Obsah

Stručný prehľad úspešných žiakov, získaných diplomov i absolvovaných súťaží v šk.r. 2022/2023

Úspech v Biblickej olympiáde


28.03.2023 - Krompachy - dekanátny (okresné) kolo Biblickej olympiády

Elenka Lörincová, Terézka Mišendová, Tamarka Jakubišinová - 3 . miesto

biblicka olympiáda

Matematický úspech


Okresné kolá matematickej súťaže Pytagoriáda - 20. a 21. marca 2023 v Prakovciach a Gelnici

Kristínka Lešková - 3. miesto
Šimon Kandra - úspešný riešiteľ
Martin Leško - 4 . miesto
pytagoiáda

Literárny úspech


Okresné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín

Tamarka Jakubišinová v svojej kategórii vyhrala 1.miesto - postup na krajské kolo Hviezdoslavov Kubín

Timea Lörincová obsadila v svojej kategórii krásne 3.miesto

HK

Úspech v predmete slovenský jazyk a literatúra


Všetci naši žiaci získali v testoch úspešnosť viac ako 75%, piati žiaci získali diplom so zlatou medailou, pretože v testoch mali úspešnosť 100%.

Ďakujeme Marcovi, Kristínke, Stelke, Monike, Tamarke, Jakubkovi, Talule, Terezke, Nataške, Jožkovi, Timke, Sárke, Elke a Karolínke, že mali záujem a chuť zapojiť sa do súťaže.

SJ

Športový úspech


OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2022/2023

všestrannosť

Športový úspech

Cezpoľný beh v Gelnici:

2. miesto - okresné kolo - Šimon Kľukovský

3. miesto - ZŠ s MŠ Veľký Folkmar

diplom

dipllom