Obsah

Ing. Peter Gaľo


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