Obsah

Školský výlet (autori – žiaci 3. A)

V jeden krásny pondelkový deň sme sa vybrali na Turzov. Prešli sme okolo ZUŠ a knižnice. Zastavili sme sa pri soche Baníka a dlhšiu zastávku sme si urobili pri kaplnke blízko nášho cieľa. Keď sme konečne prišli k jazeru, uvideli sme tam veľa rýb a niekoľko odvážnych ľudí, ktorí sa tam kúpali. Odtiaľ