Obsah

Deň Zeme

Ani malým žiakom nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Dnešný deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi aktivitami.

Ani malým žiakom nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia.

Dnešný deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi aktivitami.