Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.05.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Tomaško Marek (8.3.2024)

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Tomaško Marek 2024

20,00 EUR

Obec Veľký Folkmar

Tomaško Marek

19.04.2024

Dohoda č. 24/44/010/28 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 24/44/010/28

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny S.N.Ves

Obec Veľký Folkmar

19.04.2024

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostried

2 000,00 EUR

TERMOSTAV-MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Obec Veľký Folkmar

18.04.2024

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo zberného dvora

Zmluva o poskytovaní služieb - FÚRA, s.r.o.

150,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

15.04.2024

Zmluva o nájme bytu - Lörinc Tomáš (15.04.2024)

Zmluva o nájme bytu - Lörinc Tomáš (15.04.2024)

162,54 EUR

Obec Veľký Folkmar

Lörinc Tomáš

04.04.2024

Dohoda číslo: 24/44/054/39 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

24/44/054/39

678,24 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny S.N.Ves

Obec Veľký Folkmar

02.04.2024

Zmluva o nájme bytu - Fabriciová Olena (28.03.2024)

Zmluva o nájme bytu - Fabriciová Olena (28.03.2024

125,28 EUR

Obec Veľký Folkmar

Fabriciová Olena

28.03.2024

Zmluva o termínovanom úvere č. 65/001/24

65/001/24

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Folkmar

26.03.2024

Zmluva č. 324 0706 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

324 0706

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľký Folkmar

21.03.2024

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 52/2024

ND 52/2024

Neuvedené

Obec Veľký Folkmar

KRONOSPAN, s.r.o.

21.03.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Václav Petrík

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Václav Petrík

670,00 EUR

Obec Veľký Folkmar

Václav Petrík

15.03.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 28.02.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 28.02.20

Neuvedené

Obec Veľký Folkmar

Patrik Cmor

08.03.2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Terpák, Terpáková

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Veľký Folkmar

Peter Terpák a Petra Terpáková

08.03.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 07.07.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu - Puškáš

Neuvedené

Obec Veľký Folkmar

Puškáš Vladimír, rod. Lukáček

08.03.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 29.03.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

Neuvedené

Obec Veľký Folkmar

Repel Vladimír

01.03.2024

Rámcová kúpna zmluva č. 33/VSK/2024

33/VSK/2024

Neuvedené

Calmit, spol. s.r.o.

Obec Veľký Folkmar

20.02.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Tebinka Ľubomír a Ing. Zuzana Tebinková

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Tebinka Ľubomír a I

583,50 EUR

Obec Veľký Folkmar

Tebinka Ľubomír a manž. Ing. Zuzana Tebinková

19.02.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Babinec Peter

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Babinec Peter

537,50 EUR

Obec Veľký Folkmar

Babinec Peter

14.02.2024

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2024

Neuvedené

FÚRA, s. r. o.

Obec Veľký Folkmar

09.02.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Ing. Eiben Ján, Eibenová Irma

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Ing. Eiben Ján, Eib

289,50 EUR

Obec Veľký Folkmar

Ing. Eiben Ján, Eibenová Irma

08.02.2024

Zmluva o nájme bytu - Kollárová Renáta (05.02.2024)

Zmluva o nájme bytu - Kollárová Renáta (05.02.2024

159,07 EUR

Obec Veľký Folkmar

Kollárová Renáta

01.02.2024

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Kapinus Marián

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Kapinus Marián

322,50 EUR

Obec Veľký Folkmar

Kapinus Marián

24.01.2024

Zmluva o nájme bytu - Hulej Ivan

Zmluva o nájme bytu - Hulej Ivan

112,00 EUR

Obec Veľký Folkmar

Hulej Ivan

19.01.2024

Zmluva o nájme bytu - Kabourek Marek

Zmluva o nájme bytu - Kabourek Marek (15.1.2024)

149,55 EUR

Obec Veľký Folkmar

Kabourek Marek

12.01.2024

Zmluva o dodávke elektriny

4162/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Veľký Folkmar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: