Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva č. KE312022 o spolupráci podľa par.59 ods.

Zmluva: Zmluva č. KE312022 o spolupráci podľa par.59 ods. 3 Zákona o odpadoch

 • Číslo zmluvy
  Zmluva č. KE312022 o spolupráci podľa par.59 ods.
 • Predmet zmluvy
  Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle par. 59 ods. 2 Zákona o odpadoch pri prevádzkovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, v obci a všetkých s tým súvisiacich práv a povinností vrátane odmeny za dohodnuté zmluvné služby a úkony. Táto Zmluva sa nevzťahuje na nakladanie s oddelene vyzbieraným komunálnym odpadom z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov, za ktorý zodpovedá pôvodca odpadu - fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba.
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  15.12.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  14.12.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@gmail.com
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  RECobal s.r.o.
 • IČO
  47257997
 • DIČ
  2120106285
 • Adresa
  Bohrova 1, 851 01 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka