Obsah

Stručný prehľad úspešných žiakov, získaných diplomov i absolvovaných súťaží v šk.r. 2018/2019

Literárny úspech


Krajské kolo v Košiciach - Šaliansky Maťko - Tamarka Jakubišinová - 2. miesto

Tamarka

Basketbalový úspech


Okresné kolo v basketbale dievčat - Kluknava, 28. januára 2019 - 1. miesto dievčatá: Slávka, Lenka, Soňa, Natália, Kika, Františka, Miška a Paula

Postup na krajské kolo - Spišská Nová Ves

basketbal

Literárny úspech


Šaliansky Maťko v Gelnici - 24. januára 2019 - okresné kolo v prednese slovenských povestí:

1. miesto  -  Tamarka Jakubišinová - postup na krajské kolo

Jakubišinova

Florbalový úspech


FLORBAL - postup chlapcov aj dievčat na krajské kolo.

florbal

Stolnotenisový úspech


Dievčatá: 1. miesto - okresné kolo v Margecanoch

Františka Petríková, Paula Puškárová, Lenka Fabriciová, Slávka Jakubišinová - postup na krajské kolo v Košiciach.

tenis

Cezpoľný beh – Helcmanovce


Dievčenská kategória: 1. miesto: Natália Jenčušová, 8. miesto: Slávka Jakubišinová

Dievčenské družstvo: 2. miesto

Chlapčenská kategória: 2. miesto: Martin Leško, 3. miesto: Marko Kľukovský

Chlapčenské družstvo: 1. miesto - postup do krajského kola v Kysakudiplomy