Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

:

Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz: www.youtube.com/watch?v=rzDPwka9kK4

 

E-mailové adresy a telefónne kontakty všetkých učiteľov

škola

OZNAM


Informácia o organizácii vzdelávania od 18.1.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa žiaci 1. a 2. stupňa budú vzdelávať od 18.1. 2021 do odvolania dištančne z domu.

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

V prípade nejasností môžete kontaktovať telefonicky riaditeľku školy Mgr. Janu Guľovú:  0917621464

Za porozumenie ďakujeme.

O Z N A M


Informácia o organizácii vzdelávania od 11.1.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe pokynov MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa obce Veľký Folkmar vás informujeme, že žiaci 1. a 2. stupňa sa budú vzdelávať  od 11.1. 2021  do 15. 1. 2021 dištančne z domu. O forme vyučovania od 18.1. 2021 budeme priebežne informovať podľa aktuálnej situácie.

Predpoklad na ďalšie obdobie si môžete pozrieť na stránke:                  https://www.minedu.sk/data/att/18364.png

muzikál CATS


Konečne zavítal svetoznámy muzikál CATS aj k nám. V hlavných úlohách sa predstavila mačička Tamarka a kocúr Samko. Nezabudnuteľnú spevácku rolu obsadil Filipko a tanečné kreácie predvádzali všetci žiaci štvrtej triedy. Divadlo zožalo veľký úspech... Som na vás veľmi hrdá.. Tr. učiteľka

 

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Milí žiaci, rodičia a priatelia školy! Dnes sa na našej škole skončila zbierka s názvom Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok. Z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili: žiakom, rodičom, priateľom, učiteľom, susedom... Ďakujem za každú jednu krabičku, či krabicu, za každú jednu vec, ktorú ste s láskou vložili do krabíc, za pomoc pri balení, za nádherné vianočné pozdravy, za milé slová, ktoré ste napísali, aby sa aj starší ľudia na Vianoce necítili opustení. Dúfam, že sa vaše srdcia naplnili vianočnou radosťou a všetkým prajem nádherný deň.

S vašou pomocou sa nám podarilo naplniť 18 krabíc !!!

kolkko lasky

 

O Z N A M


Pokyny k nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách od 10.11.2020

  • Žiaci druhého stupňa ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní.
  • Zákonný zástupca dieťaťa (do 10 rokov veku), ktoré navštevuje ZŠ, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ (Tlačivo na stiahnutie tu).
  • Prezenčnej formy vyučovania sa nemôžu zúčastňovať žiaci prvého stupňa, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na Covid-19, žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov (narodení do 1.11. 2010) a nepreukážu sa negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov (narodení do 1.11. 2010) a boli pozitívne testovaní.

 

        Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

Dôležitý OZNAM !!!


Vážení rodičia, milí žiaci, milé kolegyne! 

Od 3.11.2020 prechádzajú žiaci 1.stupňa na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie je povinné. Žiaci, ktorí sa ho nebudú zúčastňovať, budú evidovaní ako neprítomní v škole. Deti sa do školy vrátia 10.11.2020 (utorok) po jesenných prázdninách. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.  

Poprosíme Vás všetkých o súčinnosť, postupujte podľa pokynov triednych učiteľov. 

Prajem Vám veľa zdravia a ďakujem za spoluprácu. 
Mgr. Jana Guľová

Oznam


Milí rodičia,

ďakujeme, že rešpektujete všetky pokyny a tak spolu vzdelávame a zároveň chránime zdravie našich detí a nás všetkých. Na našej stránke budeme zverejňovať aktuálne informácie. Tie, ktoré sa Vás budú osobne týkať, Vám budeme zasielať prostredníctvom ŠIS Edupage – rodičovské konto. Dbajte na to, aby Vaše deti aj naďalej dodržiavali nariadenia a nestretávali sa navzájom. Zachovajme si pokoj a vzájomnú dôveru.

