Obsah

Stručný prehľad úspešných žiakov, získaných diplomov i absolvovaných súťaží v šk.r. 2020/2021

Cezpoľný beh v Gelnici:

2. miesto - okresné kolo - Šimon Kľukovský

3. miesto - ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

diplom

dipllom