Obsah

cintorin

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci s Obecným úradom Veľký Folkmar

pripravila pre Vás 

virtualnycintorin.sk

 

Navštíviť cintorín môžete aj virtuálne, cez počítač.

 

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Veľký Folkmar, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Veľký Folkmar. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.
 

Pripomenúť si svojho mŕtveho príbuzného či zapáliť mu v týchto dňoch sviečku nemusí nevyhnutne znamenať návštevu na cintoríne. Ak je niekto od hrobov svojich blízkych ďaleko, spomienku im môže venovať aj prostredníctvom internetu cez http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2700

Portál slúži nielen občanom obce Veľký Folkmar, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Veľký Folkmar.

 

Cintorín Veľký Folkmar sa nachádza v obci Veľký Folkmar, okres Gelnica, Košický kraj. 


Na cintoríne je pochovaných 1003 zosnulých v 660 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1917.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. 

Správcom cintorína je Obec Veľký Folkmar, Veľký Folkmar 334, 05551 Veľký Folkmar.

Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 053 / 479 92 85
✉ obecvelkyfolkmar@gmail.com
🌐 www.velkyfolkmar.sk

 

Novinka: virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Veľký Folkmar a kliknutím na konkrétne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.

Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.

 

cintorincintorin

cintorin

cintorin