S úctou   Mgr. Jana Guľová

Pokyny od 26.10.2020

Rozhodnutie ministerstva

Oznam - termíny prázdnin


Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to nasledovne:

30. 10. 2020 (piatok),

2. 11. 2020 (pondelok),

6. 11. 2020 (piatok) a 

9. 11. 2020 (pondelok).

60. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Folkmari


plagat

Tričká


Od dnešného dňa si môžete kúpiť tričko s logom našej školy.

K dispozícii máme veľkosti S, M, L, XL v pánskom, dámskom aj detskom prevedení.

Potešte seba alebo niekoho zo svojho okolia a podporte tak našu školu.

Ďakujeme!

Objednávky na t. č. 0903775899

Viac info tu.

Vzhľad trička si pozrite tu.

 

Draví vtáci

 


V piatok k nám doleteli dravé vtáky, aby nám predviedli svoje majstrovstvo. Výr, myšiak, kuvik, sokol či krkavec vzorne poslúchali svojho trénera. Leteli vysoko aj nízko ponad hlavy všetkých, takže sme museli byť vždy v strehu. Žiaci ich odmenili zaslúženým potleskom a vybraní si dokonca skúsili, aké je to byť profesionálnym sokoliarom.

sokoly

OZNAM


Vážení rodičia,

17. 9. 2020

ak Vaše dieťa chýbalo v škole viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), ako zákonní zástupcovia dieťaťa ste povinní doložiť škole nové Vyhlásenie zákonného zástupcu.

Prílohu si môžete stiahnuť tu.


 

POĎAKOVANIE


Poďakovanie rodičom a priateľom školy


Touto cestou ďakujem všetkým rodičom a priateľom školy,  ktorí nám akýmkoľvek  spôsobom pomohli pri rekonštrukcii školskej triedy -  Marekovi Gregovi, Ing.Jurajovi Kandrovi, Rasťovi Jakubišinovi, Paťovi Cmorovi, Bc.Petrovi Kandrovi, Ondrejovi Fabricimu, Pavlovi Jalčovi, Jánovi Jakubišinovi, Marošovi Chovanovi, Rudolfovi Leškovi a  učiteľom Jánovi Vargovi a Štefanovi Slatkovskému.


Ďakujem aj pani upratovačkám a pánovi školníkovi za ich všestrannú podporu a pomoc.
Ing. Ivanovi Gregovi ďakujem za pomoc pri zabezpečovaní zdravotníckych dezinfekčných prostriedkov.
Pre našu školu je táto pomoc nezastupiteľná a teším sa, že aj napriek dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe si niektorí z nás našli čas a pomohli našej  škole. Cením si pomoc Vás všetkých. 

Ďakujem. 
Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

trieda trieda
trieda

OZNAM


Oznam o začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 oznamuje žiakom a rodičom našej ZŠ, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu dňa 2. 9. 2020 o 8:45 v budove ZŠ.

Zákonní zástupcovia do budovy školy nevstupujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca.

Budova školy sa otvorí o 8:35. O všetkých potrebných informáciách ohľadom organizácie vyučovania, učebných pomôcok budú žiaci informovaní triednymi učiteľmi v prvý školský deň.

Žiaci budú 2. 9. 2020 v triedach so svojimi triednymi učiteľmi do 9:45 hod. Žiak si nesmie zabudnúť priniesť podpísaný zdravotný dotazník, prezuvky, rúško a písacie potreby.  Tlačivo je možné stiahnuť si v prílohe.

Školský klub detí bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prevádzke až od 21.9.2020.

Školská jedáleň bude v prevádzke od 3.9.2020.

 

Tešíme sa na Vás!

