Obsah

Furmanské pretekyFurmanské preteky

Obec Veľký Folkmar, tak ako mnoho iných obcí na Slovensku v 17. – 19. Storočí, žila povozníctvom alebo tzv. furmanstvom. Povozník alebo furman (z nem. Fuhrman) bol v dedinskom prostredí človek, ktorý chodil so záprahom koní alebo volov na zárobky.

Ako spomienky na ťažké furmanské časy sa v našej obci od r. 1998 organizujú Furmanské preteky pod záštitou Zväzu chovateľov koní v lokalite Na Poľaňi. Prvý štyri roky organizoval preteky Viliam Grega s rodinou vo vlastnej réžii. Zúčastnili sa ich furmani z blízkeho okolia. Od roku 2002 sú preteky realizované v spolupráci s obecným úradom v lokalite Pri Križu.

Na pretekoch sa zúčastňuje cca 6 až 14 súťažiacich družstiev, ktoré súťažia v 3 alebo 4 disciplínach, a to cross s vozom, spolupráca koňa a furmana, ťažký ťah a veľmi atraktívna divácka súťaž o cenu obce Veľkého Folkmara – Herkules.

Tieto preteky každoročne prilákajú takmer 800 divákov, nielen domácich, ale aj návštevníkov z iných obcí. Akcia ponúka napínavé súťaže pre deti a dospelých, ktorí sa môžu povoziť na koči, vozoch či koňoch.

Show

Furmanské preteky

 


Majstrovstvá Slovenska furmanov - 1.9.2012

(Veľký Folkmar pri Kríži)

Prvý septembrový deň v roku 2012 patril vo Veľkom Folkmari furmanom. Zaspomínajte si spolu s nami na túto akciu formou videa a fotografií na uvedenom linku:

aktuality/fotogaleria/majstrovstva-slovenska-furmanov-192012-74sk.html