Obsah

Turistika

 

Okolie obce Veľký Folkmar je nádherné spoznávať v každom ročnom období. Neuveriteľné zmeny prírody počas roka ukážu každému znalcovi prírody jedinečný kus krásy. Najlepšou alternatívou pre spoznanie prírody tohoto územia a zároveň aj do zvedenia sa užitočných informácií o histórii a kultúre tohoto kraja a tu žijúceho obyvateľstva je návšteva NÁUČNÉHO CHODNÍKA. Chodník má dve trasy.
 

Brána Spiša

Začína v obci Veľký Folkmar pri autobusovej zastávke, kde je jeho prvá informačná tabuľa označená 7A. Vedie návštevníka cez dedinu pod Rošták, potom okolo Drienkového hŕbku pod Michalkovú mláku, kde je ďalšia zastávka. Po Úbočiach popod Šibeničný hŕbok sa dostaneme na Folkmarské sedlo (Ku krížu), kde je tretia zástavka. Prejdeme cez hlavnú cestu, ďalej po poľnej ceste na križovatke po ostrej zákrute do prava a po Roviekoch sa dostaneme na Diľovanú dráhu, kde sa nachádzajú ďalšie dve zastávky s informačnými tabuľami. Na konci Diľovanej dráhy, na mieste zvanom Vrchy (pri pomníku) je informačná tabuľa aj s odpočívadlom. Po prejdení k ďalšej zástavke na Folkmarskej skale sa naskytne návštevníkovi nádherný výhľad na okolie. Po jej úpätí vedie cesta k nasledujúcej zastávke s názvom Sedlo zemičky. Chodník Brána Spiša vedie na križovatke doľava dolu svahom postupom cesty po dlhých serpentínach na asfaltovú cestu, ktorá zavedie návštevníka k ďalšej informačnej tabuli. Okolo zurčiaceho potoka Zlatník sa dostaneme až k jeho ústiu, kde je posledná zástavka náučného chodníka Brána Spiša označená písmenom J.


Folkmarská – murovaná skala

Tento náučný chodník je totožný s Bránou Spiša po Sedlo zemičky, tam cesta vedie po strmom úpätí Murovanej skaly a potom po jej hrebeni na Turniská, odtiaľ prudko dole na skalný útvar zvaný Turne. Pod týmto útvarom je informačná tabuľa. Cesta ďalej vedie okolo potôčika až k jeho ústiu do potoka Reka, tam sa chodník napája na asfaltovú cestu, ktorá dovedie návštevníka až k autobusovej zástavke v Kojšove, kde je ďalšia informačná tabuľa označená 1.

 

Folkmarské kríže

V chotári obce na kopci hlavnej ceste smerom do Košíc stojí kríž v lokalite Pri križu. Kríž, okolo ktorého rastú dve mohutné lipy, je osadený do betónového podstavca s týmto mottom: "Zastaň, pútniku, na chvíľku malinkú, pozdvihni oči na horu, na krásy Folkmara, pozdrav svojho majstra Ježiša Krista Pána." (Obr.1)

Podobný kríž je na Mikľiparku s textom: "Obec Veľký Folkmar - postavenie kríža 25. 8. 1947 - Kto s Kristom bojuje, ten s Kristom víťazí." (Obr.2)

Na západnej strane obce na stromom kopci Nad Jedľinku - pri Križiku stojí kríž v kamennom podstavci. Na kríži je napísané: "Postavenie kríža 15. 8. 1948 - Kto s Kristom bojuje, ten s Kritom zvíťazí - venovali: Ján Štofan, Ján Kollár, Juraj Hudák, Ján Mariančik, Imrich Kandrík, Alžbeta Hudáková." (Obr.3)

V časti obce Dolina smerom na Kojšov, nad cestnou zákrutou pred Džadovim jarkom, stojí neveľký kríž, ktorý pripomína tragickú udalosť z dávnejšej minulosti. Túto časť chotára nazývali Pri obrazku. (Obr.4)

Drevený kríž s pechovým korpusom Krista stojí na starom cintoríne - V uličke. (Obr.5)

Drevený kríž postavený na novom cintoríne s odliatkom korpusu Krista. R. 1959 vyrytý na betónovej základni. (Obr.6)

krize          krizekrize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodná nádrž Ružín

Ohraničuje severovýchodné územie katastra obce Veľký Folkmar. Vznikla prehradením rieky Hornád v jeho najbúrlivejšom toku – v mieste zvanom Dolný prielom Hornádu. Týmto vznikla jedna z najkrajších vodných nádrží na Slovensku, žiaľ úplne nedocenená a nevyužitá. Ružín ukrýva nespočetné množstvo zátok, brál, nádherných zákutí, ktoré možno pozorovať zo zeme aj z vody. Je len na Vás, aký spôsob si vyberiete, ale určite by ste nemali prehliadnuť „Dziery“ – sústavu jaskýň a skalných útvarov, nachádzajúcich sa pri ústí Trnkového jarku do Ružína, ktoré vznikli eróznou činnosťou vôd a vetra.

 

Vodná nádrž Jaklovce

Turistika

Nachádza sa pod obcou Veľký Folkmar. Vzniklá prehradením potoka Reka a mala slúžiť ako chovná stanica rýb. Okolie je vhodné na nenáročné prechádzky v peknej prírode. Vodná nádrž je vďaka výskytu pstruha dúhového a lipňa populárna hlavne u rybárov.

Každý kút Folkmarských lesov a lúk je vhodný na obdivovanie, svojou jedinečnosťou a históriou sa vryje každému návštevníkovi do srdca a ostane pre neho miestom, kde sa bude stále rád vracať.