Obsah

V školskom roku 2019 / 2020 máme v škole spolu 102 žiakov.

 

Počas školského roka majú žiaci možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

Zábavná angličtina
Umelecký krúžok
Mladý záchranár
Tanečný krúžok
Turistický krúžok
Športový krúžok
Šikovné ruky
Cyklistický krúžok
Prírodovedný krúžok
Klub slovenského jazky
Matematický klub

 

Triedy

Počet žiakov v triede: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Miženková

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL TSV MAT SJL      
Utorok SJL MAT SJL HUV NAVr/NAVg NAVe  
Streda SJL MAT SJL TSV      
Štvrtok SJL MAT SJL PRA      
Piatok SJL MAT SJL VYV VYV    

Počet žiakov v triede: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Guľová

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok TSV MAT SJL SJL    
Utorok MAT PRA SJL SJL NAVr/NAVg NAVe
Streda MAT TSV SJL SJL HUV  
Štvrtok MAT SJL SJL TSV    
Piatok SJL MAT PRA VYV VYV  

 

Počet žiakov v triede: 19

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubišinová

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL PRV VYV  
Utorok MAT SJL ANJ INF TSV NAVr/NAVe
Streda MAT PRI SJL SJL TSV  
Štvrtok MAT ANJ SJL PRI    
Piatok ANJ SJL VLA MAT HUV  

Počet žiakov v triede: 8

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Czielová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok PRI MAT VLA SJL SJL  
Utorok MAT TSV SJL PRV VYV NAVr
Streda SJL MAT PRI ANJ SJL  
Štvrtok MAT SJL VLA ANJ HUV  
Piatok SJL INF MAT ANJ TSV  

 

Počet žiakov v triede: 13

Triedna učiteľka: Ing. Jana Mrázová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok GEO BIO ANJ MAT SJL    
Utorok MAT SJL GEO TECH HUV NAVe/NAVg NAVr
Streda ANJ SJL GEO DEJ MAT TSV ch TSV ch
Štvrtok MAT BIO INF ANJ SJL TSV d TSV d
Piatok MAT ANJ VYV SJL      

 

Počet žiakov v triede: 12

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kastelovičová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL GEO MAT BIO HUV TECH  
Utorok SJL MAT ANJ VYV FYZ NAVe/NAVg NAVr
Streda MAT FYZ SJL GEO ANJ TSV ch TSV ch
Štvrtok ANJ MAT DEJ SJL INF TSV d TSV d
Piatok BIO SJL ANJ MAT OBN    

 

Počet žiakov v triede: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Janovová

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok DEJ MAT CHEM GEO OBN SJL  
Utorok ANJ MAT VYV BIO SJL NAVe/NAVg NAVr
Streda CHEM NEJ HUV SJL MAT TSV ch TSV ch
Štvrtok SJL NEJ ANJ MAT FYZ TSV d TSV d
Piatok GEO MAT ANJ BIO TECH INF  

 

Počet žiakov v triede: 10

Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Slatkovský

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT FYZ ANJ SJL NEJ TSV ch TSV ch
Utorok CHEM GEO MAT SJL TECH NAVe/NAVg NAVr
Streda ANJ MAT NEJ INF SJL FYZ  
Štvrtok ANJ OBN SJL MAT VYV TSV d TSV d
Piatok SJL MAT BIO HUV CHEM DEJ  

Počet žiakov v triede: 10

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Varga

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT NEJ SJL DEJ CHEM TSV ch TSV ch
Utorok NEJ BIO SJL DEJ MAT NAVe/NAVg  
Streda SJL MAT ANJ TECH GEO OBN  
Štvrtok CHEM SJL FYZ ANJ MAT TSV d TSV d
Piatok DEJ ANJ MAT GEO SJL VYV