Obsah

Slávik Slovenska – okresné kolo


Po dvochslavik rokoch sa dnes 10. 5. 2022 opäť rozozvučali akerdeóny a spev žiakov základných škôl na okresnej súťaži v speve ľudových piesní v Gelnici. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. V kategórii A reprezentovala našu školu Simonka Petkáčová z 3. triedy, v kategórii B Adelka Bérešová z 5. triedy a v kategórii C Antónia Bérešová zo 7. triedy. Simonka s Adelkou mali v tejto súťaži premiéru. Aj napriek tomu, že v silnej konkurencii neuspeli, nazbierali cenné skúsenosti do ďalších rokov. Najstaršia účastníčka zastupujúca našu školu Antónia sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme.

Krajské kolo HK- Michalovce


Hviezdhkoslavov Kubín je najstaršou súťažou na Slovensku v umeleckom prednese poézie a prózy. Každoročne sa na tomto festivale umeleckého prednesu stretnú veľmi kvalitní recitátori. Žiačka našej 5. triedy Tamarka Jakubišinová náš okres ako víťazka v II. kategórii prednesu prózy so cťou reprezentovala na Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach. Stretli sa tu víťazí okresných kôl z celého východného Slovenska. Naša Tamarka vo veľmi silnej konkurencii reprezentovala našu školu a obsadila veľmi pekné 3. miesto. Blahoželáme, prajeme, nech Ťa obetavosť a úcta k umeleckému slovu neopúšťa.

Pytagoriáda


Naši žiaci absolvovali školské kolo Pytagoriády a 10 najúspešnejších postúpilo do okresného kola. Súťaž prebiehala v online priestore na našej škole 29.3. a 30.3.2022. Aj tento školský rok sa niektorým žiakom darilo veľmi dobre.

V kategórii P4 sme mali dvoch úspešných riešiteľov a to Martina Tirpáka a Ondreja Fabriciho z IV.A triedy.

V kategórii P5 sa Martin Leško z V.A triedy umiestnil na krásnom 1. mieste a Lenka Tomašková na 6.mieste.

V kategórii P6 sa Stelka Chovanová z VI.A triedy umiestnila na výbornom 1. mieste.

pytagoriáda

Okresné kolo vo florbale dievčat


Okresné kolo vo florbale dievčat - Maťka, Zuzka, Tinka, Kajka, Kika, Laura, Tonka a Maňka (Viki) nakoniec obsadili krásne tretie miesto.

florbal

Hviezdoslavov Kubín


Dňa hk13.4.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v CVČ v Gelnici. Simonka Petkáčová súťažila v 1.kategórii v prednese poézie. Porotu veľmi zaujala. Aj keď sa teraz neumiestnila na prvých 3.miestach, tak má veľký potenciál a je veľmi talentovanou recitátorkou. Timka Lörincová súťažila v 1.kategórii v prednese prózy, kde obsadila krásne 3.miesto. Tamarka Jakubišinová súťažila v 2.kategórii v prednese prózy a obsadila krásne 1.miesto. Tamarka bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Našim žiačkam veľmi srdečne blahoželáme.

Šaliansky Maťko


šmDňa 15.3.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola prednesu povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského v Gelnici. Našu školu reprezentovali žiačky v 1. a 2. kategórii. V 1. kategórii nás veľmi úspešne reprezentovala Bianka Hrušková z 3. triedy, ktorá získala 1.miesto. Bianka postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach. V 2.kategórii nás reprezentovala Tamarka Jakubišinová z 5. triedy,ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 2.mieste.