Obsah

Stručný prehľad úspešných žiakov, získaných diplomov i absolvovaných súťaží v šk.r. 2019/2020

Športový úspech


Okresné kolo v Gelnici - Cezpoľný beh - 2. miesto - Marko Kľukovský

uspech