Obsah

Návšteva knižnice v Margecanoch


V priestoroch knižnice je cítiť vôňu kníh a človek tam môže pobudbúť s dobrou knihou v ruke. Aj toto sú dôvody, ktoré nasmerovali žiakov 4.triedy navštíviť obecnú knižnicu v Margecanoch a stráviť hodiny slovenského jazyka a literatúry netradičným spôsobom. Návšteva knižnice bola pre žiakov veľmi hodnotná, lebo sa oboznámili s postupom vyhľadávania knižných titulov, rozdelením kníh do rôznych oblastí a možnosťou zapožičania si kníh a časopisov. Ale čo by to bolo za návštevu knižnice bez zmrzliny?

Slávik Slovenska 2024


10.5. 2024 sa kultúrnym domom v Jaklovciach ozýval detský folklórny spev. Merali si svoje "hlasy" fantastickí speváci ľudových piesní okresu v súťaži Slávik Slovenska 2024.

Nebolo ich málo, veľmi silná konkurencia 26 spevákov a speváčok.

Po veľmi ťažkom rozhodovaní poroty školského kola, našu školu dnes reprezentovali speváčky Sára Fottová, Antónia Bérešová a spevák Lukáš Čech.

A veru dnes bol ich aj náš veľmi šťastný deň. Začalo to tým, že si všetci traja vyžrebovali číslo tri, teda ako tretí v poradí vo svojich kategóriách predviedli svoje piesne. A týmto to neskončilo. Krásne umiestnenie si vyspievali Antónia Bérešová v III. kategórii - druhé miesto a Lukáš Čech v II. kategórii - tretie miesto. Škoda však, že sa to nepodarilo do tretice aj Sárke. Nevadí, jej pôvabný a bezchybný spev patril tiež medzi tie najkrajšie. Samozrejme nás čakala aj sladká odmena v cukrárni. Bez toho to proste nie je ONO. Folklóristi naši, srdečne vám blahoželáme.

Deň Zeme - 19.04.2024


Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok prišli, aby nám pomohli skrášliť priestory a jej okolie. Podarilo sa nám  odstrániť náletové dreviny a konáre stromov, ktoré boli následne spracované štiepkovačom na štiepky, ostrihať kríky, pokosiť trávnik a upraviť detské ihrisko, vyčistiť a skrášliť celé okolie  školy výsadbou kvetín, namaľovať altánok, upraviť živý plot.

To všetko sa nám podarilo vďaka našim usilovným žiakom, ich rodičom a starým rodičom, ale aj  našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Ďakujeme aj obecnému úradu Veľký Folkmar a Kojšov za ich nenahraditeľnú pomoc. Sme veľmi radi, že sa ešte stále nájdu ochotní ľudia, ktorí sú nám pri našej práci nápomocní. Verte, že SPOLU dokážeme VIAC. Preto Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli, pomohli, priložili ruku k dielu, patrí úprimné ĎAKUJEME! Boli ste skvelí!

Už teraz máme mnoho ďalších nápadov, ktorými sfunkčníme a skrášlime okolie školy. Veríme, že s pomocou mnohých darcov a priateľov školy sa nám naše nápady podarí aj realizovať.

Vďaka za obetovaný čas. Tešíme sa na budúce.

Mgr. Jana Guľová

Zápis do 1. ročníka


9. apríla 2024 sme svoje brány otvorili budúcim prváčikom z Veľkého Folkmara a z Kojšova. Všetci sme sa na ich príchod veľmi tešili. Budúci prváci predviedli svoju šikovnosť a znalosti. Písali, čítali, počítali, vyfarbovali, priraďovali, porozprávali nám veľa zaujímavostí, jednoducho - predstavili nám všetko to, čo má budúci prvák vedieť.

Preto sa už odteraz tešíme, keď si zasadnú do školských lavíc a spoločne sa naučíme čítať, písať, počítať a počúvať.

Spoločné stretnutie aj s rodičmi našich budúcich prváčikov sme ukončili radostným, spoločným pokrikom: "Hurá, už sme prváci!"

Krajské kolo OLOV v Košiciach


Pod záštitou Slovenského olympíjskeho zväzu sme sa na chvíľku zahrali na vrcholových športovcov. Zistenia boli hneď zjavné. Potrebujeme sa zlepšiť v disciplínach, v ktorých sme zaostávali – takže všetkých. Teší aspoň skupinová práca, kedy nebyť troch menších zaváhaní výsledok by bol výrazne lepší. Je však ťažké porovnávať sa s aktívnymi športovcami, pre ktorých je šport životným štýlom. Úroveň vysoká zážitkového typu pre našich žiakov.

Otvorená hodina v prvom ročníku


Dňa 22.3 sa naši malí prváci mali možnosť stretnúť sa s predškolákmi, ktorí sa už nedočkavo tešia do školy. Témou našej hodiny bola rozprávka Červená čiapočka, pomocou ktorej sme predškolákom priblížili systém výučby v prvom ročníku. Šikovní prváci prečítali predškolákom rozprávku, spoločne sme sa zahrali hláskovú hru, zacvičili si uvoľňovacie cviky. Predškoláci nás prekvapili krásnou básničkou a svojimi vedomosťami. Ďakujeme za spoločne krásne strávené dopoludnie .Tešíme sa na Vás v septembri.

United Neighbours of London


Učenie angličtiny by malo byť kreatívne a zaujímavé, preto sa žiaci, ktorí majú radi English, zúčastnili činohernej anglickej divadelnej inscenácie United Neighbours of London. Predstavenie sa konalo 15.3 v Historickej radnici v Košiciach. Organizovalo ho Divadelné centrum - divadlo, ktoré si Vás nájde. Inscenácia je koncipovaná ako učebná pomôcka na výučbu anglického jazyka. Žiaci si tak mohli overiť svoje jazykové znalosti v praxi a učenie zážitkovou metódou.

Lyžiarský výcvik - 1. stupeň Zahura


Pod záštitou SKI Zahura organisation sme mohli posledný predprázdninový týždeň absolvovať prvé lyžiarske metre. Skupinka smelších zdokonaľovala svoje schopnosti, ale väčšina začínala udupávaním snehu. Vďaka obetavej spolupráci rodičov/priateľov školy/učiteľov a lokálnemu prianiu počasia posledný deň všetci, ozaj všetci žiačikovia zvládli zlyžovať celý svah podobne ako Petra. Tuzexová akcia s množstvom športových zážitkov.

Šaliansky Maťko - okresné kolo


16. februára 2024 sa v Centre voľného času v Gelnici konalo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Teší nás, že medzi ocenenými nechýbali ani žiačky našej školy, ktorým ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Ivanka Gregová (II. trieda), Bianka Hrušková (V. trieda) a Tamarka Jakubišinová (VII. trieda). Konkurencia bola veľká, čo sa v dnešnej internetovej dobe veľmi cení. Naše žiačky porotu zaujali svojimi povesťami o láske, zrade a bohatstve. Všetkým trom dievčatám prajeme veľa nadšenia pre prednes literárnych diel.

WOCABEE


Uspeli sme v okresnom kole Jazykového WocaBee šampionátu!

Naša trieda 4.A sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok – WocaBee.

Trieda 4.A sa v rámci okresu Gelnica umiestnila na vynikajúcom 1. mieste a postúpila do krajského kola. V krajskom kole sa trieda 4.A umiestnila na 6. mieste.

V súťaži sa hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každý žiak našej triedy 4.A získal počas okresného kola denne v priemere 1302 WocaPoints bodov, čo sa rovná približne 868 správnym odpovediam pri precvičovaní. Triedy v šampionáte súťažia ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci a slovíčka sa naučia vrátane správnej výslovnosti. Okrem 4.A triedy sa súťaže zúčastnili aj žiaci 5.A a 6.A triedy. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších anglických súťažiach.

Hudobná výchova trošku inak


ento vyučovací predmet nie je len o speve, pohybe, ale je aj o získaní základných znalostí zo sveta hudby. Či už modernej, vážnej alebo ľudovej. Naši štvrtáci si tento školský rok osvojujú folklór na Slovensku. Učia sa o folklórnych oblastiach, hudobných nástrojoch a ľudových zvykoch. A takto sa nám tento týždeň prezentovali. Vybrať vhodnú tému nebolo ľahké. Ale zvládli to bravúrne. Veď sa pozrite... Tramtadadaaaaa - Folklór na Slovensku.

Učíme sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky


"Učíme sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky". Týmto heslom sa niesla dnešná školská akcia žiakov prvej až šiestej triedy pod názvom Dopravná výchova s príslušníkmi polície. Privítali sme u nás kpt. Podobenovú z Okresného policajného zboru zo Spišskej Novej Vsi. Vďaka nej si žiaci osvojili zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, naučili sa pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať situáciu na cestách. Odmenou im bola ukážka policajných pomôcok, ktoré si mohli žiaci vyskúšať.

Lyžiarsky výcvik - Jahodná


Pády aj slávnostné výstupy na vrcholy svahov Jahodnej ste mohli v posledných dňoch zaregistrovať na lyžiarskom výcviku našej talentovanej mládeže. Od elementárneho vstávania výuky počas prvých dní až po pretekanie sa s vetrom v posledných dňoch – to všetko sledovalo oko bystrých inštruktorov aj „veľkého brata“ /online vysielanie/. Nestihli ste? Neva. O rok lyžiarske legendy opäť povstanú.

Vianočná burza 2023


Vianočná burza, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Veľký Folkmar dňa 14.12.2023 v sále KD.

Burza bola spojená so sprievodným kultúrnym programom, v ktorom účinkovali žiaci a učitelia MŠ a ZŠ.

Karneval 2.2.2024


Snehuliačky, príšerky, čarodejnice, filmové aj rozprávkové bytosti, úspešné športové mená či iné médialné tváre spoločenského života ste mohli zazrieť v našej škole počas piatkového dopoludnia. Karnevalová tanečná beseda vyčarila úsmev, pohladila oko a potešila tie najvydarenejšie zobrazenia možného/nemožného aj cenami. Diskošov so všetkým ako sa patrí na koniec týždňa bola všetkým odmenou za polročnú prácu žiakov.

Hudobná výchova trošku inak


Tento vyučovací predmet nie je len o speve, pohybe, ale je aj o získaní základných znalostí zo sveta hudby. Či už modernej, vážnej alebo ľudovej. Naši štvrtáci si tento školský rok osvojujú folklór na Slovensku. Učia sa o folklórnych oblastiach, hudobných nástrojoch a ľudových zvykoch. A takto sa nám tento týždeň prezentovali. Vybrať vhodnú tému nebolo ľahké. Ale zvládli to bravúrne. Veď sa pozrite... 😊 Tramtadadaaaaa - Folklór na Slovensku.

Plavecký výcvik - Široké


Posledný školský týždeň pred Vianocami sme presťahovali vyučovanie na štyri dni do vody. Tretí a šiesty ročník absolvoval plavecký výcvik v Širokom. Hoci náročné, ale vyplatilo sa. Žiačikovia sa naučili/zdokonalili svoje plavecké schopnosti výrazne. Vírivka, spolužiaci, súťaženie, zábava, pozitívny vzťah k vode, ocenenia – všetko bolo, presne ako má byť.

Krabičky lásky


Krabičky lásky, ako sme nazvali krabičky pre seniorov sa nám úspešne podarilo odovzdať. Veríme, že potešia srdiečka seniorov, ktorí žijú v domovoch pre seniorov a že vyčaria úsmev na ich tvárach. Ďakujeme všetkým Vám, milí žiaci a rodičia, že ste prispeli na DOBRÚ VEC. ĎAKUJEME.

Mikuláš na škole


Čakanie na príchod Mikuláša sme si skrátili pracovne vo svojich triedach s vyhrnutými rukávmi. Po celej škole poletovali šikovné včielky, pekárky, lepiči, strihači aj nezavadzači. Vianočnú atmosféru vygradovali anjeliky s diablikmi na čele so svätým Mikulášom. Za krásne pesničky a básničky boli všetci štedro obdarení.

