Obsah

Ľuba Vargová


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