Obsah

Ing. Marek Grega


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OZ