Obsah


2  

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Podrobný pomocník pri vyplňovaní

Vyhlásenie platné pre rok 2024

Protokol

Ak ste pripravený túto príležitosť využiť v prospeh detí a poskytnete 2 % z dane našej Základnej škole na zabezpečenie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického vybavenia Základnej školy, v mene detí vám ďakujeme!