Obsah

Englishstar


Naši žiaci sa zúčastnili celoslovenskej sútaže v anglickom jazyku - Englishstar. Sútaže sa zúčastnilo 672 škôl a 22 105 žiakov z celého Slovenska. Naši žiaci dosiahli výnimočné výsledky, pretože každý žiak získal v hodnotení viac ako 80%. Oceňujem najmä úsilie a chuť žiakov zapájať sa do súťaží v cudzích jazykoch. Srdečne gratulujem Maximiliánovi Tymusovi, Ondrejovi Fabricimu, Bianke Hruškovej, Martinovi Tirpákovi a Timei Lörincovej. Najúspešnejší žiaci z našej školy boli Ninka Maňová 97%, Stelka Chovanová 98% a Talula Nwosu 100%. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník sútaže. Pani učiteľka Lucka

Botanická záhrada Košice


Využili sme optimálny čas navštíviť motýlie kráľovstvo pri ich rituálnom tancovaní zo stromu na strom. Pozreli sme si kaktusie bohatstvo, zablúdili do pralesa a fascinovane pozerali na zvieratká žijúce v prírode, ktoré nemáme možnosť vidieť naživo. Našu exkurziu sme ukončili so sladkou odmenou v ruke/tanieri.

Hradohranie - 13.6.2023


Bojovým pokrikom sme sa pustili do súťažných úloh, ktoré pre nás pripravili animátori na Spišskom hrade. Rozdelení do štyroch skupín sme museli uspieť v deviatich úlohách, ktoré boli zamerané na zručnosť, silu, znalosti, vedomosti, ale aj zvolenie čo najlepšej taktiky. Naši šikovní prváci, tretiaci, štvrtáci, piataci zvládli všetky úlohy na jednotku, začo im animátori dali pečiatky na súťažný list. Nakoniec ich za odmenu čakala sladká odmena a rozpravkové divadielko na strednom nádvorí hradu. Po zakúpení suvenírov sme sa unavení, ale obohatení o nové zážitky vrátili domov.

EvirOtázniky


Gratulujeme Stelke Chovanovej, ktorá sa zapojila do celoslovenskej environmentálnej sútaže EnvirOtázniky. Táto súťaž je zameraná na individuálne bádateľské vzdelávanie. Žiaci mali mesiac na zodpovedanie otázok, ktoré boli zamerané na ekológiu, recykláciu, životné prostredie, biotopy. Odpovede mohli žiaci hľadať na internete, v knihách, odborných článkoch. Stelka sa umiestnila na krásnom 68.mieste z 1234 žiakov z celého Slovenska. Sme veľmi hrdí, že sa mladí ľudia na našej škole zaujímajú aj o takéto témy a svoj voľný čas venujú samovzdelávaniu.

Basketbal – Gelnica


Prvé stretnutie podkošových hráčov streetbalu malo svoje sídlo v Marína parku v Gelnici. Dievčatám chýbal iba kúsoček (jeden kôš) a získali by medailu (obsadili konečné 4. miesto). Ku chlapcom sa priklonilo športové šťastíčko o čoši viac a v dramatických zápasoch sa im podarilo umiestiť sa na krásnom 3. mieste. Blahoželáme všetkým.

Deň plný hier a zážitkov


Na svete je veľa detí a na všetky slnko svieti...
Aj na "naše školské" deti v deň ich sviatku krásne svietilo slniečko v kojšovskej, folkmarskej a gelnickej prírode alebo v cukrárni. Strávili sme deň plný hier a zážitkov. Vytvorili sme niekoľko skupiniek. Tri skupiny uprednostili nenáročnú turistiku v Kojšove, Veľkom Folkmare a v Gelnici, ktorú si obzvláštnili opekaním klobások alebo chlebíka a hraním hier či močením nôh v turzovskom jazere. Ďalšia skupina detí zasa povzbudzovala a pomáhala hasičom pri ukážkach ich práce pre našich malých škôlkarov, začo si vyslúžili chutnučkú cukrovú vatu a posledná skupinka detí sa prieviezla vláčikom na fajnovú zmrzlinku do Gelnice.
Okrem zážitkov a dobrej nálady si domov deti odniesli farbičky, fixy, perá či notesy. Veríme, že sme deťom pomohli z ich sviatočného dňa urobiť ďalšie umelecké dielo ich detského života.
John Wooden : "Urob z každého dňa umelecké dielo.“

