Obsah

Vedenie školy


Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Jana Guľová

 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Jakubišinová

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Gabriela Kastelovičová

 

Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Kollárová

 

Ekonomické oddelenie: Alena Vargová