Obsah

Literárny úspech


23. január 2020 - okresné kolo prednesu povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského

1. kategória

1. miesto - Tamarka Jakubišinová (postup do krajského kola)

tamarka

Florbalový úspech


Florbal – Nadácia JOJ (2- kolový turnaj), Margecany - 2. miesto

florbal

Športový úspech


Okresné kolo v basketbale chlapcov v Prakovciach – 2. miesto

basketbal

Športový úspech


Okresné kolo - florbal dievčat - 2. miesto

florbal

Výtvarný úspech


Okresná súťaž GELNICKÁ DÚHA , pod záštitou primátora mesta Gelnica - blahoželáme Adelke Berešovej.

duha

Športový úspech


Okresné kolo v stolnom tenise

2. miesto - družstvo dievčat 

2. miesto - družstvo chlapcov

stol.tenis

Športový úspech


Okresné kolo v Gelnici - Cezpoľný beh - 2. miesto - Marko Kľukovský

 

beh