Obsah

Organizácia školského roka

Vyučovanie:

Školský rok sa začne 1. septembra 2017, jeho slávnostné otvorenie a vyučovanie sa začne v pondelok  4. septembra 2017.  Prvý polrok sa končí 31. januára 2018. Druhý polrok sa začne 1. februára 2018 a končí 30. júna 2018.

 

Prázdniny na školský rok 2017/2018

Prázdniny   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017 (štvrtok)

vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Spracované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2017/2018, schválených MŠ SR.

Vnútorný poriadok školy - zásady pre styk verejnosti so školou v školskom roku 2017/2018

 

1. Príchod žiakov do školy je v čase od 7,10 do 7,40 hod.

Vyučovanie sa začína o 7,45 hod. a končí pre žiakov poslednou vyučovanou hodinou podľa rozvrhu.

 

2. Časový  rozvrh  hodín:

1.vyučovacia hodina         7,45  -  8,30  hod.

prestávka                            8,30  -  8,40  hod.

2.vyučovacia hodina         8,40  -  9,25 hod.

prestávka                            9,25  -  9,35 hod.

3.vyučovacia hodina         9,35  - 10,20 hod.

prestávka                          10,20  - 10,30 hod.

4.vyučovacia hodina       10,30  - 11,15 hod.

prestávka                          11,15  - 11,25 hod.

5.vyučovacia hodina       11,25  - 12,10 hod.

prestávka                          12,10  - 12,15 hod.

6.vyučovacia hodina       12,15  - 13,00 hod.

prestávka /obed/             13,00  - 13,30 hod.

7.vyučovacia hodina       13,30  - 14,15 hod.

 

3. Stránkové  dni  a  hodiny:

- vedenie  školy pondelok až štvrtok v čase  od :     13,00  -  15,00 hod.

   - učitelia  podľa  potreby  a  po  dohode  s rodičmi

Vyučovanie:

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Prázdniny na školský rok 2016 / 2017

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2017 (piatok) 20. február – 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2017 (piatok) 27. február –  3. marec 2017 6. marec 2017 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2017 (piatok) 6. marec - 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl - 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)
letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)

 

Zvonenie

Vyučovacie hodiny        

1.    07,45 – 08,30                                                         

2.    08,40 – 09,25                                                         

3.    09,35 – 10,20                                                   

4.    10,30 – 11,15                                                  

5.    11,25 – 12,10                                                  

6.    12,15 – 13,00