Obsah

Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.

S radosťou sme sa zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec.