiteliek si z úst recitátorov vypočuli pôsobivé prednesy a veľmi pekné ukážky. Mali ťažkú úlohu rozhodnúť a vybrať tých najlepších. Nakoniec rozhodli takto: Poézia:

1.miesto - Simonka Petkáčová

2.miesto - Lilka Matejová

3.miesto - Adamko Varga

Próza:

1.miesto - Timejka Lörincová

2.miesto - Kristínka Lešková

HK


MŠVVaŠ: Žiaci sa vrátia do škôl v avizovanom termíne - 10. januára


 
Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.
Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.
Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať. Na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov.
Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.
Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
Bližšie informácie budú zaslané zákonným  zástupcom a žiakom cez edupage. 

 

Vitaj Mikuláš !


Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?

Ďakujeme Ti Mikuláš, že si k nám zavítal a tešíme sa na teba opäť o rok.

mikuláš

OZNAM

 


OZNAM - riaditeľky školy o prechode na dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

V zmysle VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa od pondelka 6. decembra 2021. Vzdelávanie týchto žiakov školy bude prebiehať dištančnou formou až do 17. decembra 2021.
V dôsledku pandemickej situácie ostávajú na dištančnom vzdelávaní aj žiaci 4. ročníka.

Vianočné prázdniny sa začnú 18. decembra a skončia 7. januára 2022 .

Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021 bude prebiehať podľa nového, upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na EduPage najneskôr v nedeľu večer.
O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať cez portál EduPage a na webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na skorý návrat do školy. 


dakujeme

Mc´Donald´s Cup


Mc´Donald´s Cup

Po dlhej dobe sa konečne organizoval vytúžený turnaj v malom futbale pre prvý stupeň. Niektorí nemohli ani spať, iní žiaľom až ochoreli - tak obľúbený tento deň v školskom živote žiačikov je.

V ťažkej B skupine sme odohrali vyrovnané zápasy s každým súperom. Nálepkovo odolalo nášmu prvotnému tlaku a vyhralo nakoniec 2:0. Margecanom sme podľahli tesne 2:1. Smolník sme zdolali 1:0 a v zápase o konečné umiestnenie (5. miesto) sme vyhrali nad Prakovcami 1:0. Spomienok kopec, priateľstiev ešte viac.

futbal

Tvorivé dielne na pracovnom vyučovaní


tekvicežiaci

Galéria


Nová galéria jesenných obrazov na chodbe v škole.

galéria

Reč zvierat


Nová úloha do Recyklohier - reč zvierat

reč zvierat

Šarkány

Spoločná práca detí v detskom klube - jesenné šarkany.

šarkány

Cezpoľný beh


Cezpoľný beh v Gelnici

Po kovidovej prestávke sme si konečne mohli opäť vybehnúť na polia a lúky, aby si žiaci základných škôl zmerali svoju výkonnosť. Z dievčenského kolektívu najviac zaujala Tonka (v prvej desiatke) s vidinou svetlej budúcnosti. Tinka, Zuzka a Kajka so šarmom bojovali v strede poľa. Chlapčenský kolektív mal svojho žolíka Šimona, ktorý po vyčerpávajúcom dobiehaní víťaza skončil suverénne na druhom mieste. Vďaka jeho umiestneniu chlapci, ako družstvo získali aj pohár za tretie miesto. Palec hore.

beh

 

Didaktické hry


Piatkové didaktické hry

Posledný vyučovací deň v týždni bol rozhodne zážitkový. Počas cesty sme pozdravili koníky, nazbierali bylinky, videli diela pavúkov, lesného smajlíka, objavovali lúčnych aj lesných živočíchov a nakoniec sa nám pošťastilo nazbierať hubky na praženicu. Od piatku je najlepším kamarátom našich žiakov jednoznačne modlivka.

hry

 

ŠKD


Náš prvý deň v ŠKD - strom prianí

škd

OZNAM


Vážení rodičia,

organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou Veľký Folkmar 328 

v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.

Oznam - zmena v poskytovaní dotácie na stravu


Vážení rodičia,


prinášame dôležitú informáciu k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy. Nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa, ktoré: 

1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

2. žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, 

3. žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa daňový bonus. Neuplatnenie daňového bonusu sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré  nájdete tu..

Potvrdenie o hmotnej núdzi a životnom minime vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tieto doklady je potrebné doručiť do školy. 
 

60. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Folkmari


plagat

Tričká


Od dnešného dňa si môžete kúpiť tričko s logom našej školy.

K dispozícii máme veľkosti S, M, L, XL v pánskom, dámskom aj detskom prevedení.

Potešte seba alebo niekoho zo svojho okolia a podporte tak našu školu.

Ďakujeme!

Objednávky na t. č. 0903775899

Viac info tu.

Vzhľad trička si pozrite tu.

 

KONTAKTY UČITEĽOV


Mgr. Eva Miženková

0917 796 730

evamizenkova@gmail.com

Mgr. Mária Czielová

0911 307 204

czielova@gmail.com

Ing. Janka Mrázová

0902 871 865

janamrazova642@gmail.com

PaedDr. Dalibor Leško

0908 492 789

daliborlesko@gmail.com

Mgr. Ján Varga

0915 234 383 

jan.varga9@gmail.com

Štefan Slatkovský

0949 271 100 

stefans@azet.sk 

Mgr. Martina Kandrová

0903 399 533

ucitelkakandrova@gmail.com

Mgr. Gabriela Kastelovičová

0915 064 370

kastelovicovagabi@gmail.com

Mgr. Lucia Janovová

0902 173 994

lucia1510@gmail.com

Mgr. Lucia Gregová, PhD.

0915 328 804

lucigregi@gmail.com

 

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Bobenič (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 2.9.2021                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Karneval 2021


Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,

fašiangový karneval prišiel medzi nás.

 

Trošku sme si spríjemnili dnešný deň spevom, tancom, chutným koláčom.

Masky boli odmenené medailou a sladkosťou.

karneval

VESELÉ VIANOCE


V tomto pandemickom období vám chceme popriať fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.

 

Ježiškove ručičky nech vás žehnajú,

Ježiškova Matička nech vám pomáha.

Anjeli z neba nech vám spievajú

a požehnané Vianoce a

šťastlivý novýrok želajú....

 

deti a kolektív

MŠ Veľký Folkmar

Zdobenie medovníkov


zdobenie

Na Luciu...


Aj my sme vymetali všetky kúty.....

lucia

Malí čarodejníci


čarodejníci

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Najkrajšie darčeky, tie niesu v krabičkách, sú ukryte tam, niekde v hĺbke v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád. Aj my sme spolu zabalili trošku lásky do krabice od topánok.

Veríme, že potešia nie jedno opustené srdiečko pod vianočným stromčekom.

Krásne Vianoce.

koľko

 

 

Školský rok 2021/2022

Jedálniček


30.05.2022 - 03.06.2022

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.

Jedálniček


23.05.2022 - 27.05.2022

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.