Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Bobenič (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

:

Adriana Seligová (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=_BATvu8A1mY&feature=youtu.be

 

E-mailové adresy a telefónne kontakty všetkých učiteľov

škola

itisel

Slávik Slovenska 2024


10.5. 2024 sa kultúrnym domom v Jaklovciach ozýval detský folklórny spev. Merali si svoje "hlasy" fantastickí speváci ľudových piesní okresu v súťaži Slávik Slovenska 2024.

Nebolo ich málo, veľmi silná konkurencia 26 spevákov a speváčok.

Po veľmi ťažkom rozhodovaní poroty školského kola, našu školu dnes reprezentovali speváčky Sára Fottová, Antónia Bérešová a spevák Lukáš Čech.

A veru dnes bol ich aj náš veľmi šťastný deň. Začalo to tým, že si všetci traja vyžrebovali číslo tri, teda ako tretí v poradí vo svojich kategóriách predviedli svoje piesne. A týmto to neskončilo. Krásne umiestnenie si vyspievali Antónia Bérešová v III. kategórii - druhé miesto a Lukáš Čech v II. kategórii - tretie miesto. Škoda však, že sa to nepodarilo do tretice aj Sárke. Nevadí, jej pôvabný a bezchybný spev patril tiež medzi tie najkrajšie. Samozrejme nás čakala aj sladká odmena v cukrárni. Bez toho to proste nie je ONO. Folklóristi naši, srdečne vám blahoželáme.

Celá fotogaléria

slávik

Návšteva knižnice v Margecanoch


V priestoroch knižnice je cítiť vôňu kníh a človek tam môže pobudbúť s dobrou knihou v ruke. Aj toto sú dôvody, ktoré nasmerovali žiakov 4.triedy navštíviť obecnú knižnicu v Margecanoch a stráviť hodiny slovenského jazyka a literatúry netradičným spôsobom. Návšteva knižnice bola pre žiakov veľmi hodnotná, lebo sa oboznámili s postupom vyhľadávania knižných titulov, rozdelením kníh do rôznych oblastí a možnosťou zapožičania si kníh a časopisov. Ale čo by to bolo za návštevu knižnice bez zmrzliny?

Celá fotogaléria

knižnica Margecany

Riaditeľské voľno


Riaditeľka ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka ZŠ dňa 9.5.2024 (štvrtok) riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľov na konferencii organizovanej RCPU.
Školský klub v prevádzke nebude.

Mgr. Jana Guľová
riaditeľka školy

Poďakovanie


V mene našich žiakov ďakujeme Obecnému úradu Kojšov za venovanie siedmich dejepisných máp našej škole. Obsahujú históriu Slovenska  od praveku cez Samovu ríšu až po súčasné Slovensko. Tieto mapy  budú užitočnými didaktickými pomôckami pri vzdelávaní  a upevňovaní informácii o histórii našej krajiny na hodinách dejepisu a vlastivedy.

Mgr. Jana Guľová

podakovanie

podakovanie podakovanie

 

DEŇ ZEME


Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok prišli, aby nám pomohli skrášliť priestory a jej okolie . Podarilo sa nám  odstrániť náletové dreviny a konáre stromov, ktoré boli následne spracované štiepkovačom na štiepky, ostrihať kríky, pokosiť trávnik a upraviť detské ihrisko, vyčistiť a skrášliť celé okolie  školy výsadbou kvetín, namaľovať altánok, upraviť živý plot.

To všetko sa nám podarilo vďaka našim usilovným žiakom, ich rodičom a starým rodičom, ale aj  našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Ďakujeme aj obecnému úradu Veľký Folkmar a Kojšov za ich nenahraditeľnú pomoc. Sme veľmi radi, že sa ešte stále nájdu ochotní ľudia, ktorí sú nám pri našej práci nápomocní. Verte, že SPOLU dokážeme VIAC. Preto Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli, pomohli, priložili ruku k dielu, patrí úprimné ĎAKUJEME! Boli ste skvelí!

Už teraz máme mnoho ďalších nápadov, ktorými sfunkčníme a skrášlime okolie školy. Veríme, že s pomocou mnohých darcov a priateľov školy sa nám naše nápady podarí aj realizovať.

Vďaka za obetovaný čas. Tešíme sa na budúce.

Celá fotogaléria

den zeme

Mgr. Jana Guľová

Zápis do 1. ročníka


9. apríla 2024 sme svoje brány otvorili budúcim prváčikom z Veľkého Folkmara a z Kojšova. Všetci sme sa na ich príchod veľmi tešili. Budúci prváci predviedli svoju šikovnosť a znalosti. Písali, čítali, počítali, vyfarbovali, priraďovali, porozprávali nám veľa zaujímavostí, jednoducho - predstavili nám všetko to, čo má budúci prvák vedieť.

Preto sa už odteraz tešíme, keď si zasadnú do školských lavíc a spoločne sa naučíme čítať, písať, počítať a počúvať.

Spoločné stretnutie aj s rodičmi našich budúcich prváčikov sme ukončili radostným, spoločným pokrikom: "Hurá, už sme prváci!"

Celá fotogaléria

zápis do 1. ročníka

Krajské kolo OLOV v Košiciach


Pod záštitou Slovenského olympíjskeho zväzu sme sa na chvíľku zahrali na vrcholových športovcov. Zistenia boli hneď zjavné. Potrebujeme sa zlepšiť v disciplínach, v ktorých sme zaostávali – takže všetkých. Teší aspoň skupinová práca, kedy nebyť troch menších zaváhaní výsledok by bol výrazne lepší. Je však ťažké porovnávať sa s aktívnymi športovcami, pre ktorých je šport životným štýlom. Úroveň vysoká zážitkového typu pre našich žiakov.

OLOV Košice

Otvorená hodina v prvom ročníku


Dňa 22.3 sa naši malí prváci mali možnosť stretnúť sa s predškolákmi, ktorí sa už nedočkavo tešia do školy. Témou našej hodiny bola rozprávka Červená čiapočka, pomocou ktorej sme predškolákom priblížili systém výučby v prvom ročníku. Šikovní prváci prečítali predškolákom rozprávku, spoločne sme sa zahrali hláskovú hru, zacvičili si uvoľňovacie cviky. Predškoláci nás prekvapili krásnou básničkou a svojimi vedomosťami. Ďakujeme za spoločne krásne strávené dopoludnie.

Tešíme sa na Vás v septembri.

otvorená hodina

United Neighbours of London


englishUčenie angličtiny by malo byť kreatívne a zaujímavé, preto sa žiaci, ktorí majú radi English, zúčastnili činohernej anglickej divadelnej inscenácie United Neighbours of London. Predstavenie sa konalo 15.3 v Historickej radnici v Košiciach. Organizovalo ho Divadelné centrum - divadlo, ktoré si Vás nájde. Inscenácia je koncipovaná ako učebná pomôcka na výučbu anglického jazyka. Žiaci si tak mohli overiť svoje jazykové znalosti v praxi a učenie zážitkovou metódou.

Celá fotogaléria

 

2 %


2 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Podrobný pomocník pri vyplňovaní

Vyhlásenie platné pre rok 2024

Protokol

Ak ste pripravený túto príležitosť využiť v prospeh detí a poskytnete 2 % z dane našej Základnej škole na zabezpečenie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického vybavenia Základnej školy, v mene detí vám ďakujeme!