Botanická záhrada v Košiciach


22.11.2023, sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie v botanickej záhrade v Košiciach, ktorá bola zameraná na včelárstvo. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o živote i chove včiel. Počuli ste už o mednej krave alebo “kozahive”? My už áno. Vyskúšali si aj odlievanie vosku do formičiek, ochutnali med od miestneho včelára a pre spomienku zakúpili voňavé sviečky. Navštívili sme aj apidomček (včelí hotel), v ktorom sme si síce nepoležali ani nezrelaxovali, ale aspoň nachvíľu posedeli. Uzimení i hladní sme ukončili pekné doobedie v obchodnom centre. Detský smiech aj spev, ktorý sa rozliehal po celom vagóne cestou domov značí, že sa deťom páčilo. Keďže sa nám z dôvodu údržby a rekonštrukcie sklenníkov nepodarilo pozrieť si rastlinky, tak veríme, že sa do botanickej záhrady ešte určite niekedy vrátime.

Florbal – dievčatá


Florbalový maratón v piatok ukončila dievčenská kategória. Metlobal s adrenalínom pohľadom v očiach žiačok a strachom v očiach učiteľových. Gradácia výkonov však nebola dostačujúca ani u báb k prieniku do skupiny o všetko.

Gelnická dúha 2023


Tak ako každý rok (nebolo to inak ani tento), skrášlili koncertnú sálu ZUŠ v Gelnici výtvarné dielka aj našich žiakov. Zúčastnili sa totiž VIII. ročníka okresnej výtvarnej súťaže Gelnická dúha 2023. Témou tento rok boli Slovenské povesti.

Niektoré diela našich žiakov boli aj výherné. Z celkového počtu 215 diel z celého okresu, šťastie opätovne sadlo a svojimi dielami porotu ohúrili naše šikovné dievčatá Antónia Bérešová (9. ročník) a Adela Bérešová (7. ročník), ktoré súťažili v 3. kategórii (ZŠ 2. stupeň). Antónia získala 1. miesto, Adela 2. miesto.

Ani žiaci prvého stupňa nezaostali. Kristína Lešková (4. ročník) získala jednu z cien organizátora súťaže.

Dievčatám blahoželáme ku krásnemu umiestneniu a želáme im, aby tento dar naďalej rozvíjali.

Florbal – chlapci


V pondelok (27.11.2023) chlapci zabojovali na florbalovom turnaji v Kluknave. Zanechali veľmi sympatický dojem s možnosťou stavať na individuálnych výkonoch do budúcna. Prehier bolo však o čosi viac ako výhier a tak sme nepostúpili do finálových bojov.

Bábkové divadlo – Prešov


Ako sova líške bájky čítala sme sa dozvedeli v prešovskom bábkovom divadle. Kopec zábavy a krásny deň ukončilo posedenie pri sladkom zákusku v miestnej cukrárni.

Mc Donald´s cup


Dnešný (10.11.2023) suprový Mc Donald´s cup sa našim futbalistom vydaril nad očakávania. Chlapci prekvapili mňa, protihráčov a myslím, že aj seba. Turnajom sme prešli bez jedinej prehry (6 výhier, 1 remíza). Na naše tancovačky okolo lopty nevedel zareagovať žiaden tím a tak pohár pre víťazov nad hlavy dvíhali: Tobias, Jožko, Dávidko, Jakub a Jakub, Adam a Adam. Nezastaviteľným bol najmä Tobias (približne 11 strelených gólov). Chlapci postúpili na krajské kolo do Košíc. Blahoželáme.

Svätomartinský lampášikový sprievod


Dňa 9.11. 2023 už tretíkrát ulice našej obce rozžiarili lampióny našich detí, ktoré sa spoločne so svätým Martinom, svojimi rodičmi, starými rodičmi a priateľmi školy zúčastnili Svätomartinského lampiónového sprievodu. Slávnosť sme začali predstavením života svätého Martina pred Základnou školou. Žiačky, Timea, Lily a Tamara, nám pripomenuli, aby sme sa od neho učili dobročinnosti, a uvedomili si, že v našich životoch je veľmi dôležitá láska a vzájomná pomoc. Po lampiónovom sprievode nás čakal teplý čajík na ohriatie tela a spoločne strávené chvíle na ohriatie duše. Prajeme Vám, nech svetielko lásky a nádeje, ktoré ste dnes preniesli celou obcou, Vám svieti vo Vašich rodinách po celý rok.

