Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s n

Zmluva: Zmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s ním spojených

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o nájme nebytových priestorov a služieb s n
 • Predmet zmluvy
  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to budovy hospodárskeho pavilónu, nachádzajúceho sa vo Veľkom Folkmari, súpisné číslo 332, na pozemkoch parc. č. 77/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.510 m2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 pre katastrálne územie Veľký Folkmar. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi nebytové priestory v objekte označenom v bode 1. tohto článku zmluvy, a to konkrétne priestory, ktoré sa nachádzajú na poschodí budovy so samostatným vchodom, vedľa vchodu do školskej jedálne označené ako kancelárske priestory o výmere 21 m2.
 • Cena
  132,51 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  14.3.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  14.3.2022
 • Dátum zverejnenia
  14.3.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@gmail.com
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Imrich Petkáč
 • IČO
  34603743
 • DIČ
  1020678736
 • Adresa
  Veľký Folkmar 355, 055 51
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka