Obsah

Investičné akcie v Obci Veľký Folkmar:

 

- Zberný dvor

- Čistička

- Kultúrny dom

- Náučný chodník "Brána Spiša"