Obsah

Okresného kola v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v CVČ v Gelnici.

Dňa 13.4.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v CVČ v Gelnici.