Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Folkmar na roky 2022-2028

 

PHRSR obce Veľký Folkmar na roky 2022 - 2028 (5.94 MB)

Vyvesené: 12.04.2023

 

 

PHRSR obce Veľký Folkmar na roky 2022 - 2028 (5.93 MB)

Vyvesené: 10.01.2023