Obsah

Okresné kolo vo vybíjanej

V stredu 11.05.2022 sme súperili na ihriskách v Helcmanovciach vo vybíjanej.