Obsah

V školskom roku 2020 / 2021 máme v škole spolu 100 žiakov.

 

Počas školského roka majú žiaci možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

Zábavná angličtina - Mgr. Eva Miženková
Matematický oriešok - Mgr. Martina Kandrová
Mladý zdravotník - Mgr. Lucia Gregová, PhD.
Ľudová pieseň - Mgr. Eva Miženková
Turistický krúžok - PaedDr. Dalibor Leško
Športovníček - Mgr. Ján Varga
Športový krúžok - Ing. Jana Mrazová
Cyklistický krúžok - Mgr. Jana Guľová
Klub SJL - Mgr. Gabriela Kastelovičová
Matematický klub - Mgr. Štefan Slatkovský
Infoško - Mgr. Mária Jakubišinová

 

Triedy

Počet žiakov v triede: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Miženková

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL MAT SJL VYV VYV    
Utorok SJL MAT SJL PRA Nv Nv  
Streda SJL TSV MAT SJL      
Štvrtok SJL MAT SJL TSV      
Piatok SJL MAT SJL HUV      

Počet žiakov v triede: 10

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Varga

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT TSV HUV SJL  
Utorok SJL TSV SJL MAT Nv Nv
Streda MAT SJL SJL VYV VYV  
Štvrtok PRA MAT SJL MAT    
Piatok TSV SJL SJL PRA    

 

Počet žiakov v triede: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Czielová

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok ANJ SJL MAT SJL TSV  
Utorok ANJ SJL TSV MAT SJL Nv
Streda MAT PRI ANJ PRV VYV  
Štvrtok SJL MAT INF SJL    
Piatok SJL ANJ VLA MAT HUV  

 

Počet žiakov v triede: 19

Triedna učiteľka: Mgr. Martina Kandrová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT PRI SJL ANJ  
Utorok SJL VLA MAT TSV SJL Nv
Streda VLA ANJ TSV MAT SJL  
Štvrtok MAT VYV PRV ANJ SJL  
Piatok SJL PRI INF MAT HUV  

 

Počet žiakov v triede: 9

Triedny učiteľ: PaedDr. Dalibor Leško

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok BIO SJL MAT ANJ VYV TSVd TSVd
Utorok ANJ MAT DEJ INF SJL Nv  
Streda SJL MAT GEO ANJ TECH TSVch TSVch
Štvrtok GEO BIO SJL MAT HUVd    
Piatok SJL ANJ MAT GEO      

 

Počet žiakov v triede: 13

Triedna učiteľka: Ing. Jana Mrázová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT TECH ANJ FYZ SJL TSVd TSVd
Utorok GEO DEJ MAT SJL HUV VYV Nv
Streda BIO ANJ SJL MAT FYZ TSVch TSVch
Štvrtok ANJ SJL GEO MAT INF    
Piatok BIO MAT SJL ANJ OBN    

 

Počet žiakov v triede: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kastelovičová

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok GEO NEJ MAT SJL VYV TSVd TSVd
Utorok MAT SJL CHEM ANJ BIO HUV Nv
Streda MAT ANJ CHEM FYZ SJL TSVch TSVch
Štvrtok MAT ANJ DEJ OBN TECH INF  
Piatok NEJ GEO MAT SJL BIO    

 

Počet žiakov v triede: 8

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Janovová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok NEJ ANJ SJL FYZ MAT TSVd TSVd  
Utorok SJL CHEM ANJ MAT DEJ TECH Nv Nv
Streda MAT SJL NEJ BIO INF OBN    
Štvrtok ANJ MAT CHEM SJL HUV TSVch TSVch  
Piatok GEO MAT VYV FYZ SJL      

Počet žiakov v triede: 11

Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Slatkovský

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok SJL GEO ANJ CHEM MAT TSVd TSVd  
Utorok BIO ANJ SJL DEJ MAT OBN Nv Nv
Streda NEJ MAT FYZ ANJ DEJ SJL    
Štvrtok SJL GEO MAT CHEM DEJ TSVch TSVch  
Piatok MAT SJL NEJ VYV TECH