Obsah

Obec v číslach

(r. 2011)

 

Počet obyvateľov
Spolu 941
Muži 459
Ženy 482
Veková štruktúra obyvateľov
do 5 rokov 51
od 6 do 9 rokov 47
od 10 do 14 rokov 56
od 15 do 29 rokov 171
od 30 do 49 rokov 296
od 50 do 64 rokov 135
od 65 do 84 rokov 164
od 85 a viac rokov 21

Národnostné zloženie obyvateľov

slovenská 923
maďarská 1
česká 4
ukrajinská 1
nezistená, iná 12
Náboženské vyznanie obyvateľov
Rímskokatolícké 615
Evanjelické 214
Grekotakolícke 14
iné, nezistené 45
bez vyznania 53