Atletika - Helcmanovce


V Helcmanovciach sa na našu dievčenskú výpravu usmialo šťastie (samozrejme aj chlapci neraz). Najúspešnejšia bola Tinka ako druhá najlepšia hádzačka (hod kriketovou loptičkou) a tretia behačka (300m). Viki si doskočila pre tretie miesto (skok do diaľky) a podobne odbehla necelý kilák (800m). Kajka a Tonka pomiešali poradia vo svojich disciplínach v prvej bodovanej šestke, ale na pódium to nestačilo. V tejto zostave dievky v štafetovom behu nestačili len na Gelnicu a obsadili druhé miesto. Celkovo skončili dievča v konečnom bodovom hodnotení na parádnom treťom mieste. Laura, Šimon, Maxo, Juraj, Šimon, Dominik a Samko vo svojich disciplínach robili čo mohli, ale na bodovaných priečkach sa im nepodarilo usadiť.

Mladí zdravotníci


Nádherný úspech našich žiakov! Dňa 17.5 sa družstvo mladých zdravotníkov, Timka, Simonka, Kristián, Max a Martin, zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov v Spišskej Novej Vsi,ktorú organizuje Červený Kríž. Súťaž pozostávala z testu o histórii Červeného Kríža, vedomostí zo zdravotníckych tém, dopravnej výchovy a prvej pomoci. Po napísaní testu naši žiaci predviedli vynikajúce praktické zručnosti pri KPR, ošetrení otvorenej zlomeniny a pri uštipnutí hadom. Tímová práca, odhodlanie a získané vedomosti počas prípravy na súťaž, nám priniesli prvé miesto. Po súťaží sme mali možnosť vyskúšať si aj virtuálnu prvú pomoc, ktorá opäť preverila naše zručnosti. Bol to pre nás nezabudnuteľný a krásny deň. Srdečne gratulujem všetkým žiakom a veľmi pekne im ďakujem za chuť a motiváciu venovať svoj voľný čas vzdelávaniu sa v oblasti prvej pomoci. Teším sa na ďalšie spoločné zážitky a získavanie vedomostí v tejto oblasti. Som na Vás všetkých veľmi hrdá. Pani učiteľka Gregová

Slávik Slovenska 2023 - okresné kolo


Predposledný májový piatok 19.5. 2023 bol v našom okrese venovaný spevu ľudových piesní v podaní talentovaných folklórnych sólistiek a sólistov Základných škôl a Základných umeleckých škôl. V Centre voľného času v Gelnici sa ozýval nádherný spev súťažiacich, ktorí si zmerali svoje "hlasy" v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2023. Aj našu školu reprezentovali šikovné folklóristky, ktoré sa v školskom kole zúčastnili na prvých miestach vo svojich kategóriách. Prvú kategóriu reprezentovala Ema Bobriková, druhú kategóriu Adela Bérešová a tretiu kategóriu Antónia Bérešová. Všetky tri naše folklóristky sa statočne popasovali s veľmi silnou folklórnou konkurenciou. Najúspešnejšia Antónia si domov doniesla ďalší úspech, a to 3. miesto v 3. kategórii. Adelka a Emka získali ďalšie cenné skúsenosti. Blahoželáme a prajeme dievčatám nech im to stále pekne spieva.

Poznávacia exkurzia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove


Začiatok skráteného pracovného týždňa sme mali tú česť nahliadnuť do útrob fakulty, kde sa učia a vlastne na akých projektoch pracujú vysokoškolskí pedagógovia na katedrách geografie a biológie. Žiaci spoznávali postup pri tvorbe máp pomocou lietajúceho drona. Postup akým sa ďalej pokračuje pri tvorbe máp a samotnú prácu s mapou. Biológovia nám priblížili zisťovanie pôvodu kostí nájdených v teréne, naučili nás pracovať s kontrastnými látkami, ukázali nám ako sa pracuje s identifikáciou otlačkov prstov na našich rukách a samozrejme sme mohli nahliadnuť aj do mikroskopu. Na pamiatku každý žiak dostal aj spomienkové darčeky. Úspešný deň s obohacujúcimi informáciami. Ďakujeme.

69. ročník Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach


Sviatok umeleckého prednesu tento rok pripadol na dátum 3. mája, kedy sa konala krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy. 69. Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach reprezentovali víťazi z 11 okresov. Náš okres a aj našu školu reprezentovala Tamara Jakubišinová. Cesta bola časovo náročná, ale Tamarka napriek tomu pôsobila na porotu prirodzene a bez stresu. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme nech ti to dlho vydrží. Lebo láska k prednesu je láska navždy.

