Obsah

Vychádzka s lesníkmi


Otočíš kohútikom a z vodovodu tečie čistá, chutná voda. Kde sa vzala? Prečo bukom rastú konáre dohora? Prečo si kukučka nepostaví vlastné hniezdo, ale roznáša svoje vajíčka do hniezd iných vtáčikov?

Odpovede na tieto a veľa iných otázok nám dali Ing. Peter Gaľo a Ing. Michal Mišenda z Obecných lesov vo Veľkom Folkmare. Títo ujovia nás totiž 1. júna sprevádzali na našej vychádzke do prírody. Vysvetlili nám, ako stromy a kríky dokážu hospodáriť s vodou, ktorá spadne vo forme dažďových zrážok. Ukázali nám, ako s vodou hospodári človek, kde a ako ju zachytáva, aby bola v rezerve aj vtedy, keď prídu letné suchá. Upozornili nás na to, že voda je čoraz vzácnejšia a že ňou naozaj nesmieme plytvať (hovorili o kvapkajúcich vodovodných kohútikoch a umývaní riadu pod tečúcou vodou). Zaviedli nás aj na zberný dvor a tam sme videli, čo všetko my ľudia najprv hromadíme a potom vyhadzujeme ako nepotrebné. A že ten odpad sa musíme naučiť aspoň správne triediť.

Počasie nám vyšlo, nezmokli sme, zabavili sme sa, naučili sme sa veľa nového, bolo nám fajn. Ďakujeme.

200 ton z lesa von


V rámci ozdravného projektu lesov sa aj naša škola zapojila aktívne do čistenia prírody. Piatkové dopoludnie sme strávili s nasadenými rukavicami a vrecami plnými odpadkov pri rybníku. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať vyše sto kíl (112 kg). Snáď táto skúsenosť detí naučila kam odpadky patria.

Školský výlet (autori – žiaci 3. A)


V jeden krásny pondelkový deň sme sa vybrali na Turzov. Prešli sme okolo ZUŠ a knižnice. Zastavili sme sa pri soche Baníka a dlhšiu zastávku sme si urobili pri kaplnke blízko nášho cieľa. Keď sme konečne prišli k jazeru, uvideli sme tam veľa rýb a niekoľko odvážnych ľudí, ktorí sa tam kúpali. Odtiaľ sme pokračovali k Erihofu a následne k túžobnej zmrzline. Unavení sme minuli posledné peniaze a dorazili k autobusu. Bolo najsuper.

Škola v prírode 16. 5. – 20. 5. 2022, Nálepkovo


Do školy v prírode sa žiaci veľmi tešili a tak sme sa v pondelok ráno stretli pred školou s plnými kuframi a plní očakávania, čo to bude. Pre niektorých žiakov to bolo prvé odlúčenie od rodičov. Zo školy sme vyrazili objednaným autobusom najprv do obce Hnilčík, kde sme navštívili Banícky skanzen a „sfárali sme“ aj do banskej štôlne Ľudmila. Pán Černík nás vybavil prilbami a svetielkami. Odtiaľ sme už pokračovali na ubytovňu do Nálepkova. Po chutnom obede sme sa vybrali na prieskum okolia. Navštívili sme miesto nazývané Čierna Hora, kde sa v minulosti nachádzali klimatické kúpele. V utorok sme sa vybrali vlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deťom sa jaskyňa veľmi páčila a prešli sme aj 3 náučné chodníky: Mokrade Hnilca, Dobšinký chotár a Stratenský kaňon. Nezabránilo nám v tom ani počasie. Vytiahli sme dáždniky a pršiplášte. Ani popoludní sa počasie nezlepšilo, tak sme sa po odpočinku vybrali spoznávať významné historické pamiatky obce Nálepkovo. V stredu sme si urobili výlet do Jasova, kde sme navštívili ďalšiu jaskyňu zapísanú v zozname UNESCO a Jasovské opátstvo. Pri neďalekom rybníčku sme sa posilnili a vydali sme sa na cestu domov do Nálepkova. Aby nám v autobuse nebolo zle, tak sme časť cesty absolvovali peši. Prešli sme sa dole kopcom zo Štóskeho sedla do Smolníka. Vo štvrtok nás slniečko opäť vylákalo von, tak sme sa po rozcvičke a raňajkách nechali odviezť vlakom do Stratenej. Pri miestnom kostole sme navštívili pamätnú izbu s názvom Stará hyža a potom už rovno do prírody. Pri neďalekej jaskyni sa nám podarilo nájsť aj kešku, a vyskúšali sme si aj lezenie po skalách. Počasie nám naozaj prialo, tak sme si po dlhšom pochode omočili naše smradľavé nôžky v Palcmanskej Maši. Popoludní po odpočinku nás prišla navštíviť p. riaditeľka. Večer sme si opiekli klobásky a slaninku. V piatok, sme po rozcvičke a raňajkách začali upratovať izby a baliť. Pocity boli zmiešané aj nám bolo ľúto, že sa škola v prírode končí, aj sme sa už tešili domov. V každom prípade to bolo super a ďakujem p. Hajdučkovej a kuchárkam aj ostatným pracovníkom ubytovne v Nálepkove, že sa o nás celý týždeň tak výborne starali.

