Obsah

VZN

2024

VZN č.2/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľký Folkmar

VZN č.2-2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľký Folkmar.pdf Stiahnuté: 15x

VZN č. 1/2024 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 1-2024 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.pdf Stiahnuté: 14x

Návrh VZN č. 3/2024 o zrušení VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

Návrh VZN 3-2024 o zrušení VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 12x

Návrh VZN č. 2/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľký Folkmar

Návrh VZN č. 2-2024 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.pdf Stiahnuté: 19x

Návrh VZN č. 1/2024 o určení výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach

Návhr VZN č. 1-2024 - o určení výšky príspevkov v školách.pdf Stiahnuté: 18x

2023

VZN č.1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

Schválené VZN č. 1-2023.pdf Stiahnuté: 42x

Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2024.pdf Stiahnuté: 34x

2022

VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

VZN č.1-2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar.pdf Stiahnuté: 97x

Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

Návrh VZN č.1-2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar.pdf Stiahnuté: 70x

2021

Návrh Dodatku č.3 k VZN 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce VEĽKÝ FOLKMAR

VZN - Dodatok č.3 k VZN č.2-2021 o nakladaní s KO a DSO.pdf Stiahnuté: 79x

VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Folkmar

VZN č. 2-2021 o nakladaní s KO a DSO od r.pdf Stiahnuté: 129x

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

VZN č.1-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území obce V.Folkmar.pdf Stiahnuté: 281x

Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Folkmar

Návrh VZN č. 2-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Folkmar.pdf Stiahnuté: 103x

Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

Návrh VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar.pdf Stiahnuté: 111x

2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach na rok 2021 - V. Folkmar.pdf Stiahnuté: 190x

VZN o miestnych poplatkoch na území Obce Veľký Folkmar č.1/2020 s platnosťou od 01.01.2021

VZN miestne poplatky - 2021.pdf Stiahnuté: 151x

Dodatok č.2 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Folkmar

VZN o nakladaní s KO a DSO - Dodatok č.pdf Stiahnuté: 174x

Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľký Folkmar

VZN o miestnych daniach na rok 2021.pdf Stiahnuté: 175x

Návrh VZN č.1/2020 o miestnych poplatkoch na území Obce Veľký Folkmar

VZN miestne poplatky - 2021 – Návrh.pdf Stiahnuté: 150x

Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľký Folkmar

Návrh dodatku č.2 k VZN č.1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľký Folkmar.pdf Stiahnuté: 178x

Stránka