Lyžiarský výcvik - 1. stupeň Zahura


Pod záštitou SKI Zahura organisation sme mohli posledný predprázdninový týždeň absolvovať prvé lyžiarske metre. Skupinka smelších zdokonaľovala svoje schopnosti, ale väčšina začínala udupávaním snehu. Vďaka obetavej spolupráci rodičov/priateľov školy/učiteľov a lokálnemu prianiu počasia posledný deň všetci, ozaj všetci žiačikovia zvládli zlyžovať celý svah podobne ako Petra. Tuzexová akcia s množstvom športových zážitkov.

Celá fotogaléria

lyziarsky

 

 

Šaliansky Maťko - okresné kolo


šaliansky maťko16. februára 2024 sa v Centre voľného času v Gelnici konalo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Teší nás, že medzi ocenenými nechýbali ani žiačky našej školy, ktorým ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Ivanka Gregová (II. trieda), Bianka Hrušková (V. trieda) a Tamarka Jakubišinová (VII. trieda).

Konkurencia bola veľká, čo sa v dnešnej internetovej dobe veľmi cení. Naše žiačky porotu zaujali svojimi povesťami o láske, zrade a bohatstve. Všetkým trom dievčatám prajeme veľa nadšenia pre prednes literárnych diel.

WOCABEE


Uspeli sme v okresnom kole Jazykového WocaBee šampionátu!

Naša trieda 4.A sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok – WocaBee.

Trieda 4.A sa v rámci okresu Gelnica umiestnila na vynikajúcom 1. mieste a postúpila do krajského kola. V krajskom kole sa trieda 4.A umiestnila na 6. mieste.

V súťaži sa hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každý žiak našej triedy 4.A získal počas okresného kola denne v priemere 1302 WocaPoints bodov, čo sa rovná približne 868 správnym odpovediam pri precvičovaní. Triedy v šampionáte súťažia ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci a slovíčka sa naučia vrátane správnej výslovnosti. Okrem 4.A triedy sa súťaže zúčastnili aj žiaci 5.A a 6.A triedy. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších anglických súťažiach.

jazyková súťaž

 

Hudobná výchova trošku inak


Tento vyučovací predmet nie je len o speve, pohybe, ale je aj o získaní základných znalostí zo sveta hudby. Či už modernej, vážnej alebo ľudovej. Naši štvrtáci si tento školský rok osvojujú folklór na Slovensku. Učia sa o folklórnych oblastiach, hudobných nástrojoch a ľudových zvykoch. A takto sa nám tento týždeň prezentovali. Vybrať vhodnú tému nebolo ľahké. Ale zvládli to bravúrne.

Veď sa pozrite... 😊 Tramtadadaaaaa - Folklór na Slovensku.

Celá fotogaléria

 

Lyžiarsky výcvik 2024 - Jahodná


Pády aj slávnostné výstupy na vrcholy svahov Jahodnej ste mohli v posledných dňoch zaregistrovať na lyžiarskom výcviku našej talentovanej mládeže. Od elementárneho vstávania výuky počas prvých dní až po pretekanie sa s vetrom v posledných dňoch – to všetko sledovalo oko bystrých inštruktorov aj „veľkého brata“ /online vysielanie/. Nestihli ste? Neva. O rok lyžiarske legendy opäť povstanú.

Celá fotogaléria

lyžiarsky 2024

 

Karneval 2.2.2024


Snehuliačky, príšerky, čarodejnice, filmové aj rozprávkové bytosti, úspešné športové mená či iné médialné tváre spoločenského života ste mohli zazrieť v našej škole počas piatkového dopoludnia. Karnevalová tanečná beseda vyčarila úsmev, pohladila oko a potešila tie najvydarenejšie zobrazenia možného/nemožného aj cenami. Diskošov so všetkým ako sa patrí na koniec týždňa bola všetkým odmenou za polročnú prácu žiakov.

Celá fotogaléria

karneval

Učíme sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky


"Učíme sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky"

Týmto heslom sa niesla dnešná školská akcia žiakov prvej až šiestej triedy pod názvom Dopravná výchova s príslušníkmi polície. Privítali sme u nás kpt. Podobenovú z Okresného policajného zboru zo Spišskej Novej Vsi. Vďaka nej si žiaci osvojili zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, naučili sa pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať situáciu na cestách. Odmenou im bola ukážka policajných pomôcok, ktoré si mohli žiaci vyskúšať. Celá fotogaléria

premavka

Brožúry


V záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí, ktoré nás koncom roka 2023 zasiahli (Parchovany a ďalšie), si Vás touto cestou dovoľujem  požiadať o pozornosť o  priložené brožúry odboru prevencie kriminality MV SR (na témy Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus).

S úctou a poďakovaním v mene všetkých obetí šikany a iných patologických javov.

Mgr. Jana Guľová – riaditeľka školy

Vianočná burza 2023


Vianočná burza, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Veľký Folkmar dňa 14.12.2023 v sále KD.
Burza bola spojená so sprievodným kultúrnym programom, v ktorom účinkovali žiaci a učitelia MŠ a ZŠ.

Celá fotogalériavianočná burza 2023

Plavecký výcvik - Široké


Posledný školský týždeň pred Vianocami sme presťahovali vyučovanie na štyri dni do vody. Tretí a šiesty ročník absolvoval plavecký výcvik v Širokom. Hoci náročné, ale vyplatilo sa. Žiačikovia sa naučili/zdokonalili svoje plavecké schopnosti výrazne. Vírivka, spolužiaci, súťaženie, zábava, pozitívny vzťah k vode, ocenenia – všetko bolo, presne ako má byť.

plavecký

 

Krabičky lásky


Krabičky lásky, ako sme nazvali krabičky pre seniorov sa nám úspešne podarilo odovzdať. Veríme, že potešia srdiečka seniorov, ktorí žijú v domovoch pre seniorov a že vyčaria úsmev na ich tvárach. Ďakujeme všetkým Vám, milí žiaci a rodičia, že ste prispeli na DOBRÚ VEC.

ĎAKUJEME 

Celá fotogaléria

krab ičky lásky

 

Mikuláš na škole


Čakanie na príchod Mikuláša sme si skrátili pracovne vo svojich triedach s vyhrnutými rukávmi. Po celej škole poletovali šikovné včielky, pekárky, lepiči, strihači aj nezavadzači. Vianočnú atmosféru vygradovali anjeliky s diablikmi na čele so svätým Mikulášom. Za krásne pesničky a básničky boli všetci štedro obdarení.

Celá fotogaléria

mikulas

Florbal - dievčatá


Florbalový maratón v piatok (1.12.2023) ukončila dievčenská kategória. Metlobal s adrenalínom pohľadom v očiach žiačok a strachom v očiach učiteľových. Gradácia výkonov však nebola dostačujúca ani u báb k prieniku do skupiny o všetko.

florbal dievčatá

Florbal – chlapci


V pondelok (27.11.2023) chlapci zabojovali na florbalovom turnaji v Kluknave. Zanechali veľmi sympatický dojem s možnosťou stavať na individuálnych výkonoch do budúcna. Prehier bolo však o čosi viac ako výhier a tak sme nepostúpili do finálových bojov.

florbal chlapci

Botanická záhrada v Košiciach


22.11.2023, sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie v botanickej záhrade v Košiciach, ktorá bola zameraná na včelárstvo. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o živote i chove včiel. Počuli ste už o mednej krave alebo “kozahive”? My už áno. Vyskúšali si aj odlievanie vosku do formičiek, ochutnali med od miestneho včelára a pre spomienku zakúpili voňavé sviečky. Navštívili sme aj apidomček (včelí hotel), v ktorom sme si síce nepoležali ani nezrelaxovali, ale aspoň nachvíľu posedeli. Uzimení i hladní sme ukončili pekné doobedie v obchodnom centre. Detský smiech aj spev, ktorý sa rozliehal po celom vagóne cestou domov značí, že sa deťom páčilo. Keďže sa nám z dôvodu údržby a rekonštrukcie sklenníkov nepodarilo pozrieť si rastlinky, tak veríme, že sa do botanickej záhrady ešte určite niekedy vrátime.

Celá fotogaléria

botanická záhrada KE

 

Upozornenie na nebezpečnú skupinu


Upozornenie pre rodičov a žiakov na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme – „Přidej co nejvíc lidí“, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl.
V skupine sú zasielané mladistvým agresívne, násilné a iné nevhodné obsahy , vrátane s návodmi na samovraždu a pod.
Je potrebné deťom skontrolovať mobily a v prípade, ak by Vaše dieťa bolo touto skupinou oslovené, je potrebné to hlásiť na polícii.
Celé znenie upozornenia. (1.87 MB)

Ďakujem.
Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy


Milí žiaci, rkefkyodičia a priatelia školy.

Aj tento školský rok pokračujeme v zbere zubných kefiek. Bohužiaľ sa nám doteraz nepodarilo dosiahnuť prvý cieľ, ktorý sme si stanovili, a to vyzbierať 200 kefiek. Chýba len niekoľko kefiek.

Pomôžete nám to napraviť. Krabičky sú stále na rovnakom mieste. Ďakujeme.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Alebo krabičky lásky.


Tento projekt sa stkoľko láskyáva milou vianočnou tradíciou. Aj naša škola sa rozhodla potešiť seniorov žijúcich v zariadeniach pre seniorov. Veľká väčšina seniorov žijúcich v takýchto zariadeniach nemajú príbuzných, preto práve takýto darček môže byť ich jediným. Čo všetko zabalíme do takejto krabičky? Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdiečka.

Podrobnejšie INFORMÁCIE nájdete v obrázkoch pod týmto príspevkom, alebo na nástenke v triede.

Môžeš si krabičku vyskladať sám, alebo sa môžeš spojiť s kamarátom, spolužiakmi. Dones ju do školy do 4.12. 2023. Verím, že sa nám podarí vyskladať dostatok krabičiek lásky pre seniorov.

Tešíme sa, že spoločne dokážeme potešiť osamelé srdcia. Vopred všetkým ďakujem.

Recykluj a Vyhraj


Vážení rodičiarecykluj a vyhraj a milí žiaci!

Aj v tomto školskom roku sme našu školu zaregistrovali do ekologického projektu firmy MILK – AGRO, s. r. o. s názvom Recykluj a Vyhraj. Takto chceme pomôcť prírode.

Zbierajte viečka SABI a prineste ich do našej školy.

Viečka musia byť NEPOŠKODENÉ a hlavne ČISTÉ, s označením množstva. Na chodbe bude umiestnená krabica, do ktorej sa budú viečka vhadzovať.

Ďalšie kategórie, v ktorých tento rok súťažíme:

* vytvor svoj vlastný výtvor z obalov SABI - Výtvor musí obsahovať "ŠTVORLÍSTOK"

* zlož pieseň - pieseň musí mať v texte "VOĽNÁ TVORBA" ( bližšie info u pani učiteľky Bérešovej)

Tešíme sa na Vaše nápady a veľké množstvo nazberaných viečok.

Zberu a nápadom ZDAR!

 

Gelnická dúha 2023


Tak ako každý rok (nebolo to inak ani tento), skrášlili koncertnú sálu ZUŠ v Gelnici výtvarné dielka aj našich žiakov. Zúčastnili sa totiž VIII. ročníka okresnej výtvarnej súťaže Gelnická dúha 2023. Témou tento rok boli Slovenské povesti.

Niektoré diela našich žiakov boli aj výherné. Z celkového počtu 215 diel z celého okresu, šťastie opätovne sadlo a svojimi dielami porotu ohúrili naše šikovné dievčatá Antónia Bérešová (9. ročník) a Adela Bérešová (7. ročník), ktoré súťažili v 3. kategórii (ZŠ 2. stupeň). Antónia získala 1. miesto, Adela 2. miesto.

Ani žiaci prvého stupňa nezaostali. Kristína Lešková (4. ročník) získala jednu z cien organizátora súťaže.

Dievčatám blahoželáme ku krásnemu umiestneniu a želáme im, aby tento dar naďalej rozvíjali.

Celá fotogaléria

gelnická duha 2023

Bábkové divadlo – Prešov


Ako sova líške bájky čítala sme sa dozvedeli v prešovskom bábkovom divadle.

Kopec zábavy a krásny deň ukončilo posedenie pri sladkom zákusku v miestnej cukrárni.

Celá fotogaléria

babkove divadlo

POĎAKOVANIE


Ďakujem všetkým rodičom – za pomoc pri rekonštrukcii siedmej triedy v našej škole. Pre našu školu je táto pomoc nezastupiteľná a teším sa, že aj napriek dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe si niektorí z rodičov našli čas a pomohli našej škole.

Ďakujem

Mgr. Jana Guľová

Ján Jakubišin, Ivana Jakubišinová, Marcel Novák , Alexandra Nováková, Marek Tomaško, Katarína Tomašková, Lívia Lešková, Michal Mišenda, Miroslav Béreš, Eva Bérešová, Martina Jakšová, Radovan Polahár, Zina Majcherová.

Sponzor oddychovej zóny v triede - Spoločnosť Krama s.r.o .trieda

Mc Donald´s cup


Dnešný suprový Mc DonalMc donald cupd´s cup sa našim futbalistom vydaril nad očakávania. Chlapci prekvapili mňa, protihráčov a myslím, že aj seba. Turnajom sme prešli bez jedinej prehry (6 výhier, 1 remíza). Na naše tancovačky okolo lopty nevedel zareagovať žiaden tím a tak pohár pre víťazov nad hlavy dvíhali: Tobias, Jožko, Dávidko, Jakub a Jakub, Adam a Adam. Nezastaviteľným bol najmä Tobias (približne 11 strelených gólov). Chlapci postúpili na krajské kolo do Košíc. Blahoželáme.

Celá fotogaléria

Svätomartinský lampášikový sprievod


Dňa 9.11. 2023 už tretíkrát ulice našej obce rozžiarili lampióny našich detí, ktoré sa spoločne so svätým Martinom, svojimi rodičmi, starými rodičmi a priateľmi školy zúčastnili Svätomartinského lampiónového sprievodu. Slávnosť sme začali predstavením života svätého Martina pred Základnou školou. Žiačky, Timea, Lily a Tamara, nám pripomenuli, aby sme sa od neho učili dobročinnosti, a uvedomili si, že v našich životoch je veľmi dôležitá láska a vzájomná pomoc. Po lampiónovom sprievode nás čakal teplý čajík na ohriatie tela a spoločne strávené chvíle na ohriatie duše. Prajeme Vám, nech svetielko lásky a nádeje, ktoré ste dnes preniesli celou obcou, Vám svieti vo Vašich rodinách po celý rok.  Celá fotogaléria

sprievod

Stolný tenis


Utorňajší stolnotenisový turnaj v Smolníku bol po dlhej dobe nadupaný kvalitnými tímami z Hnileckej doliny. Chlapci konkurovali v jednotlivých zápasoch súperom so cťou, ale nepodarilo sa im získať tri víťazné body. Dievčatám naopak vyhrávali a prehrávali nastriedačku. Na postup chýbali občas len dve loptičky a boli by v najlepšej štvorke. Nepodarilo sa im preniknúť do finálovej skupiny, ale dojem nepríjemného súpera ostal aj na nasledujúci školský rok.

stolny tenis

Poľovnícka výstava


Naši žiaci sa 24.10.2023 zúčastnili veľmi peknej a zaujímavej akcie, ktorú organizovalo Poľovnícke združenie Skala Veľký Folkmar k príležitosti 30. výročia založenia združenia. Pán Jozef Tomaško pútavým a odborným výkladom žiakov previedol výstavou. Žiakov zaujali vystavené trofeje a bolo to príjemným spestrením nášho školského dňa.

polovnicka vystava

Medzinárodný deň školských knižníc


Dňa 24.10.2023 strávili žiaci prvého ročníka, na Medzinárodný deň školských knižníc, dopoludnie v knižnici v Margecanoch. Žiaci sa dozvedeli aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, dozvedeli sa čo robí v práci pani knihovníčka. Žiaci mali možnosť prelistovať si množstvo zaujímavých kníh a vypočuli sme si spolu aj príbeh o daždi. Veríme, že takéto akcie pomôžu žiakom nájsť si cestu do sveta kníh a čarovných príbehov.

kniznica

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM


Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov.

Podľa slov, keď ponára sa v rozhovore do rokov,

keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

ucta

Futbal mladších žiakov


Zvýšená koncentrácia futbalových nádejí otvorila školskú športovú sezónu na Gymnáziu v Gelnici. Gradujúce výkony našich žiakov/žiačok s dobrým dojmom z predvedenej hry, aktuálne neboli dostačujúce k prieniku do finálovej štvorčlennej skupiny. Gólik chýbal na víťazov, tesná bola prehra s Kluknavou a rozstrieľali sme Švedlár. Hra uspokojivá, výkony hraničné, tempo zdrvujúce a úsmev pretrvávajúci.

futbal

Dobšinského Košice


Dňa 29. 9. 2023 sa žiačky našej školy, Ivanka Gregová (2. trieda) a Tamarka Jakubišinová (7. trieda) zúčastnili súťaže v prednese prostonárodných slovenských povestí pod názvom Dobšinského Košice. Obe dievčatá boli vo svojich kategóriách úspešné. Svojim prednesom zaujali porotu natoľko, že Ivanka dostala čestné uznanie za prejav a prednes a Tamarka obsadila 3. miesto. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že aj v dnešnej technologickej dobe sa nájdu deti, ktoré si nájdu čas pre hovorené slovo a s nadšením ho podávajú ďalej.

dobšinsky

Kolesománia 2023


V stredu 27.9 sa v rámci Európskeho týždňa mobility v našej škole konala akcia s názvom Kolesománia. Cieľom tejto akcie je poukázať na zníženie premávky na cestách, zlepšiť kvalitu ovzdušia v regiónoch kde deti žijú a zamyslieť sa nad spôsobmi ako znížiť negatívne dopady dopravy.

Žiaci prišli v tento deň do školy na bicykloch alebo kolobežkách. Spoločne všetci žiaci absolvovali okružnú jazdu po Veľkom Folkmari. Následne sa žiaci 2.stupňa vybrali na náročné preteky z Margecian do Veľkého Folkmara. Žiaci prvého stupňa súťažili na školskom ihrisku v rôznych zaujímavých disciplínach.

Gratulujeme všetkým víťazom a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto peknej akcie.

kolesomania

Cvičenia v prírode


Zdolanie vrcholu spojené s opekačkou za príjemného počasia s ufučaným a rozžiareným kolektívom. Čerstvý/voňavý vzduch, pača mama, slniečko, spokojnosť.

O rok opäť.

cvičenie v prírode

Začiatok šk.r. 2023/2024


Septembrom končí leto, čas dovoleniek a prázdnin a začína opäť školský rok plný povinností. Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola otvorila svoje brány. Žiaci sa oddýchnutí vracajú do školských lavíc, kde ich v triedach vítajú ich učitelia.

Celá fotogaléria

začiatok šk.roka

Englishstar


Naši žiaci sa zúčastnili celoslovenskej sútaže v anglickom jazyku - Englishstar. Sútaže sa zúčastnilo 672 škôl a 22 105 žiakov z celého Slovenska. Naši žiaci dosiahli výnimočné výsledky, pretože každý žiak získal v hodnotení viac ako 80%. Oceňujem najmä úsilie a chuť žiakov zapájať sa do súťaží v cudzích jazykoch. Srdečne gratulujem Maximiliánovi Tymusovi, Ondrejovi Fabricimu, Bianke Hruškovej, Martinovi Tirpákovi a Timei Lörincovej. Najúspešnejší žiaci z našej školy boli Ninka Maňová 97%, Stelka Chovanová 98% a Talula Nwosu 100%. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník sútaže. Pani učiteľka Lucka

enj

Botanická záhrada Košice


Využili sme optimálny čas navštíviť motýlie kráľovstvo pri ich rituálnom tancovaní zo stromu na strom. Pozreli sme si kaktusie bohatstvo, zablúdili do pralesa a fascinovane pozerali na zvieratká žijúce v prírode, ktoré nemáme možnosť vidieť naživo. Našu exkurziu sme ukončili so sladkou odmenou v ruke/tanieri.
 

Hradohranie - 13.6.2023


Bojovým pokrikom sme sa pustili do súťažných úloh, ktoré pre nás pripravili animátori na Spišskom hrade. Rozdelení do štyroch skupín sme museli uspieť v deviatich úlohách, ktoré boli zamerané na zručnosť, silu, znalosti, vedomosti, ale aj zvolenie čo najlepšej taktiky. Naši šikovní prváci, tretiaci, štvrtáci, piataci zvládli všetky úlohy na jednotku, začo im animátori dali pečiatky na súťažný list. Nakoniec ich za odmenu čakala sladká odmena a rozpravkové divadielko na strednom nádvorí hradu. Po zakúpení suvenírov sme sa unavení, ale obohatení o nové zážitky vrátili domov.

 

Fotogaléria

EnvirOtázniky


Gratulujeme Stelke Chovanovej, ktorá sa zapojila do celoslovenskej environmentálnej sútaže EnvirOtázniky. Táto súťaž je zameraná na individuálne bádateľské vzdelávanie. Žiaci mali mesiac na zodpovedanie otázok, ktoré boli zamerané na ekológiu, recykláciu, životné prostredie, biotopy. Odpovede mohli žiaci hľadať na internete, v knihách, odborných článkoch. Stelka sa umiestnila na krásnom 68.mieste z 1234 žiakov z celého Slovenska. Sme veľmi hrdí, že sa mladí ľudia na našej škole zaujímajú aj o takéto témy a svoj voľný čas venujú samovzdelávaniu.
enviro
 

Basketbal - Gelnica


Prvé stretnutie podkošových hráčov streetbalu malo svoje sídlo v Marína parku v Gelnici. Dievčatám chýbal iba kúsoček (jeden kôš) a získali by medailu (obsadili konečné 4. miesto). Ku chlapcom sa priklonilo športové šťastíčko o čoši viac a v dramatických zápasoch sa im podarilo umiestiť sa na krásnom 3. mieste. Blahoželáme všetkým.
 

Deň plný hier a zábavy


Na svete je veľa detí a na všetky slnko svieti...
Aj na "naše školské" deti v deň ich sviatku krásne svietilo slniečko v kojšovskej, folkmarskej a gelnickej prírode alebo v cukrárni. Strávili sme deň plný hier a zážitkov. Vytvorili sme niekoľko skupiniek. Tri skupiny uprednostili nenáročnú turistiku v Kojšove, Veľkom Folkmare a v Gelnici, ktorú si obzvláštnili opekaním klobások alebo chlebíka a hraním hier či močením nôh v turzovskom jazere. Ďalšia skupina detí zasa povzbudzovala a pomáhala hasičom pri ukážkach ich práce pre našich malých škôlkarov, začo si vyslúžili chutnučkú cukrovú vatu a posledná skupinka detí sa prieviezla vláčikom na fajnovú zmrzlinku do Gelnice.
Okrem zážitkov a dobrej nálady si domov deti odniesli farbičky, fixy, perá či notesy. Veríme, že sme deťom pomohli z ich sviatočného dňa urobiť ďalšie umelecké dielo ich detského života.
John Wooden : "Urob z každého dňa umelecké dielo.“
 

Atletika - Helcmanovce


V Helcmanovciach sa na našu dievčenskú výpravu usmialo šťastie (samozrejme aj chlapci neraz). Najúspešnejšia bola Tinka ako druhá najlepšia hádzačka (hod kriketovou loptičkou) a tretia behačka (300m). Viki si doskočila pre tretie miesto (skok do diaľky) a podobne odbehla necelý kilák (800m). Kajka a Tonka pomiešali poradia vo svojich disciplínach v prvej bodovanej šestke, ale na pódium to nestačilo. V tejto zostave dievky v štafetovom behu nestačili len na Gelnicu a obsadili druhé miesto. Celkovo skončili dievča v konečnom bodovom hodnotení na parádnom treťom mieste. Laura, Šimon, Maxo, Juraj, Šimon, Dominik a Samko vo svojich disciplínach robili čo mohli, ale na bodovaných priečkach sa im nepodarilo usadiť.
 

Mladí zdravotníci


Nádherný úspech našich žiakov! Dňa 17.5 sa družstvo mladých zdravotníkov, Timka, Simonka, Kristián, Max a Martin, zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov v Spišskej Novej Vsi,ktorú organizuje Červený Kríž. Súťaž pozostávala z testu o histórii Červeného Kríža, vedomostí zo zdravotníckych tém, dopravnej výchovy a prvej pomoci. Po napísaní testu naši žiaci predviedli vynikajúce praktické zručnosti pri KPR, ošetrení otvorenej zlomeniny a pri uštipnutí hadom. Tímová práca, odhodlanie a získané vedomosti počas prípravy na súťaž, nám priniesli prvé miesto. Po súťaží sme mali možnosť vyskúšať si aj virtuálnu prvú pomoc, ktorá opäť preverila naše zručnosti. Bol to pre nás nezabudnuteľný a krásny deň.

Fotogaléria

Poznávacia exkurzia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove


Začiatok skráteného pracovného týždňa sme mali tú česť nahliadnuť do útrob fakulty, kde sa učia a vlastne na akých projektoch pracujú vysokoškolskí pedagógovia na katedrách geografie a biológie. Žiaci spoznávali postup pri tvorbe máp pomocou lietajúceho drona. Postup akým sa ďalej pokračuje pri tvorbe máp a samotnú prácu s mapou. Biológovia nám priblížili zisťovanie pôvodu kostí nájdených v teréne, naučili nás pracovať s kontrastnými látkami, ukázali nám ako sa pracuje s identifikáciou otlačkov prstov na našich rukách a samozrejme sme mohli nahliadnuť aj do mikroskopu. Na pamiatku každý žiak dostal aj spomienkové darčeky. Úspešný deň s obohacujúcimi informáciami. Ďakujeme.

exkurzia

69. Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach


Sviatok umeleckého prednesu tento rok pripadol na dátum 3. mája, kedy sa konala krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy. 69. Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach reprezentovali víťazi z 11 okresov. Náš okres a aj našu školu reprezentovala Tamara Jakubišinová. Cesta bola časovo náročná, ale Tamarka napriek tomu pôsobila na porotu prirodzene a bez stresu. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme nech ti to dlho vydrží. Lebo láska k prednesu je láska navždy.

hv

 

Škola v prírode 1.5.-5.5.2023


škola v prírode

Výtvarná Gelnica - téma FÉNIX


Dňa 27.4. 2023 sa konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili prostredníctvom ZUŠ Gelnica, aj žiačky našej školy Tamara a Nataša Jakubišinové, Ivana Gregová a Tamara Bobriková. Dievčatá si "vymaľovali " umiestnenia v zlatom a bronzovom pásme. Blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie maliarske úspechy.

fenix

Malý futbal V. Folkmar


Turnaj majstrov sveta vo futbale sa konal na našej pôde.

futbal

Vybíjaná Helcmanovce


vybijana

Deň Zeme 2023


zemeV piatok 21.4.2023 naša škola oslávila Deň Zeme. Niekedy je náročné uvedomiť si skutočnosť, že my všetci sme súčasťou prírody a niekedy bezhlavo nakupujeme a produkujeme odpad. Pri tejto príležitosti sme v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia. Ako každý rok naši žiaci vyzbierali mnoho odpadkov po nevychovaných spoluobčanoch, skrášlili a vyčistili okolie školy, kreatívne využili odpadový materiál na výrobu zaujímavých výrobkov a následne použili odpadky na športové a pohybové aktivity.

Cezpoľný beh Úhorná


Okresné kolo v cezpoľnom behu sa tento rok prvýkrát konalo v krásnom prostredí pri jazere Úhorná.

uhorna

Slávik Slovenska – školské kolo, 13. 4. 2023


Vo štvrtok po veľkonočných prázdninách sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže – Slávik Slovenska. Účasť bola naozaj hojná. Vo všetkých troch kategóriách sa nám predstavilo a ľudovú pieseň podľa vlastného výberu zaspievalo 16 súťažiacich. Pieseň bez hudobného sprievodu nedokáže dobre zaspievať hocikto, ale naši aj najmenší speváci to zvládli výborne. Spríjemnili a ozvláštnili nám tak zvyčajné školské dopoludnie. Trojčlenná porota sa nakoniec dohodla na takýchto výsledkoch.
1. kategória: 1. Ema Bobriková
2. Monika Kuchtová
3. Maroš Mráz
2. kategória: 1. Adela Bérešová
slavik2. Ondrej Fabrici
3. Bibiana Bikárová
3. kategória: 1. Antónia Bérešová
2. Juraj Mráz
3. Elenka Lörincová
Umiestneným spevákom srdečne blahoželáme, úplným víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa šťastia na okresnom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Zápis do 1.ročníka ZŠ 2023


zapisV stredu 5.4. sa na našej škole konal zápis prvákov. Budúci školáci si preverili svoje znalosti z oblasti geometrie, matematiky, písania. Spoločne sme si aj zaspievali a trošku sa spoznali. Už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prváčikov.

Noc s Andersenom 2023


Piatkový podvečer sa niesol v znamení krásneho podujatia pod názvom Noc s Andersenom, ktorého sa zúčastnilo 30 detí našej školy. Deti spoznali pána rozprávkára H. Ch. Andersena a vypočuli si niekoľko jeho rozprávok. Čakali ich aj rôzne aktivity, ako rozlúštenie rozprávkovej mapy, skladanie rozprávkových puzzle alebo popletené rozprávky. Všetko sme nakoniec zavŕšili kresbou krásnych umeleckých diel, a veru predstavivosť deti neobchádza. Veď ako povedal Alan Bennett:
"Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.”
noc
 

Deň vody


deň vodySlávnostný deň vody sme spoločne strávili zmysluplne v prírode s menším upratovaním. Koníky nám porozprávali svoje príbehy, voda zahučala na cestu a funenie mohlo začať. V krásnom počasí sme prežili slnečný deň a pomohli prírode.

Biblická olympiáda


Dňa 28. marca 2023 sa žiačky našej školy Elenka Lörincová, Terézka Mišendová, Tamarka Jakubišinová zúčastnili v Krompachoch dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli 4 knihy zo Svätého písma - Kniha Ester, Judita, Nehemiáš a 1 list Petrov. V silnej konkurencii 11 trojčlenných družstiev (škôl) obsadili veľmi pekné 3.miesto. Získali 40 bodov, na druhé miesto im chýbala jedná správna odpoveď a na víťaza stratili iba 4 body. V inom dekanáte (okrese), by im to v polhodinke stačilo na víťazstvo. Zároveň sa stali aj úspešnými riešiteľkami olympiády. Dievčatám blahoželáme, veríme, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Ďakujeme aj rodičom (mamkám) za pomoc v príprave na súťaž.

biblicka olympiáda

Krajské kolo – OLYMPÍJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI


Utorok bol venovaný nádejným olympionikom. V krajskom meste sme zdolávali prekážky a bojovali s nástrahami pripravenej trate. Osemčlenné družstvá (Šimon, Tonka, Adel, Maxo, Juraj, Viki, Samko, Tinka) od Tatier k Šírave medzi sebou nie len súťažili, ale mali aj tú česť stretnúť sa s legendami slovenskej atletiky – sestrami Velďákovými. Parádny deň s dobrou partiou.

všestrannosť

Pytagoriáda


20. a 21. marca sa v Prakovciach a Gelnici konali okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu išli s radosťou reprezentovať siedmi žiaci, ktorí úspešne zdolali školské kolo. Logiku a skúsenosti, ktoré získali v škole, pretavili do riešenia 15 úloh s časovým limitom 60 minút. Hoci im niektoré úlohy dali zabrať a stres urobil svoje, žiaci sa so zadaním popasovali a vylúskali aj tie najťažšie úlohy.
S počtom bodov 18 sa na 3.mieste vo svojej kategórii umiestnila tretiačka Kristínka Lešková.
V kategórii P4 získal Šimon Kandra 13 bodov a stal sa úspešným riešiteľom.
A šťastnú trojicu uzatvára šiestak Martin Leško s počtom bodov 11 a krásnym 4.miestom.
Žiaci, ktorí si okúsili úlohy okresného kola a získali cenné skúsenosti do budúcich rokov sú: S. Hruška (6.tr), L. Tomašková (6.tr.), T. Jakubišinová (6.tr.) a T.Verba (3.tr.).
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.
pytagoriáda

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo v Gelnici


Hviezdoslavov Kubín v GelniciDňa 15.3.2023 sa v CVČ v Gelnici konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zo školského kola postúpili Tamarka Jakubišinová, Timea Lörincová, Martin Tirpák, Tobias Verba a Elenka Lörincová. Timea Lörincová obsadila v svojej kategórii krásne 3.miesto. Tamarka Jakubišinová v svojej kategórii vyhrala 1.miesto a postúpila na krajské kolo Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa bude konať v Michalovciach. Dievčatám srdečne blahoželáme. Naši žiaci si zaslúžia veľký obdiv za svoju odvahu a záujem o prednes poézie a prózy. Veríme, že nové skúsenosti, zážitky budú pre nich povzbudením a motiváciou zapájať sa aj do ďalších školských súťaží.

Ypsilon - Slovina je hra


slovina je hraŽiaci našej školy sa v tomto školskom roku zúčastnili zábavnej sútaže Ypsilon - Slovina je hra. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Sútaže sa tento rok zúčastnilo 9810 žiakov z celého Slovenska. Všetci naši žiaci získali v testoch úspešnosť viac ako 75%, piati žiaci získali diplom so zlatou medailou, pretože v testoch mali úspešnosť 100%. Ďakujeme Marcovi, Kristínke, Stelke, Monike, Tamarke, Jakubkovi, Talule, Terezke, Nataške, Jožkovi, Timke, Sárke, Elke a Karolínke, že mali záujem a chuť zapojiť sa do súťaže.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

Kefka nepatrí do koša!!!


Hádžete zubné kefky správne do kontajnerov na plast? Realita je taká, že aj tak končia na skládke či v spaľovni. Sú totiž vyrobené z rôznych druhov plastov, ktoré nikto od seba neoddeľuje.
Naša škola sa inšpirovala firmou CURAPROX a použité kefky sme začali zbierať. Prečo? Aby sme ich poctivo zrecyklovali.
Z nazbieraných kefiek v našej škole, firma CURAPROX vyrobí koše na triedenie odpadu následne nám ich podaruje. Zbierame nielen kefky CURAPROX, ale aj kefky iných značiek.
Preto neváhajte a doneste použité kefky do školy do zbernej nádoby, ktorá bude na našej chodbe umiestnená už budúcu stredu. Nájdeš ju ľahko, bude pekne označená.
Našim prvým cieľom je nazbierať 200 ks akýchkoľvek kefiek. Za ne nám firma CURAPROX podaruje 2 koše na triedený odpad. Tak čo? Splníme si náš prvý cieľ?

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2022/2023


všestrannosťV aktuálnom školskom roku sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje Slovenským olympijským výbor. Po absolvovaní disciplín žiaci získali certifikát s prehľadom o svojej aktuálnej fyzickej zdatnosti. Štyrom najlepším z našej školy sa podarilo získať bronzové odznaky (Tinka, Kajka, Šimon, Viki) a Tonke dokonca strieborný. Čakáme na odpoveď z kraja.


 

KARNEVAL 2023


Dňa 17.2.2023 sa uskutočnil na naše škole karneval, na ktorom sme oslávili tohoročný fašiangový čas.
Žiaci, niektorí aj s rodičmi, pripravili veľmi zaujímavé, veselé a pútavé masky. Po prezentácii jednotlivých masiek nasledovalo hodnotenie rodičmi. Rodičia mali veľmi ťažké určiť najkrajšiu masku, pretože všetky boli krásne a veľa. Počas prestávky deti dostali z našej školskej jedálne výborné sladké občerstvenie. Žiaci sa zabávali, tancovali pri modernej hudbe, ktorú pripravili naši deviataci. Na konci karnevalu deti ani nechceli ísť domov.
Veľká vďaka učiteľom, rodičom a ďalším, ktorí pripravovali túto veselú akciu.
karneval

Lyžiarsky výcvik 2023


Vianočná burza 2022

burza

Florbal – dievčatá


Želiezka v ohni sme mali v Prakovciach, kde nastúpili po minuloročnom treťom mieste naše dievčatá na svoj florbalový turnaj. Bojovné výkony boli ocenené postupom do finálovej štvorky. Tam však v najkvalitnejšom zápase celého turnaja sme nedokázali streliť Gelnici viac ako gól a nepomohol ani tlak či bombardovanie súperovej brány. V boji o tretie miesto už nebolo síl psychických/fyzických a najmä ligová brankárka Mníška nám nedopriala skórovať.

