Obsah

Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

 

Obdobie školského vyučovania:

 

 • školský rok sa začína 1. septembra 2023, školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok),
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda),
 • školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

 

Školské prázdniny:

 

 • termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2023/2024 :

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2023

 1. október –

31. október 2023

2. november 2023

vianočné

22. december

2023

23. december 2023

– 7. január 2024

8. január 2024

jarné

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

16. február 2024

 

19. február –

23. február 2024

26. február 2024

 

Košický kraj,

Prešovský kraj

23. február 2024

26. február –

1. marec 2024

4. marec 2024

 

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

1. marec 2024

4. marec –

8. marec 2024

11. marec 2024

veľkonočné

27. marec 2024

28. marec –

2. apríl 2024

3. apríl 2024

letné

28. jún 2024

1. júl –

1. september 2024

2. september 2024


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

 

Obdobie školského vyučovania:

 • školský rok sa začína 1. septembra 2022, školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok),
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok),
 • školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 

Školské prázdniny:

 

 • termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2022/2023:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2022

 1. október – 2022

31. október 2022

2. november 2022

vianočné

22. december 2022

23. december 2022

– 7. január 2023

9. január 2023

jarné

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

17. február 2023

20. február 2023 –

24. február 2023

27. február 2023

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

24. február 2023

27. február 2023 –

3. marec 2023

6. marec 2023

 

Košický kraj, Prešovský kraj

 1. marec 2023

6. marec 2023 –

10. marec 2023

13. marec 2023

veľkonočné

5. apríl 2023

6. apríl 2023 –

11. apríl 2023

12. apríl 2023

letné

30. jún 2023

1. júl 2023 –

31. august 2023

4. september 2023

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

Obdobie školského vyučovania:

 

 • školský rok sa začína 1. septembra 2021, školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok),
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok),
 • školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

Školské prázdniny:

 • termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2021/2022:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2021

 1. október – 2021

29. október 2021

2. november 2021

vianočné

22. december 2021

23. december 2021

– 7. január 2022

10. január 2022

polročné

3. február 2022

4. február 2022

7. február 2022

jarné

Košický kraj,

Prešovský kraj

18. február 2022

21. február 2022 –

25. február 2022

28. február 2022

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

25. február 2022

28. február 2022 –

4. marec 2022

7. marec 2022

 

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

 1. marec 2022

 

 

 

7. marec 2022 –

11. marec 2022

 

 

14. marec 2022

 

 

 

veľkonočné

13. apríl 2022

14. apríl 2022 –

19. apríl 2022

20. apríl 2022

letné

30. jún 2022

1. júl 2022 –

2. september 2022

5. september 2022

 

 • prevádzka každej materskej školy bez ohľadu na jej zriaďovateľa sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. Prevádzka materských škôl sa počas školských prázdnin bude zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“: http://www.minedu.sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny/

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Obdobie školského vyučovania:

 

 • školský rok sa začína 1. septembra 2020, školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda),
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok),
 • školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

Školské prázdniny:

 

 • termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2020/2021:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

 1. október 2020 –

30. október 2020

2. november 2020

vianočné

22. december 2020

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

polročné

29. január 2021

1. február 2021

2. február 2021

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

12. február 2021

15. február 2021 –

19. február 2021

22. február 2021

Košický kraj,

Prešovský kraj

19. február 2021

22. február 2021 –

26. február 2021

1. marec 2021

 

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

 1. február 2021

 

 

 

 

1. marec 2021 –

5. marec 2021

 

 

8. marec 2021

 

 

 

 

veľkonočné

31. marec 2021 

1. apríl 2021 –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

letné

30. jún 2021

1. júl 2021 –

31. august 2021

2. september 2021

 


Organizácia školského roka 2019/2020

 • školský rok sa začína 1. septembra 2019, školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok),
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok),
 • školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok),
 • termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2019/2020:

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

 1. október 2019 –

31. október 2019

4. november 2019

vianočné

20. december 2019

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

polročné

31. január 2020

3. február 2020

4. február 2020

jarné

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

14. február 2020

17. február 2020 –

21. február 2020

24. február 2020

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020

24. február 2020 –

28. február 2020

2. marec 2020

 

Košický kraj,

Prešovský kraj

 1. február 2020

 

 

 

 

2. marec 2020 –

6. marec 2020

 

 

9. marec 2020

 

 

 

 

veľkonočné

8. apríl 2020 

9. apríl 2020 –

14. apríl 2020

15. apríl 2020 

letné

30. jún 2020

1. júl 2020 –

31. august 2020

2. september 2020


Vnútorný poriadok školy - zásady pre styk verejnosti so školou v školskom roku 2019/2020

 

1. Príchod  žiakov  do  školy je v čase od 7,10 do 7,40 hod.

Vyučovanie  sa  začína  o 7,45 hod. a  končí  pre  žiakov  poslednou vyučovanou  hodinou  podľa  rozvrhu.

2. Časový  rozvrh  hodín:

       1.vyučovacia hodina .........................          7,45  -  8,30  hod.

prestávka ........................................          8,30  -  8,40

2.vyučovacia hodina .........................          8,40  -  9,25

prestávka .........................................           9,25  -  9,35

3.vyučovacia hodina .........................         9,35  - 10,20

 prestávka  ........................................      10,20  - 10,30

4.vyučovacia hodina ..........................      10,30  - 11,15

prestávka .........................................     11,15  - 11,25

5.vyučovacia hodina ..........................      11,25  - 12,10

prestávka .........................................     12,10  - 12,15

6.vyučovacia hodina ..........................      12,15  - 13,00

prestávka /obed/ .............................      13,00  - 13,30

7.vyučovacia hodina ..........................      13,30  - 14,15

 

3. Stránkové  dni  a  hodiny:

- vedenie  školy pondelok až štvrtok v čase  od :     13,00  -  15,00 hod.

                            - učitelia  podľa  potreby  a  po  dohode  s rodičmi

                    Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                    riaditeľ školy

Organizácia školského roka 2018/2019

 

 • školský rok sa začína 1. septembra 2018, školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok),
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok),
 • školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok),
 • termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2018/2019:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

 1. október 2018 –

2. november 2018

5. november 2018

vianočné

21. december 2018

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

polročné

31. január 2019

 

1. február 2019

4. február 2019

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

 

18. február 2019 –

22. február 2019

25. február 2019

 

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

22. február 2019

25. február 2019 –

1. marec 2019

4. marec 2019

 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

 

 

 1. marec 2019

 

 

 

 

4. marec 2019 –

8. marec 2019

 

 

11. marec 2019

 

 

 

 

veľkonočné

17. apríl 2019 

18. apríl 2019 –

23. apríl 2019

24. apríl 2019 

letné

28. jún 2019

1. júl 2019 –

31. august 2019

2. september 2019

 

Spracované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019, schválených MŠ SR.

                                                                                                          Mgr. Jana Guľová

                                                                                                               riaditeľ školy     

Vnútorný poriadok školy - zásady pre styk verejnosti so školou v školskom roku 2018/2019

 

1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7,10 do 7,40 hod.

Vyučovanie sa začína o 7,45 hod. a končí pre žiakov poslednou vyučovanou hodinou podľa rozvrhu.

 

2. Časový  rozvrh  hodín:

1.vyučovacia hodina         7,45  -  8,30  hod.

prestávka                            8,30  -  8,40  hod.

2.vyučovacia hodina         8,40  -  9,25 hod.

prestávka                            9,25  -  9,35 hod.

3.vyučovacia hodina         9,35  - 10,20 hod.

prestávka                          10,20  - 10,30 hod.

4.vyučovacia hodina       10,30  - 11,15 hod.

prestávka                          11,15  - 11,25 hod.

5.vyučovacia hodina       11,25  - 12,10 hod.

prestávka                          12,10  - 12,15 hod.

6.vyučovacia hodina       12,15  - 13,00 hod.

prestávka /obed/             13,00  - 13,30 hod.

7.vyučovacia hodina       13,30  - 14,15 hod.

 

3. Stránkové  dni  a  hodiny:

- vedenie  školy pondelok až štvrtok v čase  od :     13,00  -  15,00 hod.

   - učitelia  podľa  potreby  a  po  dohode  s rodičmi

Vyučovanie:

Školský rok sa začne 1. septembra 2017, jeho slávnostné otvorenie a vyučovanie sa začne v pondelok  4. septembra 2017.  Prvý polrok sa končí 31. januára 2018. Druhý polrok sa začne 1. februára 2018 a končí 30. júna 2018.

 

Prázdniny na školský rok 2017/2018

Prázdniny   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017 (štvrtok)

vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Spracované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2017/2018, schválených MŠ SR.

Vnútorný poriadok školy - zásady pre styk verejnosti so školou v školskom roku 2017/2018

 

1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7,10 do 7,40 hod.

Vyučovanie sa začína o 7,45 hod. a končí pre žiakov poslednou vyučovanou hodinou podľa rozvrhu.

 

2. Časový  rozvrh  hodín:

1.vyučovacia hodina         7,45  -  8,30  hod.

prestávka                            8,30  -  8,40  hod.

2.vyučovacia hodina         8,40  -  9,25 hod.

prestávka                            9,25  -  9,35 hod.

3.vyučovacia hodina         9,35  - 10,20 hod.

prestávka                          10,20  - 10,30 hod.

4.vyučovacia hodina       10,30  - 11,15 hod.

prestávka                          11,15  - 11,25 hod.

5.vyučovacia hodina       11,25  - 12,10 hod.

prestávka                          12,10  - 12,15 hod.

6.vyučovacia hodina       12,15  - 13,00 hod.

prestávka /obed/             13,00  - 13,30 hod.

7.vyučovacia hodina       13,30  - 14,15 hod.

 

3. Stránkové  dni  a  hodiny:

- vedenie  školy pondelok až štvrtok v čase  od :     13,00  -  15,00 hod.

   - učitelia  podľa  potreby  a  po  dohode  s rodičmi

Vyučovanie:

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Prázdniny na školský rok 2016 / 2017

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2017 (piatok) 20. február – 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2017 (piatok) 27. február –  3. marec 2017 6. marec 2017 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2017 (piatok) 6. marec - 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl - 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)
letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)

 

Zvonenie

Vyučovacie hodiny        

1.    07,45 – 08,30                                                         

2.    08,40 – 09,25                                                         

3.    09,35 – 10,20                                                   

4.    10,30 – 11,15                                                  

5.    11,25 – 12,10                                                  

6.    12,15 – 13,00