Obsah

Učitelia

Na podstránke "Uznané kredity" nájdete zoznam absolvovaných akreditovaných vzdelávaní.

 

Zoznam učiteľov

šk.rok 2023/2024:

Mgr. Jana Guľová - riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr. Mária Bobenič - zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

 

Mgr. Lucia Gregová, PhD. - triedna učiteľka 1. ročníka

Ing. Eva Bérešová - triedna učiteľka 2. ročníka

Mgr. Ján Varga - triedny učiteľ 3. ročníka

Mgr. Martina Kandrová - triedna učiteľka 4. ročníka

Mgr. Gabriela Kastelovičová - triedna učiteľka 5. ročníka

Mgr. Ivana Jakubišinová - triedna učiteľka 6. ročníka

Mgr. Lucia Janovová - triedna učiteľka 7. ročníka

                                      - výchovná poradkyňa 

PaedDr. Dalibor Leško - triedny učiteľ 8. ročníka

Ing. Jana Mrázová - triedna učiteľka 9. ročníka

 

Eva Janáková - asistent učiteľa (Detský klub)

ThDr. Tomáš Labanič - učiteľ (grécko-katolícky farár)

Mgr. Jozef Bednarik - učiteľ (rímsko-katolícky farár)

Mgr.  Karolína Konopeusová - učiteľka (evanjelická farárka)