Stolný tenis


(24.10.2023) Utorňajší stolnotenisový turnaj v Smolníku bol po dlhej dobe nadupaný kvalitnými tímami z Hnileckej doliny. Chlapci konkurovali v jednotlivých zápasoch súperom so cťou, ale nepodarilo sa im získať tri víťazné body. Dievčatám naopak vyhrávali a prehrávali nastriedačku. Na postup chýbali občas len dve loptičky a boli by v najlepšej štvorke. Nepodarilo sa im preniknúť do finálovej skupiny, ale dojem nepríjemného súpera ostal aj na nasledujúci školský rok.

Poľovnícka výstava


Naši žiaci sa 24.10.2023 zúčastnili veľmi peknej a zaujímavej akcie, ktorú organizovalo Poľovnícke združenie Skala Veľký Folkmar k príležitosti 30. výročia založenia združenia. Pán Jozef Tomaško pútavým a odborným výkladom žiakov previedol výstavou. Žiakov zaujali vystavené trofeje a bolo to príjemným spestrením nášho školského dňa.

Medzinárodný deň školských knižníc


Dňa 24.10.2023 strávili žiaci prvého ročníka, na Medzinárodný deň školských knižníc, dopoludnie v knižnici v Margecanoch. Žiaci sa dozvedeli aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, dozvedeli sa čo robí v práci pani knihovníčka. Žiaci mali možnosť prelistovať si množstvo zaujímavých kníh a vypočuli sme si spolu aj príbeh o daždi. Veríme, že takéto akcie pomôžu žiakom nájsť si cestu do sveta kníh a čarovných príbehov.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM


Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov.

Podľa slov, keď ponára sa v rozhovore do rokov,

keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Futbal mladších žiakov


Zvýšená koncentrácia futbalových nádejí otvorila školskú športovú sezónu na Gymnáziu v Gelnici. Gradujúce výkony našich žiakov/žiačok s dobrým dojmom z predvedenej hry, aktuálne neboli dostačujúce k prieniku do finálovej štvorčlennej skupiny. Gólik chýbal na víťazov, tesná bola prehra s Kluknavou a rozstrieľali sme Švedlár. Hra uspokojivá, výkony hraničné, tempo zdrvujúce a úsmev pretrvávajúci.

Dobšinského Košice


Dňa 29. 9. 2023 sa žiačky našej školy, Ivanka Gregová (2. trieda) a Tamarka Jakubišinová (7. trieda) zúčastnili súťaže v prednese prostonárodných slovenských povestí pod názvom Dobšinského Košice. Obe dievčatá boli vo svojich kategóriách úspešné. Svojim prednesom zaujali porotu natoľko, že Ivanka dostala čestné uznanie za prejav a prednes a Tamarka obsadila 3. miesto. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že aj v dnešnej technologickej dobe sa nájdu deti, ktoré si nájdu čas pre hovorené slovo a s nadšením ho podávajú ďalej.

Kolesománia 2023


V stredu 27.9 sa v rámci Európskeho týždňa mobility v našej škole konala akcia s názvom Kolesománia. Cieľom tejto akcie je poukázať na zníženie premávky na cestách, zlepšiť kvalitu ovzdušia v regiónoch kde deti žijú a zamyslieť sa nad spôsobmi ako znížiť negatívne dopady dopravy. Žiaci prišli v tento deň do školy na bicykloch alebo kolobežkách. Spoločne všetci žiaci absolvovali okružnú jazdu po Veľkom Folkmari. Následne sa žiaci 2.stupňa vybrali na náročné preteky z Margecian do Veľkého Folkmara. Žiaci prvého stupňa súťažili na školskom ihrisku v rôznych zaujímavých disciplínach. Gratulujeme všetkým víťazom a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto peknej akcie.

Cvičenia v prírode


Zdolanie vrcholu spojené s opekačkou za príjemného počasia s ufučaným a rozžiareným kolektívom. Čerstvý/voňavý vzduch, pača mama, slniečko, spokojnosť. O rok opäť.

Začiatok šk.r. 2023/2024


Septembrom končí leto, čas dovoleniek a prázdnin a začína opäť školský rok plný povinností. Po dvojmesačnej prestávke aj naša škola otvorila svoje brány. Žiaci sa oddýchnutí vracajú do školských lavíc, kde ich v triedach vítajú ich učitelia.