Obsah

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Tento projekt sa stáva milou vianočnou tradíciou. Aj naša škola sa rozhodla potešiť neznámych seniorov žijúcich v zariadeniach pre seniorov.