Mgr. Jana Guľová,

riaditeľka školy

 

Dotazník zákonného zástupcu

 


Základné prevádzkové podmienky Základnej školy s materskou školou, Veľký Folkmar 328 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za.../ berie na vedomie    r.2020

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (Dotazník zákonného zástupcu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

KONTAKTY UČITEĽOV


Mgr. Eva Miženková

0917 796 730

evamizenkova@gmail.com

Mgr. Mária Czielová

0911 307 204

czielova@gmail.com

Ing. Janka Mrázová

0918 536 091

janamrazova642@gmail.com

PaedDr. Dalibor Leško

0908 492 789

daliborlesko@gmail.com

Mgr. Ján Varga

0915 234 383 

jan.varga9@gmail.com

Štefan Slatkovský

0949 271 100 

stefans@azet.sk 

Mgr. Martina Kandrová

0903 399 533

ucitelkakandrova@gmail.com

Mgr. Gabriela Kastelovičová

0915 064 370

kastelovicovagabi@gmail.com

Mgr. Lucia Janovová

0902 173 994

lucia1510@gmail.com

Mgr. Lucia Gregová, PhD.

0915 328 804

lucigregi@gmail.com

 

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 2.9.2020                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

VESELÉ VIANOCE


V tomto pandemickom období vám chceme popriať fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky.

 

Ježiškove ručičky nech vás žehnajú,

Ježiškova Matička nech vám pomáha.

Anjeli z neba nech vám spievajú

a požehnané Vianoce a

šťastlivý novýrok želajú....

 

deti a kolektív

MŠ Veľký Folkmar

Zdobenie medovníkov


zdobenie

Na Luciu...


Aj my sme vymetali všetky kúty.....

lucia

Malí čarodejníci


čarodejníci

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok


Najkrajšie darčeky, tie niesu v krabičkách, sú ukryte tam, niekde v hĺbke v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád. Aj my sme spolu zabalili trošku lásky do krabice od topánok.

Veríme, že potešia nie jedno opustené srdiečko pod vianočným stromčekom.

Krásne Vianoce.

koľko

 

 

Mikuláš 2020


Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,

zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku.

mikuláš

Deň jablka


21.10.2020 - Deň jablka

Dnešný deň sa nám vydaril. Deň Jablka sme oslávili chutným jablkovým koláčom, jablkovou výživou s piškótami a jablkovým džúsom.

jablko jablko

Plody jesene


Plody jesene - trnky, šípky, bukvice , gaštany ba aj orechy a naše tvorenie.

plody

Ovocie a zeleniny


Ovocie a zeleninka - všetko čo máme na poli, v záhrade a v sade.

ovocie

Všetko najlepšie !


Maroško, všetko najlepšie k narodeninkám !

naj

Výlet v prírode


Využili sme ešte pekné slnečné počasie a strávili sme ho v prírode. Klobásky, chlebík, dobroty čo nám pribalili rodičia nám chutili. Pojedli sme všetko čo sme našli v ruksaku. Výlet sa nám páčil a dopadol na jednotku.

vylet

Všetko najlepšie !


Nataška, všetko najlepšie k narodeninkám !

nataška

Všetko najlepšie !


Monika, všetko najlepšie k narodeninkám !

monika

Hurá na prázdniny !


Posledný školský deň je za nami. Niesol sa v duchu pesničiek, tanca a dobrej nálady. Deti boli za svoje celoročné snaženie odmenené pamätnými listami , darčekmi a výborným občerstvením. Peťko zvonček zazvonil, oznámil deťom koniec školského roka a hurá na prázdniny. 

prazdninyprazdniny

Detský karneval


Je tu karneval, detský karneval.....
Dnes sa v našej MŠ uskutočnil detský karneval. O dobrú náladu sa nám starali Mickey a Minnie z Babysitting Košice. Zábavný program pripravený šikovnými animátorkami, rôzne súťaže a tanečná zábava sa nám veľmi páčili, za čo im aj veľmi pekne ďakujeme. Musíme pochváliť rodičov za krásne masky , ktoré svojim deťom pripravili a chutné občerstvenie. Každá maska bola odmenená sladkosťou, rozprávkovou medailou a malým darčekom.

karneval

Školský rok 2019/2020

Jedálniček


14.12.2020 - 18.12.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.

Jedálniček


07.12.2020 - 11.12.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.