Obsah


" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

 

Základná škola s materskou školou 328logo
055 51 Veľký Folkmar

 

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

 

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

 

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz: www.youtube.com/watch?v=rzDPwka9kK4

ZŠ

 

60. výročie založenia Základnej školy vo Veľkom Folkmari