Deň matiek 2022


Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 15.mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a  vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.  Na tento sviatok sme nezabudli ani my,  deti z našej školy. Pre svoje  mamičky pripravili veselý a zábavný kultúrny program, vytvorili malé darčeky a obdarovali mamičky ružičkou.

Okresné kolo v malom futbale - Veľký Folkmar


Piatkový (13.05.2022) domáci turnaj v malom futbale prilákal mnoho fanúšikov z blízkeho okolia. Veľmi ťažký žreb nám do skupiny pridelil víťazov Gelnicu, aj celkovo druhý Švedlár. Turnaj sa organizoval na dvoch našich multifunkčných ihriskách. Z desiatich škôl sme skončili napokon na peknom piatom mieste. Niekedy stačí kúsok k úspechu, ktorý nevyšiel. Všetci však prisľúbili účasť aj na budúci rok a chlapci Samko, Domin, Maťo, Maxo, Juraj, René, Timčo viac tréningu. Aj počko vyšlo napriek katastrofickým prognózam. Stačí o Otčenáš naviac a všetko ide.

Okresné kolo vo vybíjanej


V stredu sme súperili na ihriskách v Helcmanovciach vo vybíjanej. Dievčatá bojovali ako vedeli proti slnku, protihráčkam a hlavne čelili svojej neodvahe. Ak by turnaj pokračoval aj na druhý deň výsledok by bol určite lepší ako štvrté miesto. Paráda aj tak.

Slávik Slovenska – okresné kolo


Po dvoch rokoch sa dnes 10. 5. 2022 opäť rozozvučali akerdeóny a spev žiakov základných škôl na okresnej súťaži v speve ľudových piesní v Gelnici. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. V kategórii A reprezentovala našu školu Simonka Petkáčová z 3. triedy, v kategórii B Adelka Bérešová z 5. triedy a v kategórii C Antónia Bérešová zo 7. triedy. Simonka s Adelkou mali v tejto súťaži premiéru. Aj napriek tomu, že v silnej konkurencii neuspeli, nazbierali cenné skúsenosti do ďalších rokov. Najstaršia účastníčka zastupujúca našu školu Antónia sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme.

Krajské kolo HK - Michalovce


Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou na Slovensku v umeleckom prednese poézie a prózy. Každoročne sa na tomto festivale umeleckého prednesu stretnú veľmi kvalitní recitátori. Žiačka našej 5. triedy Tamarka Jakubišinová náš okres ako víťazka v II. kategórii prednesu prózy so cťou reprezentovala na Krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach. Stretli sa tu víťazí okresných kôl z celého východného Slovenska. Naša Tamarka vo veľmi silnej konkurencii reprezentovala našu školu a obsadila veľmi pekné 3. miesto. Blahoželáme, prajeme, nech Ťa obetavosť a úcta k umeleckému slovu neopúšťa.

Pytagoriáda


Každý kto počíta rýchlo a správne, si môže zmerať svoje zručnosti v riešení úloh so svojimi spolužiakmi v matematickej súťaži Pytagoriáda. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočítajú príklady.

Naši žiaci absolvovali školské kolo Pytagoriády a 10 najúspešnejších postúpilo do okresného kola. Súťaž prebiehala v online priestore na našej škole 29.3. a 30.3.2022. Aj tento školský rok sa niektorým žiakom darilo veľmi dobre.

V kategórii P4 sme mali dvoch úspešných riešiteľov a to Martina Tirpáka a Ondreja Fabriciho z IV.A triedy.

V kategórii P5 sa Martin Leško z V.A triedy umiestnil na krásnom 1. mieste a Lenka Tomašková na 6.mieste.

V kategórii P6 sa Stelka Chovanová z VI.A triedy umiestnila na výbornom 1. mieste.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy vo svete čísel, logiky a matematických predstáv.