Výtvarná Gelnica - téma FÉNIX


Dňa 27.4. 2023 sa konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili prostredníctvom ZUŠ Gelnica, aj žiačky našej školy Tamara a Nataša Jakubišinové, Ivana Gregová a Tamara Bobriková. Dievčatá si "vymaľovali " umiestnenia v zlatom a bronzovom pásme. Blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie maliarske úspechy.

Malý futbal V. Folkmar


Turnaj majstrov sveta vo futbale sa konal na našej pôde. Podmienky dvoch ihrísk a družstiev z celej doliny predurčoval ťažké zápasy. Osud nám však neprial pri tvorení víťaznej zostavy. Bolo potrebné improvizovať. Taktika zlyhala a ani para na góly nebola. Turnajík úspešný, zúčastnení spokojní, my už menej. „Veď počkajte nabudúce!“ vraj.

Vybíjaná Helcmanovce


Silná mentálna autobusová zostava pribehla v piatok na turnaj do Helcmanoviec. Neplánovali sme vyhrať všetky zápasy, ale neplánovali sme ani opak. Úsmevné drámy do posledných lôpt v uvoľnenej atmosfére predurčovali krásny deň pri klebetení.
Výsledok = dievky, učitelia aj autobusári obohatení o nové zážitky.

Matematická olympiáda


Matematická olympiáda je súťaž pre žiakov druhého stupňa. Úlohy však nie sú ľahké ani pre dospelých. Ale náš žiak Martin Leško sa nenechal odradiť, keď neobjavil hneď riešenie. Experimentoval, kreslil, " hral sa s úlohami" až sa prebojoval na okresné kolo, kde úspešne reprezentoval našu školu.

Deň Zeme 2023


V piatok 21.4.2023 naša škola oslávila Deň Zeme. Niekedy je náročné uvedomiť si skutočnosť, že my všetci sme súčasťou prírody a niekedy bezhlavo nakupujeme a produkujeme odpad. Pri tejto príležitosti sme v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia. Ako každý rok naši žiaci vyzbierali mnoho odpadkov po nevychovaných spoluobčanoch, skrášlili a vyčistili okolie školy, kreatívne využili odpadový materiál na výrobu zaujímavých výrobkov a následne použili odpadky na športové a pohybové aktivity.

Cezpoľný beh Úhorná


Okresné kolo v cezpoľnom behu sa tento rok prvýkrát konalo v krásnom prostredí pri jazere Úhorná. Najprv na nás zabudol autobus a potom sme zabudli vyhrať my. Celý deň sme dobiehali, ale nepodarilo sa nám predbehnúť konkurenciu. Šestica beháčov – Šimon, Juraj, Tinka, Kajka, Tonka a Viki robili čo mohli. Odmenou nám bol výhľad, čerstvý vzduch a párty-auto.

Ekoolympiáda


Stelka Chovanová a Juraj Mráz sa v marci zúčastnili celoslovenskej sútaže Ekoolympiáda. Tento rok sa sútaže zúčastnilo 587 škôl a 9 950 žiakov z celého Slovenska. Stelke a Jurajovi patrí veľký obdiv, že venujú čas aj príprave na sútaže, ktoré si vyžadujú odborné vedomosti z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy aj v tejto oblasti vzdelávania.

Slávik Slovenska – školské kolo, 13. 4. 2023


Vo štvrtok po veľkonočných prázdninách sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže – Slávik Slovenska. Účasť bola naozaj hojná. Vo všetkých troch kategóriách sa nám predstavilo a ľudovú pieseň podľa vlastného výberu zaspievalo 16 súťažiacich. Pieseň bez hudobného sprievodu nedokáže dobre zaspievať hocikto, ale naši aj najmenší speváci to zvládli výborne. Spríjemnili a ozvláštnili nám tak zvyčajné školské dopoludnie. Trojčlenná porota sa nakoniec dohodla na takýchto výsledkoch.
1. kategória: 1. Ema Bobriková
2. Monika Kuchtová
3. Maroš Mráz
2. kategória: 1. Adela Bérešová
2. Ondrej Fabrici
3. Bibiana Bikárová
3. kategória: 1. Antónia Bérešová
2. Juraj Mráz
3. Elenka Lörincová
Umiestneným spevákom srdečne blahoželáme, úplným víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa šťastia na okresnom kole a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Deň vody


Slávnostný deň vody sme spoločne strávili zmysluplne v prírode s menším upratovaním. Koníky nám porozprávali svoje príbehy, voda zahučala na cestu a funenie mohlo začať. V krásnom počasí sme prežili slnečný deň a pomohli prírode.

