Obsah

V školskom roku 2022 / 2023 máme v škole spolu 107 žiakov.

 

Prehľad záujmových útvarov

ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328

v školskom roku 2022/2023

 

Cvičenia zo SJL (príprava na testovanie 9) - Kastelovičová

Matematika (príprava na testovanie 9) - Slatkovský

Turistický krúžok - Leško

Folklórny krúžok – Jakubišinová, Bérešová

Športový krúžok – Mrázová

Matematický oriešok - Kandrová

Englishbears (pre I. stupeň) - Gregová

Zručníček- Gregová

Tenisový krúžok – Guľová

Infoško (školský časopis)- Bobenič

 

Triedy

Triedna učiteľka:  Eva Bérešová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL

MAT

TSV

SJL

 

   

Utorok

 

SJL

MAT

SJL

HUV

 

   

Streda

 

SJL

PRA

MAT

SJL

     

Štvrtok

 

SJL

MAT

TSV

SJL

NAV

RNV,GNV

ETV/NAV

ENV

 

Piatok

 

SJL

MAT

SJL

VYV

VYV    
 

Triedna učiteľka: Lucia Gregová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL TSV MAT SJL      

Utorok

 

SJL MAT VYV VYV SJL    

Streda

 

SJL MAT TSV PRA      

Štvrtok

 

SJL MAT PRA SJL

NAV

RNV,GNV

ETV  

Piatok

 

SJL MAT TSV SJL HUV    
 

Triedna učiteľka:  Martina Kandrová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

ANJ SJL PRI MAT SJL    

Utorok

 

ANJ SJL MAT TSV SJL    

Streda

 

ANJ TSV MAT SJL INF    

Štvrtok

 

SJL ANJ MAT HUV

NAV

RNV,GNV

ETV  

Piatok

 

SJL MAT VLA PRV VYV    
 

 

Triedny učiteľ: Ján Varga

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL ANJ MAT SJL TSV    

Utorok

 

SJL TSV PRI ANJ MAT    

Streda

 

SJL MAT SJL HUV MAT    

Štvrtok

 

SJL INF MAT SJL

NAV

RNV,GNV

ETV/NAV

ENV

 

Piatok

 

VLA PRI ANJ PRV VYV    
 

 

Triedna učiteľka:  Lucia Janovová

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

MAT BIO SJL TECH ANJ TSV d TSV d

Utorok

 

MAT GEO ANJ SJL HUV TSV ch TSV ch

Streda

 

MAT INF ANJ SJL GEO    

Štvrtok

 

BIO MAT DEJ SJL ANJ

ETV/NAV

RNV,GNV,ENV

 

Piatok

 

SJL GEO MAT VYV      
 

Triedny učiteľ:  Štefan Slatkoský

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

MAT SJL ANJ BIO HUV

TECH ch

TSV d

TSV d

Utorok

 

SJL ANJ GEO MAT FYZ

TSV ch

TECH d

TSV ch

Streda

 

ANJ MAT DEJ INF SJL    

Štvrtok

 

MAT SJL BIO GEO FYZ

ETV/NAV

RNV,GNV,ENV

 

Piatok

 

ANJ SJL MAT VYV OBN    
 

 Triedny učiteľ:  Dalibor Leško

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL DEJ MAT ANJ CHEM VYV  

Utorok

 

BIO INF ANJ MAT SJL HUV  

Streda

 

GEO MAT SJL TECH CHEM TSV ch TSV ch

Štvrtok

 

GEO NEJ FYZ MAT BIO  

NAV

RNV

Piatok

 

ANJ NEJ SJL OBN MAT TSV d TSV d
 

Triedna učiteľka:  Jana Mrázová

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

CHEM ANJ MAT HUV SJL OBN  

Utorok

 

MAT ANJ SJL VYV FYZ INF  

Streda

 

SJL NEJ CHEM ANJ MAT TSV ch TSV ch

Štvrtok

 

DEJ MAT SJL BIO GEO

ETV/NAV

GNV, ENV

NAV

RNV

Piatok

 

MAT FYZ NEJ TECH SJL TSV d TSV d
 

Triedna učiteľka:  Gabriela Kastelovičová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

NEJ

GEO

ANJ FYZ MAT SJL  

Utorok

 

NEJ SJL MAT CHEM DEJ OBN  

Streda

 

MAT SJL ANJ NEJ VYV TSV ch TSV ch

Štvrtok

 

ANJ GEO MAT DEJ SJL

ETV/NAV

ENV

NAV

RNV

Piatok

 

BIO MAT CHEM SJL TECH TSV d TSV d