Obsah

V školskom roku 2023 / 2024 máme v škole spolu 113 žiakov.

 

Prehľad záujmových útvarov

ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 v školskom roku 2023/2024: 

 

Detský klub – Eva Janáková

Klub slovenského jazyka  – Mgr. Gabriela Kastelovičová

(príprava na Testovanie 9)

Matematický klub – Mgr. Ivana Jakubišinová

(príprava na Testovanie 9)

Turistický krúžok – PaedDr. Dalibor Leško

Matematický oriešok – Mgr. Martina Kandrová

Hravé čítanie (2. – 4. ročník) – Ing. Eva Bérešová

Športový krúžok – Ing. Mrázová

Tenisový krúžok – Mgr. Guľová

Mladý záchranár – Mgr. Lucia Gregová

Hudobno-dramatický krúžok – Ing. Eva Bérešová - Mgr. Ivana Jakubišinová

Triedy

Triedna učiteľka:  Lucia Gregová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL

TSV

SJL

PRA

 

   

Utorok

 

SJL

MAT

SJL

VYV

VYV

   

Streda

 

SJL

HUV

MAT

SJL

     

Štvrtok

 

SJL

MAT

SJL

TSV

NAVrk/NAVgk

NAVevn/ETV

 

Piatok

 

SJL

TSV

MAT

SJL

     
 

Triedna učiteľka: Eva Bérešová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL PRA MAT SJL      

Utorok

 

SJL MAT TSV SJL HUV    

Streda

 

SJL TSV MAT SJL      

Štvrtok

 

PRA SJL TSV MAT

NAVrk/NAVgk

NAVevn/ETV  

Piatok

 

SJL MAT SJL VYV VYV    
 

Triedny učiteľ:  Ján Varga

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

MAT SJL ANJ TSV SJL    

Utorok

 

PRI MAT SJL ANJ TSV    

Streda

 

ANJ PRV VYV MAT SJL    

Štvrtok

 

SJL MAT SJL INF

NAVrk/NAVgk

ETV  

Piatok

 

MAT VLA HUV SJL TSV    
 

 

Triedna učiteľka: Martina Kandrová

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL ANJ MAT VLA TSV    

Utorok

 

SJL PRI INF MAT SJL    

Streda

 

MAT ANJ SJL PRV VYV TSV  

Štvrtok

 

VLA SJL TSV ANJ

NAVrk/NAVgk

ETV

 

Piatok

 

PRI SJL MAT SJL HUV    
 

 

Triedna učiteľka:  Gabriela Kastelovičová

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

SJL MAT GEO ANJ HUV TSV ch TSV ch

Utorok

 

SJL MAT DEJ BIO ANJ    

Streda

 

INF SJL TSV MAT      

Štvrtok

 

MAT SJL VYV GEO ANJ

NAVrk/NAVgk/

NAVevn/ETV

 

Piatok

 

MAT BIO SJL TECH GEO TSV d TSV d
 

Triedna učiteľka:  Ivana Jakubišová

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

DEJ MAT SJL INF ANJ

TSV ch

TSV ch

Utorok

 

MAT VYV FYZ ANJ SJL

OBN

 

Streda

 

FYZ HUV TSV SJL MAT    

Štvrtok

 

SJL TECH GEO MAT BIO

NAVrk/NAVgk/

NAVevn/ETV

 

Piatok

 

GEO ANJ MAT BIO SJL TSV d TSV d

 Triedna učiteľka:  Lucia Janovová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

ANJ GEO MAT SJL CHEM INF  

Utorok

 

ANJ TSV MAT NEJ FYZ TECH d  

Streda

 

MAT BIO MAT TSV SJL HUV TECH ch

Štvrtok

 

MAT CHEM SJL NEJ OBN

NAVrk/NAVgk/

NAVevn/ETV

 

Piatok

 

ANJ SJL DEJ GEO BIO VYV  
 

Triedny učiteľ:  Dalibor Leško

Rozvrh hodín

 

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

FYZ SJL CHEM MAT VYV TSV ch TSV ch

Utorok

 

NEJ ANJ MAT SJL HUV    

Streda

 

CHEM MAT ANJ BIO FYZ SJL  

Štvrtok

 

ANJ GEO MAT OBN SJL INF NAV

Piatok

 

NEJ DEJ TECH SJL MAT TSV d TSV d
 

Triedna učiteľka:  Jana Mrázová

Rozvrh hodín

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondelok

 

CHEM NEJ DEJ MAT SJL TSV ch TSV ch

Utorok

 

GEO SJL ANJ FYZ NEJ BIO  

Streda

 

SJL MAT GEO ANJ NEJ OBN  

Štvrtok

 

DEJ ANJ MAT SJL MAT NAVgk/NAVevn/ETV NAVrk

Piatok

 

SJL MAT CHEM TECH VYV TSV d TSV d