Obsah

Mikuláš 2019

Dňa 6. 12. 2019 našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzali ho dvaja čerti a anjel. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvého stupňa, aj keď sa niektorí trochu báli čerta.