Obsah

ŠKOLSKÝ  ČASOPIS

Školský časopis začal svoju činnosť v školskom roku 2017/2018 pod názvom Folkmarský školáčik. Do konca školského roka sa nám podarilo vydať štyri čísla. Žiaci, ich rodičia, starí rodičia, či iní rodinní príslušníci, priatelia školy a všetci obyvatelia obce tak mali možnosť prečítať si o našich aktivitách, akciách a súťažiach aj v tlačenej podobe. V nasledujúcom školskom rokupokračoval vo svojej činnosti pod novým názvom INFOŠKO. Pod týmto názvom sa skrýva „INformačnýFOlkmarsko – KOjšovskýŠKOláčik“. Aj v druhom ročníku sa nám podarilo vydať štyri čísla, ktoré boli však rozsiahlejšie a priniesli aj viac žiackych nápadov a tvorby. V treťom ročníku sa nám podarilo vydať dve čísla, v ktorých sme sa venovali nielen školským akciám, ale ponúkli sme zaujímavosti zo sveta a doplnili sme novú rubriku UNESCO na Slovensku. Už tradične sa v časopise objavovali doplňovačky a štvorsmerovky. Redakčná rada pracovala v tomto zložení: Paulína Puškárová 9. roč., Barbora Petkáčová, Kristína Puškárová, Zuzana Hofmanová 7. roč., Karolína a Valentína Jusková 6. roč., Antónia Bérešová a Šimon Kuchta 5. roč.