Obsah

 

Oznamy, ZápisniceUznesenia jednotlivých OZ do 30.06.2023 nájdete na Úradnej tabuli.

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 25.03.2024

Zápisnica z OZ zo dňa 25.03.2024 28.03.2024

Uznesenia z OZ zo dňa 25.03.2024 28.03.2024

Oznam - zasadnutie OZ dňa 25.03.2024 22.03.2024

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 06.03.2024

Zápisnica z OZ zo dňa 06.03.2024 12.03.2024

Uznesenia z OZ zo dňa 06.03.2024 12.03.2024

Oznam - zasadnutie OZ 06.03.2024 01.03.2024

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 12.12.2023

Zápisnica z OZ zo dňa 12.12.2023 19.12.2023

Uznesenia z OZ zo dňa 12.12.2023 15.12.2023

Oznam - zasadnutie OZ 12.12.2023 08.12.2023

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 12.09.2023

Zápisnica z OZ zo dňa 12.9.2023 22.09.2023

Uznesenia z OZ zo dňa 12.09.2023 18.09.2023

Oznam - zasadnutie OZ 12.09.2023 08.09.2023

Uznesenia OZ 2017

Uznesenia Z 20.01.2017 17.03.2017

Uznesenia Z 20.02.2017 17.03.2017

Stránka

  • 1