Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2019

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu - Petriková Iveta

129,19 EUR

Petriková Iveta

Obec Veľký Folkmar

19.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

146 154,33 EUR

Obec Veľký Folkmar

Pôdohospodárska platobná agentúra

18.09.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

05.09.2019

Zmluva č. 201910916

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Veľký Folkmar

04.09.2019

Zmluva č. 151-2019

Zmluva č. 151-2019 - VZN o poskytnutí dotácie na p

1 000,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Veľký Folkmar

30.08.2019

Dohoda č.19-44-054-88

Dohoda č.19-44-054-88 - Úrad práce sociálnych vecí

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Korfanta, Kor

157,23 EUR

Korfanta Kamil, Korfantová Marcela

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Kollárová Ren

159,07 EUR

Kollárová Renáta

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Papcun Marián

197,25 EUR

Papcun Marián

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Korfanta Kamil

157,23 EUR

Korfanta Kamil, Korfantová Marcela

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Šipošová Kveto

129,19 EUR

Šipošová Kvetoslava

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Klekner Richar

173,20 EUR

Klekner Richard

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Bc. Petrík Pet

130,61 EUR

Petrík Peter

Obec Veľký Folkmar

28.08.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Papcunová Eva

90,38 EUR

Papcunová Eva

Obec Veľký Folkmar

21.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Kabourková Alž

158,64 EUR

Kabourková Alžbeta

Obec Veľký Folkmar

21.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Béreš, Bérešov

166,27 EUR

Béreš Miroslav, Ing. Bérešová Eva

Obec Veľký Folkmar

20.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Mitrík Matej

134,37 EUR

Mitrík Matej

Obec Veľký Folkmar

20.08.2019

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu - Palková Janka

83,70 EUR

Palková Janka

Obec Veľký Folkmar

31.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Žakarovský Št

129,03 EUR

Žakarovský Štefan

Obec Veľký Folkmar

31.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Lukáčeková Le

139,27 EUR

Lukáčeková Lenka

Obec Veľký Folkmar

31.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Repel, Repelo

171,23 EUR

Repel Vladimír, Repelová Viera

Obec Veľký Folkmar

31.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Lorinc Tomáš

162,54 EUR

Lorinc Tomáš

Obec Veľký Folkmar

31.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Jalč Pavol, Ja

179,59 EUR

Jalč Pavol, Jalčová Marcela

Obec Veľký Folkmar

30.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - Seligová Eva

97,96 EUR

Seligová Eva

Obec Veľký Folkmar

30.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Mertošová Ann

166,27 EUR

Mertošová Anna

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: