Obsah

Krajské kolo Šalianskeho Maťka v Košiciach

Dňa 29.4.2022 sa naša žiačka Bianka Hrušková z 3.ročníka zúčastnila krajského kola Šalianskeho Maťka v Košiciach.