Noc s Andersenom 2023


Piatkový podvečer sa niesol v znamení krásneho podujatia pod názvom Noc s Andersenom, ktorého sa zúčastnilo 30 detí našej školy. Deti spoznali pána rozprávkára H. Ch. Andersena a vypočuli si niekoľko jeho rozprávok. Čakali ich aj rôzne aktivity, ako rozlúštenie rozprávkovej mapy, skladanie rozprávkových puzzle alebo popletené rozprávky. Všetko sme nakoniec zavŕšili kresbou krásnych umeleckých diel, a veru predstavivosť deti neobchádza. Veď ako povedal Alan Bennett:
"Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.”

Zápis do 1. ročníka


V stredu 5.4. sa na našej škole konal zápis prvákov. Budúci školáci si preverili svoje znalosti z oblasti geometrie, matematiky, písania. Spoločne sme si aj zaspievali a trošku sa spoznali. Už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prváčikov.

Biblická olympiáda


Dňa 28. marca 2023 sa žiačky našej školy Elenka Lörincová, Terézka Mišendová, Tamarka Jakubišinová zúčastnili v Krompachoch dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli 4 knihy zo Svätého písma - Kniha Ester, Judita, Nehemiáš a 1 list Petrov. V silnej konkurencii 11 trojčlenných družstiev (škôl) obsadili veľmi pekné 3.miesto. Získali 40 bodov, na druhé miesto im chýbala jedná správna odpoveď a na víťaza stratili iba 4 body. V inom dekanáte (okrese), by im to v polhodinke stačilo na víťazstvo. Zároveň sa stali aj úspešnými riešiteľkami olympiády. Dievčatám blahoželáme, veríme, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Ďakujeme aj rodičom (mamkám) za pomoc v príprave na súťaž.

Krajské kolo – OLYMPÍJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI


Utorok bol venovaný nádejným olympionikom. V krajskom meste sme zdolávali prekážky a bojovali s nástrahami pripravenej trate. Osemčlenné družstvá (Šimon, Tonka, Adel, Maxo, Juraj, Viki, Samko, Tinka) od Tatier k Šírave medzi sebou nie len súťažili, ale mali aj tú česť stretnúť sa s legendami slovenskej atletiky – sestrami Velďákovými. Parádny deň s dobrou partiou

Pytagoriáda


20. a 21. marca sa v Prakovciach a Gelnici konali okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu išli s radosťou reprezentovať siedmi žiaci, ktorí úspešne zdolali školské kolo. Logiku a skúsenosti, ktoré získali v škole, pretavili do riešenia 15 úloh s časovým limitom 60 minút. Hoci im niektoré úlohy dali zabrať a stres urobil svoje, žiaci sa so zadaním popasovali a vylúskali aj tie najťažšie úlohy.
S počtom bodov 18 sa na 3.mieste vo svojej kategórii umiestnila tretiačka Kristínka Lešková.
V kategórii P4 získal Šimon Kandra 13 bodov a stal sa úspešným riešiteľom.
A šťastnú trojicu uzatvára šiestak Martin Leško s počtom bodov 11 a krásnym 4.miestom.
Žiaci, ktorí si okúsili úlohy okresného kola a získali cenné skúsenosti do budúcich rokov sú: S. Hruška (6.tr), L. Tomašková (6.tr.), T. Jakubišinová (6.tr.) a T.Verba (3.tr.).
Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo v Gelnici


Dňa 15.3.2023 sa v CVČ v Gelnici konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zo školského kola postúpili Tamarka Jakubišinová, Timea Lörincová, Martin Tirpák, Tobias Verba a Elenka Lörincová. Timea Lörincová obsadila v svojej kategórii krásne 3.miesto. Tamarka Jakubišinová v svojej kategórii vyhrala 1.miesto a postúpila na krajské kolo Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa bude konať v Michalovciach. Dievčatám srdečne blahoželáme. Naši žiaci si zaslúžia veľký obdiv za svoju odvahu a záujem o prednes poézie a prózy. Veríme, že nové skúsenosti, zážitky budú pre nich povzbudením a motiváciou zapájať sa aj do ďalších školských súťaží.