Dobrý turnaj, dobré štvrté miesto, dobré všetko.

florbal dievčatá

Florbal – chlapci


Chlapci si zmerali sily vo svojich florbalových schopnostiach s rovesníkmi v Kluknave. Zistili však, že pred zápasom je jednoduchšie ako po. V ťažkej skupine sme odohrali dva ozaj kvalitné stretnutia. S jednou výhrou sme však nepostúpili do finálovej skupiny. Vraj o rok uvidíme.

florbal

 

2.ročník lampiónového sprievodu svätého Martina

lampionovy sprievod


Dňa 11.11.2022 sa konal 2.ročník lampiónového sprievodu svätého Martina. Tradícia, ktorá nám má pripomenúť aká dôležitá je v našich životoch láska, pomoc a ako Boh mení životy ľudí k lepšiemu. Žiaci druhého a štvrtého ročníka nám túto legendu o svätom Martinovi predstavili formou divadielka. Svätý Martin sa potom so všetkými rodičmi, deťmi, starými rodičmi prešiel v lampiónovom sprievode po našej obci. Ukončenie sprievodu bolo v Základnej škole, kde bolo pre všetkých pripravené malé pohostenie. Nech svetielko nádeje a lásky , ktoré rozžiarili Vaše lampióny, vo Vás a Vašich činoch svieti celý rok.

Stolný tenis


Okresné kolo v stolnom tenise prinieslo pre naše dievčatá úspech v podobe postupu na krajské kolo. Súperky nevedeli nájsť recept na koncentrovanú hru folkmarských raketových umelkýň. Slečny Juskové a Laura zaslúžene získali prvé miesto. 1.12. im držte palce na krajskom kole v Margecanoch. Chlapcom sa darilo menej, ale pozitívom bola stúpajúca výkonnosť každým zápasom. Šimon, Dominik a Mišo aspoň potrápili súperov.

stolný tenis

MC Donald cup


Vytúžený turnaj MC Donald cup v Kluknave znova privítal najlepších malých/veľkých futbalistov okresu. Naši chlapci a dievčatá postúpili zo skupiny poľahky, ale v boji o finále sme nevedeli streliť gól Gelnici a prehrali 1:0. V zápase o všetko (o tretie miesto) s domácimi rozhodol až penaltový rozstrel, kde viac šťastia mala Kluknava (5:4). Šimon, Tobias s Tobiasom, Jakub, Dominik a naše dievčatá Lili s Biankou kopali čo to dalo. Konečné štvrté miesto je aj tak krásne.

Mc

 

Gelnícka dúha 2022


Naši žiaci sú talentovaní v rôznych oblastiach, nevynímajúc ani výtvarné umenie. Zapojili sa do výtvarnej súťaže Gelnická dúha, ktorú už niekoľko rokov organizuje mesto Gelnica a ZUŠ Gelnica. Témou tohto roku boli Perly nášho regiónu. Do súťaže sme zaslali 18 súťažných prác. V silnej konkurencii sa môžeme pochváliť úžasným výsledkom. V 3. kategórii (2. stupeň ZŠ) sa na 1. mieste umiestnila žiačka 8. ročníka Antónia Bérešová a 2. miesto si delia žiačka 9. ročníka Laura Lörincová a žiačka 6. ročníka Adela Bérešová. Máme aj šikovných chlapcov. Jednu z cien organizátora súťaže získal žiak 6. ročníka Martin Klein.
Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
duha

Jablkový týždeň


Jablkový týždeň v 2.ročníku. Keďže 21.10 je Deň jablka, tak sme v našej triede mali aktivity a výučbu počas celého minulého týždňa zameranú na tému jablko. Žiaci riešili príklady s jablkami, čítali sme si o jablku, naučili sme sa aké produkty si môžeme vyrobiť alebo kúpiť z jablka. Žiaci už vedia aké benefity má jablko a aj z čoho sa skladá. Okrem ochutnávok jablkových produktov patril piatok šikovným pekárkam, ktoré nám upiekli výborné jablkové koláčiky. Pekárky sme odmenili drevenými vareškami. Už teraz sa tešíme na nový tématický týždeň v našej triede.

jablko

Súťaž v prednese slovenskej rozprávky


suťažDňa 20.10.2022 naše recitátorky Simonka a Tamarka reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky. Súťaž s názvom ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS sa konala v obci Drienčany, kde dlhé roky pôsobil Pavel Emanuel Dobšinský ako evanjelický farár a kde je aj pochovaný. Súčasťou prezentácie boli aj sprievodné podujatia ako prehliadka Pamätnej fary Pavla Dobšinského - Múzeum slovenskej rozprávky a beseda so spisovateľkou K. Gillerovou.

K dosiahnutým výsledkom dievčatám srdečne blahoželáme.

 

Kolesománia 2022


 

Kynológovia a ich psíky


Na futbalovom ihrisku nám naši kynologickí priatelia školy prezentovali prácu so svojimi psíkmi. Spacifikovanie nespratníka, hľadanie, útok, bezpečný dohľad, hlásenie, aportovanie, poslušnosť atď. Všetko hravo ľavou zadnou zvládli naši štvornohí hrdinovia. Veľká vďaka patrí Jankovi a Marekovi s ich vernými priateľmi. Samozrejme aj Marošovi. Ďakujeme.

psy

Cvičenia v prírode


Ružínske dobrodružstvo s priateľmi pod dohľadom pani učiteľky.
Aj takto by sme mohli zhodnotiť utorňajšie doobedie strávené v okolí Roľovej Huty.
Tajomný tunel, magický červený most, piesočná pláž či chodník s rozprávkovými postavičkami.
To všetko a aj viac sme zažili/prežili.
cvičenia v prírode

Vychádzka s lesníkmi


Otočíš kohútikom a z vodovodu tečie čistá, chutná voda. Kde sa vzala? Prečo bukom rastú konáre dohora? Prečo si kukučka nepostaví vlastné hniezdo, ale roznáša svoje vajíčka do hniezd iných vtáčikov?

Odpovede na tieto a veľa iných otázok nám dali Ing. Peter Gaľo a Ing. Michal Mišenda z Obecných lesov vo Veľkom Folkmare. Títo ujovia nás totiž 1. júna sprevádzali na našej vychádzke do prírody. Vysvetlili nám, ako stromy a kríky dokážu hospodáriť s vodou, ktorá spadne vo forme dažďových zrážok. Ukázali nám, ako s vodou hospodári človek, kde a ako ju zachytáva, aby bola v rezerve aj vtedy, keď prídu letné suchá. Upozornili nás na to, že voda je čoraz vzácnejšia a že ňou naozaj nesmieme plytvať (hovorili o kvapkajúcich vodovodných kohútikoch a umývaní riadu pod tečúcou vodou). Zaviedli nás aj na zberný dvor a tam sme videli, čo všetko my ľudia najprv hromadíme a potom vyhadzujeme ako nepotrebné. A že ten odpad sa musíme naučiť aspoň správne triediť.

Počasie nám vyšlo, nezmokli sme, zabavili sme sa, naučili sme sa veľa nového, bolo nám fajn. Ďakujeme.

llesníci

"200 ton z lesa von"


V rámci ozdravného projektu lesov sa aj naša škola zapojila aktívne do čistenia prírody. Piatkové dopoludnie sme strávili s nasadenými rukavicami a vrecami plnými odpadkov pri rybníku. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať vyše sto kíl (112 kg). Snáď táto skúsenosť detí naučila kam odpadky patria.

