Obsah

Učitelia

Na podstránke "Uznané kredity" nájdete zoznam absolvovaných akreditovaných vzdelávaní.

 

Zoznam učiteľov

Mgr. Jana Guľová - riaditeľka ZŠ s MŠ

                                - triedna učiteľka 2. ročníka

Mgr. Mária Jakubišinová - zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

                                             - triedna učiteľka 3. ročníka

Mgr. Eva Miženková - triedna učiteľka 1. ročníka

Mgr. Mária Czielová - triedna učiteľka 4. ročníka

Ing. Jana Mrázová - triedna učiteľka 5. ročníka

Mgr. Gabriela Kastelovičová - triedna učiteľka 6. ročníka

                                                  - výchovná poradkyňa

Mgr. Lucia Janovová - triedna učiteľka 7. ročníka

Mgr. Štefan Slatkovský - triedny učiteľ 8. ročníka

Mgr. Ján Varga - triedny učiteľ 9. ročníka

PaedDr. Dalibor Leško - učiteľ

Mgr. Martina Kandrová - učiteľka

 

Mgr. Lucia Gregová, PhD. - asistent učiteľa (Detský klub)

ThDr. Tomáš Labanič - učiteľ (grécko-katolícky farár)

Mgr. Jozef Bednarik - učiteľ (rímsko-katolícky farár)

Mgr. Marta Chlpíková - učiteľka (evanjelická farárka)