Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz: www.youtube.com/watch?v=rzDPwka9kK4

škola

Denný tábor


Prvý júlový týždeň sme si spríjemnili denným táborom, v ktorom sme okrem táborových súťaži, zažili aj zábavný deň v Steam Factory v Košiciach, 3D kino, pizzu, zmrzlinku a mnoho dalších zaujímavých aktivít.

tábor

Hurá prázdniny !


ukončenie

ŠKD


Koniec roka sme s deťmi z ŠKD strávili zaujímavými aktivitami a aj posedením pri koláčiku v Morning smile café.

škd

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 4.9.2017                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                              riaditeľ školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Hurá na prázdniny


Milé deti, máte za sebou rok naplnený škôlkárskými povinnosťami a pred sebou dva krásne letné mesiace prázdninového oddychu. Celý kolektív MŠ Vám praje, aby ste si užili veľa krásnych slnečných chvíľ so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. A v septembri keď sa brány našej MŠ zase otvoria, aby sme sa tu spolu s úsmevom stretli. Tešíme sa na Vás!

prazdniny

Pasovanie za školákov


Našich budúcich prvákov sme pasovali za úspešných školákov ceruzkou Zuzičkou. Slávnostne sme odovzdávali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania, mladším deťom rozdali pamätné listy. Všetci si za svoju usilovnosť zaslúžili 1***** . Ujo Peťo doniesol deťom zmrzlinu, ktorej sa deti veľmi potešili.
Spolu sme ukončili ďalší školský rok 2018/2019 a hurá na prázdniny.

koniec roka

 

Odmena


Naše šikovné mamičky nám dnes doniesli do MŠ vynikajúcu tortu.

Sviatočne prestretý stôl nám umocňoval slávnostnú atmosféru.

Vieme, že sa blížia prázdniny a torta je odmena za našu usilovnosť v MŠ.

Mamičky ĎAKUJEME.

odmena

Rozlúčka s predškolákmi


Dovidenia škôlka milá,rozlučka
veľa si nás naučila.


Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.


Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.


Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.


Školský rok 2019/2020