Obsah

V školskom roku 2017 / 2018 máme v škole spolu 101 žiakov.

 

Počas školského roka majú žiaci možnosť navštevovať tieto záujmové útvary:

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Triedy

Počet žiakov v triede:

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Miženková

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Telesná výchova Matematika

Náboženská výchova

(g.e.)

Utorok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra Prvouka

Náboženská výchova 

(rím.)

Streda Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra Matematika  
Piatok Slovenský jazyk a literatúra Telesná výchova Matematika Slovenský jazyk a literatúra  

 

Počet žiakov v triede: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Guľová

 

Rozvrh hodín

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok Matematika Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra Čítanie  
Utorok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova Čítanie Naboženská výchova
Streda Slovenský jazyk a literatúra Matematika Čítanie Prvouka Telesná a športová výchova
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Matematika Čítanie Prvouka
Piatok Matematika Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Výtvarná výchova  

 

Počet žiakov v triede: 13

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubišinová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Vlastiveda Slovenský jazyk a literatúra Náboženská výchova
Utorok Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova
Streda Informatika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Anglický jazyk
Štvrtok Anglický jazyk Matematika Pracovné vyučovanie Výtvarná výchova Slovenský jazyk a literatúra
Piatok Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Matematika Telesná a športová výchova

 

Počet žiakov v triede: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Czielová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Prírodoveda Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná výchova Náboženská výchova  
Utorok Informatická výchova Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk Vlastiveda  
Streda Slovenský jazyk a literatúra Matematika Vlastiveda Anglický jazyk Výtvarná výchova Pracovné vyučovanie
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Telesná výchova Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk  
Piatok Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Matematika Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova  

 

Počet žiakov v triede: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Martina Kandrová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Technika Náboženská výchova Etická výchova  
Utorok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Geografia Výtvarná výchova Anglický jazyk Telesná a športová výchova (chlapci) Telesná a športová výchova (chlapci)
Streda Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Biológia Matematika Informatika    
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk

Občianska 

náuka

Geografia Matematika    
Piatok Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika Biológia Hudobná výchova Telesná a športová výchova (dievčatá) Telesná a športová výchova (dievčatá)

 

Počet žiakov v triede: 10

Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Slatkovský

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Anglický jazyk Geografia Matematika Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Náboženská výchova / Etická výchova  
Utorok Matematika Anglický jazyk Biológia Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova (chlapci) Telesná a športová výchova (chlapci)
Streda Matematika Anglický jazyk Technika Občianska náuka Slovenský jazyk a literatúra    
Štvrtok Matematika Dejepis Biológia Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Hudobná výchova  
Piatok Geografia Informatika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Fyzika Telesná a športová výchova (dievčatá) Telesná a športová výchova (dievčatá)

 

Počet žiakov v triede: 9

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Varga

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Nemecký jazyk Chémia Biológia Anglický jazyk Matematika Náboženská výchova / Etická výchova  
Utorok Geografia Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Anglický jazyk Matematika Telesná výchova (chlapci) Telesná výchova (chlapci)
Streda Fyzika Informatika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Geografia  
Štvrtok Biológia Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Občianska náuka Chémia Matematika  
Piatok Matematika Hudobná výchova Nemecký jazyk Technika Slovenský jazyk a literatúra Telesná výchova (dievčatá) Telesná výchova (dievčatá)

 

Počet žiakov v triede: 11

Triedny učiteľ: PaedDr. Dalibor Leško

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Matematika Nemecký jazyk Slovenský jazyk a literatúra Geografia Technika Náboženská výchova  
Utorok Nemecký jazyk Fyzika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Občianska náuka Výchova umením  
Streda Dejepis Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Chémia Matematika Telesná a športová výchova (chlapci) Telesná a športová výchova (chlapci)
Štvrtok Geografia Matematika Anglický jazyk Chémia Slovenský jazyk a literatúra Biológia  
Piatok Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Fyzika Biológia Telesná a športová výchova (dievčatá) Telesná a športová výchova (dievčatá)

 

Počet žiakov v triede: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kastelovičová

 

Rozvrh hodín

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk Biológia Geografia Informatika  
Utorok Anglický jazyk Biológia Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Chémia Matematika  
Streda Slovenský jazyk a literatúra Matematika Nemecký jazyk Fyzika Dejepis

Telesná a športová výchova

(chlapci)

Telesná a športová výchova

(chlapci)

Štvrtok Nemecký jazyk Informatika Matematika Fyzika Dejepis Slovenský jazyk a literatúra  
Piatok Chémia Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Geografia Telesná a športová výchova (dievčatá) Telesná a športová výchova (dievčatá)