Obsah

V školskom roku 2021 / 2022 máme v škole spolu 103 žiakov.

 

Počas školského roka majú žiaci možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

 

 

 

 

 

Triedy

Triedna učiteľka: Ing. Eva Bérešová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL

MAT

SJL

VYV

VYV

   

Utorok

ETV

SJL

MAT

SJL

TSV

NAV

   

Streda

 

SJL

MAT

PRA

SJL

     

Štvrtok

 

SJL

MAT

SJL

HUV

     

Piatok

 

SJL

MAT

TSV

SJL

     
 

Triedna učiteľka: Mgr. Martina Kandrová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL MAT SJL TSV PRA    

Utorok

ETV

SJL MAT TSV SJL NAV    

Streda

 

SJL PRA MAT SJL      

Štvrtok

 

MAT SJL VYV VYV     NAV

Piatok

 

SJL MAT HUV SJL TSV    
 

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Varga

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

MAT TSV ANJ SJL VLA    

Utorok

ETV

INF MAT ANJ SJL NAV    

Streda

 

MAT ANJ SJL MAT PRV VYV  

Štvrtok

 

MAT ANJ SJL SJL     NAV

Piatok

 

SJL SJL PRI TSV HUV    
 

 

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Gregová, PhD.

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL MAT VLA PRI SJL    

Utorok

ETV

SJL TSV MAT ANJ NAV    

Streda

 

SJL MAT ANJ SJL PRV VYV  

Štvrtok

 

SJL MAT VLA INF HUV   NAV

Piatok

 

PRI TSV MAT SJL ANJ    
 

 

Triedny učiteľ:  Mgr. Štefan Slatkovský

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

BIO GEO MAT SJL TSV    

Utorok

ETV

SJL ANJ MAT GEO HUV NAV  

Streda

 

MAT ANJ TSV SJL DEJ    

Štvrtok

 

BIO SJL ANJ MAT VYV TECH NAV

Piatok

 

SJL INF MAT GEO ANJ    
 

Triedny učiteľ: PaedDr. Dalibor Leško

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL ANJ BIO FYZ MAT TSVD TSVD

Utorok

 

GEO INF MAT ANJ SJL NAV  

Streda

 

BIO MAT SJL VYV TECH    

Štvrtok

 

GEO ANJ MAT SJL OBN HUV  

Piatok

 

ANJ FYZ SJL DEJ MAT TSVCH TSVCH
 

 Triedna učiteľka: Ing. Jana Mrázová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

DEJ BIO HUV MAT SJL TSVD TSVD

Utorok

ETV

MAT ANJ CHEM SJL NEJ NAV NAV

Streda

 

ANJ GEO NEJ MAT BIO TECH  

Štvrtok

 

ANJ MAT INF FYZ SJL VYV NAV

Piatok

 

GEO SJL OBN MAT CHEM TSVCH TSVCH
 

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kastelovičová

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

MAT ANJ SJL NEJ FYZ TSVD TSVD

Utorok

ETV

ANJ MAT SJL HUV BIO VYV NAV

Streda

 

GEO MAT ANJ CHEM SJL    

Štvrtok

 

MAT OBN SJL NEJ TECH INF NAV

Piatok

 

MAT FYZ DEJ CHEM SJL TSVCH TSVCH
 

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Janovová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

ANJ SJL DEJ MAT NEJ TSVD TSVD

Utorok

ETV

DEJ SJL GEO TECH MAT NAV NAV

Streda

 

NEJ SJL CHEM ANJ MAT OBN  

Štvrtok

 

SJL CHEM FYZ MAT BIO VYV NAV

Piatok

 

ANJ DEJ MAT SJL GEO TSVCH TSVCH