Obsah

Školský vzdelávací program

Názov ŠkVP Moderná vidiecka škola
Stupeň vzdelania ISCED 1,2
Dĺžka štúdia 9 rokov
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Druh školy štátna
Dátum schválenia 1.9.2008
Miesto vydania Veľký Folkmar

 

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

 

Základná škola – 1.stupeň, 2. stupeň

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia: 9-ročná

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Adresa: Veľký Folkmar 328

IČO: 35546468

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Guľová

Ďalšie kontakty:

E-mail: zsfolkmar@gmail.com

Web: obec-2/zakladna-skola-s-materskou-skolou/

 

Zriaďovateľ: Obec

Názov: Obecný úrad Veľký Folkmar

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program

Rámcový plán - Rámcový plán ZŠ Veľký Folkmar

Názov ŠkVP Moderná vidiecka škola
Stupeň vzdelania ISCED 1,2
Dĺžka štúdia 9 rokov
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Druh školy štátna
Dátum schválenia 1.9.2008
Miesto vydania Veľký Folkmar

 

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

 

Základná škola – 1.stupeň, 2. stupeň

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia: 9-ročná

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Adresa: Veľký Folkmar 328

IČO: 35546468

Riaditeľ školy: PaedDr. Dalibor Leško

Ďalšie kontakty:

E-mail: zsfolkmar@gmail.com

Web: http://www.zsvfolkmar.edu.sk

 

Zriaďovateľ: Obec

Názov: Obecný úrad Veľký Folkmar

 

Na stiahnutie

ŠkVP ZŠ Veľký Folkmar.pdf (480,8 kB)

Rámcový_plán_16-17.pdf (226,1 kB)