Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu - 08.06.2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 hod.

Zápisnica - voľby do EP - 08.06.2024

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Information for the voter

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 23.03.2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. marca 2024 (od 07.00 h do 22.00 h). Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa koná v sobotu 6. apríla 2024 (od 07.00 h do 22.00 h).

Zápisnica - voľby prezidenta - 06.04.2024 (2.kolo)

Zápisnica - voľby prezidenta - 23.03.2024 (1.kolo)

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

E-mailová adresa - doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa - delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zodpovedné osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Informácie pre voliča - právo voliť a byť volený

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady SR - 30.09.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30.09.2023 od 7:00 do 22:00 h.

Zápisnica - voľby do NR SR 30.09.2023

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Stránka