Krajské kolo Šalianskeho Maťka v Košiciach


Dňa 29.4.2022 sa naša žiačka Bianka Hrušková z 3.ročníka zúčastnila krajského kola Šalianskeho Maťka v Košiciach. V 1.kategórii súťažilo 11 recitátorov z Košického kraja. Bianka sa neumiestnila na prvých troch miestach, no aj tak jej patrí veľké uznanie a obdiv za svoj talent, odvahu a chuť prezentovať seba a našu školu.

Okresné kolo vo florbale dievčat


Po nekonečných dvoch rokoch odmlky sme sa konečne stretli na florbalovom turnaji v našom okresnom meste. Od nedôvery vo vlastné schopnosti až po eufóriu v napínavých zápasoch nám dievky športovo rástli celým turnajom. Maťka, Zuzka, Tinka, Kajka, Kika, Laura, Tonka a Maňka (Viki) nakoniec obsadili krásne tretie miesto. Verím, že si tak aspoň trošku vytvorili bližší vzťah ku športu zvaný florbal.

Hviezdoslavov Kubín


Dňa 13.4.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v CVČ v Gelnici. Simonka Petkáčová súťažila v 1.kategórii v prednese poézie. Porotu veľmi zaujala. Aj keď sa teraz neumiestnila na prvých 3.miestach, tak má veľký potenciál a je veľmi talentovanou recitátorkou. Timka Lörincová súťažila v 1.kategórii v prednese prózy, kde obsadila krásne 3.miesto. Tamarka Jakubišinová súťažila v 2.kategórii v prednese prózy a obsadila krásne 1.miesto. Tamarka bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Našim žiačkam veľmi srdečne blahoželáme.

Zároveň všetkým dievčatkám patrí veľký obdiv a uznanie za ich šikovnosť, odvahu a rozvíjanie svojho talentu.

Šaliansky Maťko


Dňa 15.3.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola prednesu povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského v Gelnici. Našu školu reprezentovali žiačky v 1. a 2. kategórii. V 1. kategórii nás veľmi úspešne reprezentovala Bianka Hrušková z 3. triedy, ktorá získala 1.miesto. Bianka postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach. V 2.kategórii nás reprezentovala Tamarka Jakubišinová z 5. triedy,ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 2.mieste.

Hviezdoslavov Kubín


Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy. Porota v zložení p.riaditeľky a p.učiteliek si z úst recitátorov vypočuli pôsobivé prednesy a veľmi pekné ukážky. Mali ťažkú úlohu rozhodnúť a vybrať tých najlepších. Nakoniec rozhodli takto: Poézia:

1.miesto - Simonka Petkáčová

2.miesto - Lilka Matejová

3.miesto - Adamko Varga

Próza:

1.miesto - Timejka Lörincová

2.miesto - Kristínka Lešková

Mc´Donald´s Cup

Po dlhej dobe sa konečne organizoval vytúžený turnaj v malom futbale pre prvý stupeň. Niektorí nemohli ani spať, iní žiaľom až ochoreli - tak obľúbený tento deň v školskom živote žiačikov je.

V ťažkej B skupine sme odohrali vyrovnané zápasy s každým súperom. Nálepkovo odolalo nášmu prvotnému tlaku a vyhralo nakoniec 2:0. Margecanom sme podľahli tesne 2:1. Smolník sme zdolali 1:0 a v zápase o konečné umiestnenie (5. miesto) sme vyhrali nad Prakovcami 1:0. Spomienok kopec, priateľstiev ešte viac.

Cezpoľný beh v Gelnici


Po kovidovej prestávke sme si konečne mohli opäť vybehnúť na polia a lúky, aby si žiaci základných škôl zmerali svoju výkonnosť. Z dievčenského kolektívu najviac zaujala Tonka (v prvej desiatke) s vidinou svetlej budúcnosti. Tinka, Zuzka a Kajka so šarmom bojovali v strede poľa. Chlapčenský kolektív mal svojho žolíka Šimona, ktorý po vyčerpávajúcom dobiehaní víťaza skončil suverénne na druhom mieste. Vďaka jeho umiestneniu chlapci, ako družstvo získali aj pohár za tretie miesto. Palec hore.

Didaktické hry


Posledný vyučovací deň v týždni bol rozhodne zážitkový. Počas cesty sme pozdravili koníky, nazbierali bylinky, videli diela pavúkov, lesného smajlíka, objavovali lúčnych aj lesných živočíchov a nakoniec sa nám pošťastilo nazbierať hubky na praženicu. Od piatku je najlepším kamarátom našich žiakov jednoznačne modlivka.