Obsah

V školskom roku 2019 / 2020 máme v škole spolu .... žiakov.

 

Počas školského roka majú žiaci možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Triedy

Počet žiakov v triede:

Triedna učiteľka:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok        

 

Utorok          
Streda          
Štvrtok          
Piatok          

 

Počet žiakov v triede: 

Triedna učiteľka:

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok          
Utorok          
Streda          
Štvrtok          
Piatok          

 

Počet žiakov v triede: 

Triedna učiteľka:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok          
Utorok          
Streda          
Štvrtok          
Piatok          

 

Počet žiakov v triede: 

Triedna učiteľka:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok            
Utorok            
Streda            
Štvrtok            
Piatok            

 

Počet žiakov v triede: 

Triedna učiteľka:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok              
Utorok              
Streda              
Štvrtok              
Piatok              

 

Počet žiakov v triede: 

Triedna učiteľka:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok              
Utorok              
Streda              
Štvrtok              
Piatok
 
           

Počet žiakov v triede: 

Triedny učiteľ:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok              
Utorok              
Streda              
Štvrtok              
Piatok
 
           

Počet žiakov v triede: 

Triedny učiteľ:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok              
Utorok              
Streda              
Štvrtok              
Piatok              

 

Počet žiakov v triede:

Triedny učiteľ:

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok              
Utorok              
Streda              
Štvrtok              
Piatok