Obsah

Rekonštrukcia - Kultúrny dom Veľký Folkmar

 

Názov projektu:                      Rekonštrukcia - Kultúrny dom Veľký Folkmar

Program:                                  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu:                          Predmetom projektu je celková rekonštrukcia kultúrneho domu v obci                                                           Veľký Folkmar 

Cieľ projektu:                           skvalitniť dostupnosť kultúrnych možností v obci; zvýšiť kvalitu života                                                           obyvateľstva na vidieku; uľahčiť prístup marginalizovaných skupín                                                                 obyvateľov žijúcich v obci k základným službám a spoločenskému životu                                                     v obci; zefektívniť využívanie a zlepšiť prevádzkyschopnosť jestvujúcich                                                       priestorov kultúrneho domu a tak zabrániť znehodnocovaniu obecného                                                         majetku

Prijímateľ:                                Obec Veľký Folkmar

Výška NFP:                              146 154,33 EUR

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

www.apa.sk

 

 Stavba bola ukončená 08/2020, riadne skolaudovaná a uvedená do prevádzky 30.10.2020.  


Plagát k stiahnutiu tu. kd