Obsah

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

ISCED 1, ISCED 2

Názov ŠkVP

Moderná vidiecka škola

Stupeň vzdelania

ISCED1,2

Dĺžka štúdia

9 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

 

 

Veľký Folkmar 2. 9. 2023                                                     Mgr. Jana Guľová - riaditeľ

                                                                                                  Mgr. Mária Bobenič - zástupca riaditeľa

www.velkyfolkmar.sk / Základná škola s materskou školou                                           

zsfolkmar@gmail.com                                                                              

Tel.: 0917 621 464

 

Stupeň vzdelania:       ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:              9 rokov

Vyučovací jazyk:         slovenský

Študijná forma:           denná

Druh školy:                 základná

Predkladateľ:             ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy:              Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Adresa:                       Veľký Folkmar 328, 055 51

IČO:                            35546468

Riaditeľ školy:           Mgr. Jana Guľová

Kontakty:                    0917 621 464– riaditeľ školy

                                    0919 461 466 – zástupca riaditeľa

                                    0911 381 389 - ekonómka

E-mail:                       zsfolkmar@gmail.com

web:                          www.velkyfolkmar.sk /Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ:               Obec Veľký Folkmar

Názov:                        Obecný úrad Veľký Folkmar

Adresa:                       Veľký Folkmar 334, 055 51

Kontakt:                      053 / 479 92 85

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program 2023/2024

Rámcový plán -  Rámcový plán 2023/2024 (279.18 kB)

Rámcový plán, variant A 2023/2024


Školský vzdelávací program

ISCED 1, ISCED 2

Názov ŠkVP

Moderná vidiecka škola

Stupeň vzdelania

ISCED1,2

Dĺžka štúdia

9 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

 

 

Veľký Folkmar 2. 9. 2022                                                     Mgr. Jana Guľová - riaditeľ

                                                                                                  Mgr. Mária Jakubišinová - zástupca riaditeľa

www.velkyfolkmar.sk / Základná škola s materskou školou                                           

zsfolkmar@gmail.com                                                                              

Tel.: 0917 621 464

 

Stupeň vzdelania:       ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:              9 rokov

Vyučovací jazyk:         slovenský

Študijná forma:           denná

Druh školy:                 základná

Predkladateľ:             ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy:              Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Adresa:                       Veľký Folkmar 328, 055 51

IČO:                            35546468

Riaditeľ školy:           Mgr. Jana Guľová

Kontakty:                    0917 621 464– riaditeľ školy

                                    0919 461 466 – zástupca riaditeľa

                                    0911 381 389 - ekonómka

E-mail:                       zsfolkmar@gmail.com

web:                          www.velkyfolkmar.sk /Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ:               Obec Veľký Folkmar

Názov:                        Obecný úrad Veľký Folkmar

Adresa:                       Veľký Folkmar334, 055 51

Kontakt:                      053 / 479 92 85

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program 2022/2023 (620.85 kB)

Rámcový plán -  Rámcový plán 2021/2022

Rámcový plán, variant A 2022/2023

Školský vzdelávací program

ISCED 1, ISCED 2

Názov ŠkVP

Moderná vidiecka škola

Stupeň vzdelania

ISCED1,2

Dĺžka štúdia

9 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

 

 

Veľký Folkmar 2. 9. 2021                                                     Mgr. Jana Guľová

                                                                                                  riaditeľ

www.velkyfolkmar.sk /                                                         Mgr. Mária Jakubišinová

Základná škola s materskou školou                                  zástupca riaditeľa         

zsfolkmar@gmail.com                                                                              

Tel.: 0917 621 464

 

 

Stupeň vzdelania:       ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:               9 rokov

Vyučovací jazyk:         slovenský

Študijná forma:           denná

Druh školy:                  základná

Predkladateľ:              ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy:               Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Adresa:                        Veľký Folkmar 328, 055 51

IČO:                             35546468

Riaditeľ školy:            Mgr. Jana Guľová

Kontakty:                    0917 621 464– riaditeľ školy

                                    0919 461 466 – zástupca riaditeľa

                                     0911 381 389 - ekonómka

E-mail:            zsfolkmar@gmail.com

web:                www.velkyfolkmar.sk /Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ:               Obec Veľký Folkmar

Názov:                        Obecný úrad Veľký Folkmar

Adresa:                       Veľký Folkmar 334, 055 51

Kontakt:                      053 / 479 92 85

 

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program 2021/2022

Rámcový plán -  Rámcový plán 2021/2022

Rámcový plán, variant A 2021/2022


Školský vzdelávací program

ISCED 1, ISCED 2

Názov ŠkVP

Moderná vidiecka škola

Stupeň vzdelania

ISCED1,2

Dĺžka štúdia

9 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

 

 

Veľký Folkmar 2. 9. 2020                                                     Mgr. Jana Guľová

                                                                                                         riaditeľ

www.velkyfolkmar.sk /                                                  Mgr. Mária Jakubišinová

Základná škola s materskou školou                                    zástupca riaditeľa         

zsfolkmar@gmail.com                                                                              

Tel.: 0917 621 464

 

 

Stupeň vzdelania:       ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:              9 rokov

Vyučovací jazyk:         slovenský

Študijná forma:           denná

Druh školy:                 základná

Predkladateľ:             ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy:               Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Adresa:                       Veľký Folkmar 328, 055 51

IČO:                            35546468

Riaditeľ školy:           Mgr. Jana Guľová

Kontakty:                    0917 621 464– riaditeľ školy

                                    0919 461 466 – zástupca riaditeľa

                                    0911 381 389 - ekonómka

E-mail:                       zsfolkmar@gmail.com

web:                           www.velkyfolkmar.sk /Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ:              Obec Veľký Folkmar

Názov:                        Obecný úrad Veľký Folkmar

Adresa:                       Veľký Folkmar 334, 055 51

Kontakt:                      053 / 479 92 85

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program 2020/2021

Rámcový plán - 

Rámcový plán 2020/2021

Rámcový plán, variant A 2020/2021


Školský vzdelávací program

ISCED 1, ISCED 2

Názov ŠkVP

Moderná vidiecka škola

Stupeň vzdelania

ISCED1,2

Dĺžka štúdia

9 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

 

 

Veľký Folkmar 2. 9. 2019                                                     Mgr. Jana Guľová

                                                                                                         riaditeľ

www.velkyfolkmar.sk /                                                  Mgr. Mária Jakubišinová

Základná škola s materskou školou                                    zástupca riaditeľa         

zsfolkmar@gmail.com                                                                              

Tel.: 0917 621 464

 

 

Stupeň vzdelania:       ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:              9 rokov

Vyučovací jazyk:         slovenský

Študijná forma:           denná

Druh školy:                 základná

Predkladateľ:             ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy:               Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Adresa:                       Veľký Folkmar 328, 055 51

IČO:                            35546468

Riaditeľ školy:           Mgr. Jana Guľová

Kontakty:                    0917 621 464– riaditeľ školy

                                    0919 461 466 – zástupca riaditeľa

                                    0911 381 389 - ekonómka

E-mail:                       zsfolkmar@gmail.com

web:                           www.velkyfolkmar.sk /Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ:              Obec Veľký Folkmar

Názov:                        Obecný úrad Veľký Folkmar

Adresa:                       Veľký Folkmar 334, 055 51

Kontakt:                      053 / 479 92 85

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program 2019/2020

Rámcový plán - 

Školský vzdelávací program

ISCED 1, ISCED 2

Názov ŠkVP

Moderná vidiecka škola

Stupeň vzdelania

ISCED 1,2

Dĺžka štúdia

9 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia: 9 rokov

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: základná

Predkladateľ:  ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Adresa: Veľký Folkmar 328, 055 51

IČO: 35546468

Riaditeľ školy: Mgr. Jana Guľová

Kontakty:  0917 621 464

E-mail: zsfolkmar@gmail.com

web: www.velkyfolkmar.sk /Základná škola s materskou školou

Zriaďovateľ: Obec Veľký Folkmar

Názov:  Obecný úrad Veľký Folkmar

Adresa: Veľký Folkmar  334,  055 51

Kontakt:  053 / 479 92 85

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program 2018/2019

Rámcový plán - Rámcový plán ZŠ Veľký Folkmar

 
Názov ŠkVP Moderná vidiecka škola
Stupeň vzdelania ISCED 1,2
Dĺžka štúdia 9 rokov
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Druh školy štátna
Dátum schválenia 1.9.2008
Miesto vydania Veľký Folkmar

 

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

 

Základná škola – 1.stupeň, 2. stupeň

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia: 9-ročná

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Adresa: Veľký Folkmar 328

IČO: 35546468

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Guľová

Ďalšie kontakty:

E-mail: zsfolkmar@gmail.com

Web: obec-2/zakladna-skola-s-materskou-skolou/

 

Zriaďovateľ: Obec

Názov: Obecný úrad Veľký Folkmar

 

Na stiahnutie

Školský vzdelávací program - Školský vzdelávací program

Rámcový plán - Rámcový plán ZŠ Veľký Folkmar

Názov ŠkVP Moderná vidiecka škola
Stupeň vzdelania ISCED 1,2
Dĺžka štúdia 9 rokov
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Druh školy štátna
Dátum schválenia 1.9.2008
Miesto vydania Veľký Folkmar

 

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

 

Základná škola – 1.stupeň, 2. stupeň

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia: 9-ročná

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Názov školy: ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

Adresa: Veľký Folkmar 328

IČO: 35546468

Riaditeľ školy: PaedDr. Dalibor Leško

Ďalšie kontakty:

E-mail: zsfolkmar@gmail.com

Web: http://www.zsvfolkmar.edu.sk

 

Zriaďovateľ: Obec

Názov: Obecný úrad Veľký Folkmar

 

Na stiahnutie

ŠkVP ZŠ Veľký Folkmar.pdf (480,8 kB)

Rámcový_plán_16-17.pdf (226,1 kB)