Ypsilon - Slovina je hra


Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zúčastnili zábavnej sútaže Ypsilon - Slovina je hra. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Sútaže sa tento rok zúčastnilo 9810 žiakov z celého Slovenska. Všetci naši žiaci získali v testoch úspešnosť viac ako 75%, piati žiaci získali diplom so zlatou medailou, pretože v testoch mali úspešnosť 100%. Ďakujeme Marcovi, Kristínke, Stelke, Monike, Tamarke, Jakubkovi, Talule, Terezke, Nataške, Jožkovi, Timke, Sárke, Elke a Karolínke, že mali záujem a chuť zapojiť sa do súťaže. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2022/2023

V aktuálnom školskom roku sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje Slovenským olympijským výbor. Po absolvovaní disciplín žiaci získali certifikát s prehľadom o svojej aktuálnej fyzickej zdatnosti. Štyrom najlepším z našej školy sa podarilo získať bronzové odznaky (Tinka, Kajka, Šimon, Viki) a Tonke dokonca strieborný. Čakáme na odpoveď z kraja.

Karneval 2023


Dňa 17.2.2023 sa uskutočnil na naše škole karneval, na ktorom sme oslávili tohoročný fašiangový čas.
Žiaci, niektorí aj s rodičmi, pripravili veľmi zaujímavé, veselé a pútavé masky. Po prezentácii jednotlivých masiek nasledovalo hodnotenie rodičmi. Rodičia mali veľmi ťažké určiť najkrajšiu masku, pretože všetky boli krásne a veľa. Počas prestávky deti dostali z našej školskej jedálne výborné sladké občerstvenie. Žiaci sa zabávali, tancovali pri modernej hudbe, ktorú pripravili naši deviataci. Na konci karnevalu deti ani nechceli ísť domov.
Veľká vďaka učiteľom, rodičom a ďalším, ktorí pripravovali túto veselú akciu.

Florbal – dievčatá


Želiezka v ohni sme mali v Prakovciach, kde nastúpili po minuloročnom treťom mieste naše dievčatá na svoj florbalový turnaj. Bojovné výkony boli ocenené postupom do finálovej štvorky. Tam však v najkvalitnejšom zápase celého turnaja sme nedokázali streliť Gelnici viac ako gól a nepomohol ani tlak či bombardovanie súperovej brány. V boji o tretie miesto už nebolo síl psychických/fyzických a najmä ligová brankárka Mníška nám nedopriala skórovať. Dobrý turnaj, dobré štvrté miesto, dobré všetko.

Florbal – chlapci


Chlapci si zmerali sily vo svojich florbalových schopnostiach s rovesníkmi v Kluknave. Zistili však, že pred zápasom je jednoduchšie ako po. V ťažkej skupine sme odohrali dva ozaj kvalitné stretnutia. S jednou výhrou sme však nepostúpili do finálovej skupiny. Vraj o rok uvidíme.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


Tento projekt sa stáva milou vianočnou tradíciou. Aj naša škola sa rozhodla potešiť neznámych seniorov žijúcich v zariadeniach pre seniorov. Veľká väčšina seniorov žijúcich v takýchto zariadeniach nemajú príbuzných, preto práve takýto darček môže byť ich jediným. Čo všetko zabalíme do takejto krabičky? Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo ❤️. Podrobnejšie informácie nájdete v obrázkoch pod týmto príspevkom, alebo u svojho triedneho učiteľa. Môžeš si krabičku vyskladať sám, alebo sa môžeš spojiť s kamarátom, spolužiakmi. Dones ju do školy do 30.11.2022. Verím, že sa nám podarí vyskladať 18 krabičiek plných lásky, aby sme ich mohli 2.12.2022 odovzdať osamelým seniorom. Tešíme sa, že spoločne dokážeme potešiť osamelé srdcia. Vopred všetkým ďakujem.

2.ročník lampiónového sprievodu svätého Martina


Dňa 11.11.2022 sa konal 2.ročník lampiónového sprievodu svätého Martina. Tradícia, ktorá nám má pripomenúť aká dôležitá je v našich životoch láska, pomoc a ako Boh mení životy ľudí k lepšiemu. Žiaci druhého a štvrtého ročníka nám túto legendu o svätom Martinovi predstavili formou divadielka. Svätý Martin sa potom so všetkými rodičmi, deťmi, starými rodičmi prešiel v lampiónovom sprievode po našej obci. Ukončenie sprievodu bolo v Základnej škole, kde bolo pre všetkých pripravené malé pohostenie. Nech svetielko nádeje a lásky , ktoré rozžiarili Vaše lampióny, vo Vás a Vašich činoch svieti celý rok.

Stolný tenis


Okresné kolo v stolnom tenise prinieslo pre naše dievčatá úspech v podobe postupu na krajské kolo. Súperky nevedeli nájsť recept na koncentrovanú hru folkmarských raketových umelkýň. Slečny Juskové a Laura zaslúžene získali prvé miesto. 1.12. im držte palce na krajskom kole v Margecanoch. Chlapcom sa darilo menej, ale pozitívom bola stúpajúca výkonnosť každým zápasom. Šimon, Dominik a Mišo aspoň potrápili súperov.

MC Donald cup


Vytúžený turnaj MC Donald cup v Kluknave znova privítal najlepších malých/veľkých futbalistov okresu. Naši chlapci a dievčatá postúpili zo skupiny poľahky, ale v boji o finále sme nevedeli streliť gól Gelnici a prehrali 1:0. V zápase o všetko (o tretie miesto) s domácimi rozhodol až penaltový rozstrel, kde viac šťastia mala Kluknava (5:4). Šimon, Tobias s Tobiasom, Jakub, Dominik a naše dievčatá Lili s Biankou kopali čo to dalo. Konečné štvrté miesto je aj tak krásne.

Gelnická dúha


Naši žiaci sú talentovaní v rôznych oblastiach, nevynímajúc ani výtvarné umenie. Zapojili sa do výtvarnej súťaže Gelnická dúha, ktorú už niekoľko rokov organizuje mesto Gelnica a ZUŠ Gelnica. Témou tohto roku boli Perly nášho regiónu. Do súťaže sme zaslali 18 súťažných prác. V silnej konkurencii sa môžeme pochváliť úžasným výsledkom. V 3. kategórii (2. stupeň ZŠ) sa na 1. mieste umiestnila žiačka 8. ročníka Antónia Bérešová a 2. miesto si delia žiačka 9. ročníka Laura Lörincová a žiačka 6. ročníka Adela Bérešová. Máme aj šikovných chlapcov. Jednu z cien organizátora súťaže získal žiak 6. ročníka Martin Klein.
Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Jablkový týždeň


Jablkový týždeň v 2.ročníku. Keďže 21.10 je Deň jablka, tak sme v našej triede mali aktivity a výučbu počas celého minulého týždňa zameranú na tému jablko. Žiaci riešili príklady s jablkami, čítali sme si o jablku, naučili sme sa aké produkty si môžeme vyrobiť alebo kúpiť z jablka. Žiaci už vedia aké benefity má jablko a aj z čoho sa skladá. Okrem ochutnávok jablkových produktov patril piatok šikovným pekárkam, ktoré nám upiekli výborné jablkové koláčiky. Pekárky sme odmenili drevenými vareškami. Už teraz sa tešíme na nový tématický týždeň v našej triede.

Súťaž v prednese slovenskej rozprávky


Dňa 20.10.2022 naše recitátorky Simonka a Tamarka reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky. Súťaž s názvom ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS sa konala v obci Drienčany, kde dlhé roky pôsobil Pavel Emanuel Dobšinský ako evanjelický farár a kde je aj pochovaný. Súčasťou prezentácie boli aj sprievodné podujatia ako prehliadka Pamätnej fary Pavla Dobšinského - Múzeum slovenskej rozprávky a beseda so spisovateľkou K. Gillerovou. K dosiahnutým výsledkom dievčatám srdečne blahoželáme.

Kynológovia a ich psíky


Na futbalovom ihrisku nám naši kynologickí priatelia školy prezentovali prácu so svojimi psíkmi. Spacifikovanie nespratníka, hľadanie, útok, bezpečný dohľad, hlásenie, aportovanie, poslušnosť atď. Všetko hravo ľavou zadnou zvládli naši štvornohí hrdinovia. Veľká vďaka patrí Jankovi a Marekovi s ich vernými priateľmi. Samozrejme aj Marošovi. Ďakujeme.

Cvičenia v prírode


Ružínske dobrodružstvo s priateľmi pod dohľadom pani učiteľky. Aj takto by sme mohli zhodnotiť utorňajšie doobedie strávené v okolí Roľovej Huty. Tajomný tunel, magický červený most, piesočná pláž či chodník s rozprávkovými postavičkami. To všetko a aj viac sme zažili/prežili.