Obsah

Stručný prehľad úspešných žiakov, získaných diplomov i absolvovaných súťaží v šk.r. 2017/2018

Literárny úspech


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo - 3. miesto Kajka JuskováKubíndiplom

Basketbalový úspech


Basketbal dievčatá (1.miesto)

basketbal dievčatá

Basketbalový úspech


Basketbal chlapci (4.miesto)

basketbal chlapci

Florbalový úspech


Florbal dievčatá (2. miesto)florbal

Stolnotenisový úspech


V piatok 3.11.2017 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj v Margecanoch, kde sme aj my úspešne reprezentovali našu školu a dievčatá obhájili primát najlepších stolnotenisových majsteriek okresu.

diplom