200 ton

Škola v prírode 16. 5. – 20. 5. 2022, Nálepkovo


Do školy v prírode sa žiaci veľmi tešili a tak sme sa v pondelok ráno stretli pred školou s plnými kuframi a plní očakávania, čo to bude. Pre niektorých žiakov to bolo prvé odlúčenie od rodičov. Zo školy sme vyrazili objednaným autobusom najprv do obce Hnilčík, kde sme navštívili Banícky skanzen a „sfárali sme“ aj do banskej štôlne Ľudmila. Pán Černík nás vybavil prilbami a svetielkami. Odtiaľ sme už pokračovali na ubytovňu do Nálepkova. Po chutnom obede sme sa vybrali na prieskum okolia. Navštívili sme miesto nazývané Čierna Hora, kde sa v minulosti nachádzali klimatické kúpele. V utorok sme sa vybrali vlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deťom sa jaskyňa veľmi páčila a prešli sme aj 3 náučné chodníky: Mokrade Hnilca, Dobšinký chotár a Stratenský kaňon. Nezabránilo nám v tom ani počasie. Vytiahli sme dáždniky a pršiplášte. Ani popoludní sa počasie nezlepšilo, tak sme sa po odpočinku vybrali spoznávať významné historické pamiatky obce Nálepkovo. V stredu sme si urobili výlet do Jasova, kde sme navštívili ďalšiu jaskyňu zapísanú v zozname UNESCO a Jasovské opátstvo. Pri neďalekom rybníčku sme sa posilnili a vydali sme sa na cestu domov do Nálepkova. Aby nám v autobuse nebolo zle, tak sme časť cesty absolvovali peši. Prešli sme sa dole kopcom zo Štóskeho sedla do Smolníka. Vo štvrtok nás slniečko opäť vylákalo von, tak sme sa po rozcvičke a raňajkách nechali odviezť vlakom do Stratenej. Pri miestnom kostole sme navštívili pamätnú izbu s názvom Stará hyža a potom už rovno do prírody. Pri neďalekej jaskyni sa nám podarilo nájsť aj kešku, a vyskúšali sme si aj lezenie po skalách. Počasie nám naozaj prialo, tak sme si po dlhšom pochode omočili naše smradľavé nôžky v Palcmanskej Maši. Popoludní po odpočinku nás prišla navštíviť p. riaditeľka. Večer sme si opiekli klobásky a slaninku. V piatok, sme po rozcvičke a raňajkách začali upratovať izby a baliť. Pocity boli zmiešané aj nám bolo ľúto, že sa škola v prírode končí, aj sme sa už tešili domov. V každom prípade to bolo super a ďakujem p. Hajdučkovej a kuchárkam aj ostatným pracovníkom ubytovne v Nálepkove, že sa o nás celý týždeň tak výborne starali.

Súťaž s TASR


"Zdravie musí byť prioritou EÚ" - diskusná relácia z Konferencie o budúcnosti Európy.

(Súťaž s TASR)

 

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x86zhu8tasrfoe-03/19857/

 

 

Deň matiek 2022


Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 15.mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a  vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  

Na tento sviatok sme nezabudli ani my,  deti z našej školy. Pre svoje  mamičky pripravili veselý a zábavný kultúrny program, vytvorili malé darčeky a obdarovali mamičky ružičkou.

den matiek

Okresné kolo v malom futbale - Veľký Folkmar


Piatkový (13.05.2022) domáci turnaj v malom futbale prilákal mnoho fanúšikov z blízkeho okolia. Veľmi ťažký žreb nám do skupiny pridelil víťazov Gelnicu, aj celkovo druhý Švedlár. Turnaj sa organizoval na dvoch našich multifunkčných ihriskách. Z desiatich škôl sme skončili napokon na peknom piatom mieste. Niekedy stačí kúsok k úspechu, ktorý nevyšiel. Všetci však prisľúbili účasť aj na budúci rok a chlapci Samko, Domin, Maťo, Maxo, Juraj, René, Timčo viac tréningu. Aj počko vyšlo napriek katastrofickým prognózam. Stačí o Otčenáš naviac a všetko ide.

maly futbal

 

Okresné kolo vo vybíjanej


V stredu 11.05.2022 sme súperili na ihriskách v Helcmanovciach vo vybíjanej.

Dievčatá bojovali ako vedeli proti slnku, protihráčkam a hlavne čelili svojej neodvahe.

Ak by turnaj pokračoval aj na druhý deň výsledok by bol určite lepší ako štvrté miesto.

Paráda aj tak.

vybijana

Karneval 2022


Lyžiarsky výcvik 2022


 

60. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Folkmari


plagat

Tričká


Od dnešného dňa si môžete kúpiť tričko s logom našej školy.

K dispozícii máme veľkosti S, M, L, XL v pánskom, dámskom aj detskom prevedení.

Potešte seba alebo niekoho zo svojho okolia a podporte tak našu školu.

Ďakujeme!

Objednávky na t. č. 0903775899

Viac info tu.

Vzhľad trička si pozrite tu.

 

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Bobenič (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 2.9.2022                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: Adriana Seligová : 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Karneval 2023


Hudba, smiech a zábava, zo škôlky sa ozýva. Karneval si užívame, všetci rôzne masky máme. Zabával sa každý z nás, kým neskončil tento špás.

16.02.2023 bol ten dlho očakávaný deň, keď sa naša škôlka premenila na rozprávkový svet.🐞🦋Prišli nás pozrieť Červená čiapočka,čarodejnica, pirátka, lienka, motýľ a veľa veľa krásnych rozprávkových postavičiek. Celou škôlkou sa ozýval smiech , hudba a dobrá zábava. Každá maska si zaslúžila diplom, sladkú odmenu a malý darček. Uz teraz sa tešíme, že o rok si to zopakujeme❤

Vianoce 2022


Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK : deti a kolektív MŠ Veľký Folkmar

Mikuláš 2022


Milý Mikuláš, neobíď že nás!
Čakáme ťa s túžbou všetci,
dones dary vo svojom vreci.
Pekné, sladké, zafarbené,
radšej viacej ako menej.
A keby si neuniesol toľké dobroty,
My ti prídem s košom oproti. Aj do našej MŠ dnes zavítal Mikuláš spolu s čertom a anjelikom .Mikuláš priniesol deťom balíček sladkosti🍫🍭🍬Čertík ich obdaroval paličkou a malým čertovským balíčkom.. Deti Mikuláša potešili básničkami aj pesničkami🧑‍🎄🤶🎅👼👹 už teraz sa tešíme, že o rok k nám zavíta zas❤

Karneval 2021


Chystajte si deti masky, bude smiech a špás,

fašiangový karneval prišiel medzi nás.

 

Trošku sme si spríjemnili dnešný deň spevom, tancom, chutným koláčom.

Masky boli odmenené medailou a sladkosťou.

karneval

VESELÉ VIANOCE


V tomto pandemickom období vám chceme popriať fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.

 

Ježiškove ručičky nech vás žehnajú,

Ježiškova Matička nech vám pomáha.

Anjeli z neba nech vám spievajú

a požehnané Vianoce a

šťastlivý novýrok želajú....

 

deti a kolektív

MŠ Veľký Folkmar

Zdobenie medovníkov


zdobenie

Na Luciu...


Aj my sme vymetali všetky kúty.....

lucia

Malí čarodejníci


čarodejníci

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Najkrajšie darčeky, tie niesu v krabičkách, sú ukryte tam, niekde v hĺbke v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád. Aj my sme spolu zabalili trošku lásky do krabice od topánok.

Veríme, že potešia nie jedno opustené srdiečko pod vianočným stromčekom.

Krásne Vianoce.

koľko

 

 

Školský rok 2023/2024

Jedálny lístok


13.05.2024 - 17.05.2024

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Jedálny lístok


20.05.2024 - 24.05.2024

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK