Obsah

Povinné informovanie pre Základnú školu s materskou školou, Veľký Folkmar 328, Veľký Folkmar v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35546468