Obsah

Digitálna knižnica

http://kniznica.edupage.org/kniznica/

 

V knižnici sú učebné materiály rozdelené podľa predmetov a ročníkov podľa najnovšieho ŠVP. Existujúci používatelia EduPage stránok sa môžu do knižnice prihlásiť svojim menom a heslom, ktoré používajú na internetovú žiacku knižku.

Digitálnu knižnicu prevádzkuje aSc Applied Software Consultants s.r.o.