Obsah

Tradície

Tradície
V spoločenskom živote obce mali veľký ohlas pozoruhodné tradície a obyčaje i spoločenské zábavy. Veľký Folkmar je bohatý na kultúrne zvyklosti, ktoré zachovávajú miestni obyvatelia v tradíciách. Či sa jedná o bežné ako veľkonočná polievačka, majálesy, svätomichalské slávnosti, dušičky, alebo zimné ako liatie olova na Ondreja a očisťovanie domov na Luciu.

O zachovanie kultúrnych zvyklostí sa starajú aj viaceré folklórne skupiny miestnych dobrovoľníkov ako sú folklórne súbory Folkmarčanka pod vedením Zuzany a Márie Petkáčovej, Folkmarčanka pod vedením Anny Kleinovej, Folklórna skupina Matičiar, ako i detská folklórna skupina Zornička, ktoré usporadúvajú rôzne spoločenské a kultúrne akcie počas celého roka.

Veľmi obľúbená je akcia s názvom Folkmarské folklórne slávnosti, na ktorej sa predstavujú folklórne skupiny z Veľkého Folkmara i okolia a svojou ukážkou ľudových tradícií dokážu aj takto zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov.

Ako spomienka na ťažké furmanské časy sa v našej obci od r. 1998 organizujú Furmanské preteky, ktoré sú zamerané na preskúšanie schopností ťažných koní. Na pretekoch sa zúčastňuje cca 6 až 14 súťažiacich družstiev, ktoré súťažia v 3 alebo 4 disciplínach, a to cross s vozom, spolupráca koňa a furmana, ťažký ťah a veľmi atraktívna divácka súťaž o cenu obce Veľkého Folkmara - Herkules.

furmanske pretekyObec je výnimočná aj pri iných ľudových zvyklostiach, ako napríklad STARIČKO - vinšovanie na "mládzenky" v každom dome mladými regrútmi. K LUCII sa viaže nieľko zvykov, ktoré robievali obyčajne dievčatá. Na Luciu sa obtočili bielou plachtou a chodiac popod okná, naháňali deťom strach. Pri návšteve domu husacím krídlom zo všetkých kútov izby vyháňali zlých duchov. Ďalším zvykom bolo písanie lístkov s menami chlapcov - frajerov. V čase od Lucie po Božie narodenie každý deň dievča otvorilo jeden lístok. Chlapec s menom na poslednom lístku sa mal stať jej mužom. Podobne to bolo s jedením jablka, či zbíjanie stolčeka.

 

Tradícia


O naších tradíciách a obyčajoch sa píše aj v časopise Život - august rok 2019

Celý obsah sa zobrazí klinutím tu.

život