Obsah


Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. zverejňujú zámer predať nadbytočný hnuteľný majetok - osobné motorové vozidlá do 3,5 t:

 

Nissan Terrano 2.7 tdi

 

Lada Niva 1.7i EU5 Komfort

 

 


Obecné lesy Veľký Folkmar oznamujú všetkým milovníkom prírody, že v lokalite „Verchy pri pomníku“ je vybudovaný nový turistický altánok a ohnisko.

Vítaní ste všetci, ktorí máte radi  prírodu. Zároveň Vás prosíme, aby ste si Vaše odpadky pri odchode odniesli so sebou a oheň bezpečne uhasili!  

Ďakujeme.

altanok

 

 


V dňoch 3. - 4.októbra 2018 sa na Sliači konala významná lesnícka konferencia zameraná na prírode blízke hospodárenie v lesoch s názvom „Sliačske poobhliadnutie 1956-2018“, ktorej jedným zo spoluorganizátorov a organizačných garantov boli aj Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.

Dôležité informácie a závery z nej sú obsiahnuté v prílohách: 

pozvánkarezolúciatlačová správa.

 

konferencia konferencia  

 

 

 

 

 

 

 

konf konferencia

 

 

 

 

 

 

 

konferencia konferencia

 

 

 

 

 

 

 

 

konferencia konferencia

 

 

 

 


Deň 20.6.2018 bol venovaný žiakom ZŠ vo Veľkom Folkmari. Žiaci prvého stupňa a materskej škôlky strávili príjemný deň v prírode pri rybníku, kde sa formou hier a aktivít v rámci lesnej pedagogiky dozvedeli mnoho zaujímavostí o lese, stromoch a zvieratách, ktoré v ňom žijú.

Starší žiaci druhého stupňa mali možnosť získať zaujímavé informácie formou prednášky o histórií a podstate lesníctva, jeho súčasnej podobe a tiež o dôležitom význame obecných lesov pre obec Veľký Folkmar a jej obyvateľov.

škola škola

 

 

 

 

 

 

 

škola škola

 

 

 

 

 

 

 

škola škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

škola škola

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, od 15. júna 2018 od 12:00 hod. - do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú uvedené v nasledujúcom ozname.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 


Dňa 5. apríla 2018 sa na obecných lesoch konalo pracovné stretnutie s taxátormi z firmy Euro Forest, s.r.o.

Taxačná projekčná spoločnosť Euro Forest s.r.o. v roku 2013 vyhotovovala pre Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. program starostlivosti o les ( skratka názvu PSoL ). PSoL je zákonom nariadený rozsiahly dokument, schválený štátnou správou lesného hospodárstva, podľa ktorého sa počas 10 rokov jeho platnosti v lese hospodári. Autorská návšteva vyhotoviteľov PSoL bola zameraná na zrealizované postupy ťažby dreva v zmysle zásad tzv. „Prírode blízkeho obhospodarovania“ Okrem taxátorov sa terénneho pracovného stretnutia zúčastnili aj zástupcovia iných lesníckych subjektov: Mestské lesy Banská Bystrica, Vysokoškolský lesnícky podnik Technickej univerzity vo Zvolene, PS BU Hrabušice a tiež zástupcovia Štátnej ochrany prírody.

Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. od roku 2015 obhospodarujú porasty spomínaným prírode blízkym spôsobom, ktoré je založené na jemnejších formách ťažby dreva bez odkrývania veľkých rúbanísk.


stretnutiest

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie

 

 

 

 

 

 

 

stretnutiestretnutie


Obecné lesy Veľký Folkmar v spolupráci s Mestskými lesmi Krompachy, Mestskými lesmi Sabinov a Mestskými lesmi a majetkami Spišské Vlachy zorganizovali v novembri 2017 (20.11.2017 - 24.11.2017) spoločnú dražbu dreva – cenných sortimentov. Celkovo bolo predložených 350 m3  drevnej hmoty v drevinách: buk 37%,javor horský 22 %, smrekovec 15%,jaseň 14%, dub 8%, javor mliečny 4%. Dražby sa zúčastnilo celkovo 22 kupujúcich firiem nielen zo Slovenska, ale aj z  Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Rumunska. Formou dražby sa organizátorom podarilo predať 95% objemu predkladaného dreva.

Okrem spoločnej dražby, spolupracujúce obecné a mestské lesnícke subjekty spája tiež problematika prírode blízkeho hospodárenia - t. j. takého, kde po ťažbe dreva nevznikajú rozsiahle holiny a odlesnené plochy. Vymenované podniky hospodária vo svojich lesoch najmä prostredníctvom tzv. výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu.

Rubne zrelé stromy vhodné na dražbu boli v lesných porastoch starostlivo vyberané a posudzované už od roku 2014. Okrem komerčnej podstaty dražby organizátori použili predkladané sortimenty tiež na prezentáciu výsledkov lesníckej hospodárskej činnosti. V priestoroch dražobného skladu využili možnosť exkurzie žiaci zo základných škôl z Veľkého Folkmara a Jakloviec, tiež zamestnanci i poslanci zo zainteresovaných miest a obcí.

Vydražené sortimenty poputujú ku konkrétnym spracovateľom doma alebo v zahraničí, kde z nich budú vyrobené úžitkové predmety a materiály ako napríklad dýhy, nábytky, podlahy, interiérové a exteriérové doplnky, štiepané šindle, drevené sudy na značkový alkohol, športové potreby, hudobné nástroje  a pod.

Okres Gelnica je vďaka 74% lesnatosti radený na prvé miesto spomedzi všetkých okresov SR a lesné hospodárstvo je dôležitým hospodárskym odvetvím nielen v regióne Spiša, ale v rámci celého Slovenska. 

 

Výsledky dražby final

 

Dražobný poriadok Jaklovce 2017

 

Vysvetlivky:

SC - Smrekovec opadavý

JS - Jaseň štíhly

JH - Javor horský

JM - Javor mliečny

JL - Jelša lepkavá

DZ - Dub zimný

BK - Buk lesný

drevodrevo

 

 

 

 

 

 

 

 

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevodrevo

drevo