Obsah

Kamil Mráz


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